Sesja_grafika

2017.10.15 – XLVIII Sesja – Spalarnia, komórki w szkołach, rondo Pallutha i Jackowskiego

IMG_20170706_161847_resized_20170707_064301371Na dzień 28 września przewidziano termin kolejnej sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Ta, jedna z najkrótszych jak dotąd sesji zwyczajnych, stanęła pod znakiem złożenia przez nasz klub My Mieszkańcy aż czterech interpelacji i wniosków oraz wyjątkowo jednomyślnych głosowań całej rady.

Wcześniej, zgodnie z założonym planem, swoje wystąpienie i krótką prezentację przedstawiła dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Iwona Matysiak. Mówiła o programie „500+” oraz o świadczeniach rodzinnych i alimentach.

Ponadto warto wspomnieć, iż burmistrz Dorota Nowacka odczytała pismo, jakie skierowała do starosty w sprawie budowy i remontów ulic – jako wniosek do budżetu poznańskiego. Wśród inwestycji, co dla mnie bardzo istotne, wskazane zostało mi.in. dokończenie ulicy Nowej.

Bardzo aktywnie z naszej strony było podczas czasu na składanie interpelacji. Wcześniej wspólnie omówione i przygotowane pisma złożyli kolejno członkowie klubu radnych My Mieszkańcy:

 • Robert Łucka odczytał interpelację w sprawie wyposażenia gabinetów profilaktyki medycznej w szkołach,
 • Mikołaj Witaszyk odczytał interpelację dot. naszej inicjatywy nadania dwóm powstającym rondom imion Maksymiliana Jackowskiego oraz Antoniego Pallutha,
 • Sylwester Antkowiak oczytał interpelację dot. zasobów, jakimi będą dysponowali na utrzymanie dróg sołtysi w swoich sołectwach.

Ponadto w wolnych głosach i wnioskach przewodniczący naszego klubu Robert Łucka złożył i odczytał klubowy wniosek dot. skierowania wniosku do dyrektorów szkół w sprawie zmian w statucie dotyczących zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach.

Wniosek ten spotkał się z żywym, wręcz owacyjnym (chyba pierwszym w tej kadencji) przyjęciem zgromadzonych na sali sesyjnej gości. Uregulowanie tej sprawy ze względów dydaktycznych i społecznych wydaje się nam bardzo potrzebne. Choć na pewno nie będzie tak oczywiste i łatwe do realizowania w praktyce. Czas pokaże.

Ponadto głos w sprawie Spalarni zwierząt w Bocińcu zabrał kolega Mikołaj Witaszyk.

Wówczas, jeszcze przed wydaniem przez p. Burmistrz decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej dla potencjalnego inwestora miało to swój wydźwięk. Przedstawiciel klubu radnych My Mieszkańcy przedstawił obawy mieszkańców związane z tą sprawą. Chodziło m.in.o to, że:

 • spalarnia przylega bezpośrednio do działki o zabudowie mieszkaniowej, inne sąsiednie działki mieszkaniowe przylegają w odpowiednich odległościach 50, 100 i 150 metrów,
 • w tej sprawie nie jest niezbędny raport ochrony środowiska i opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • obawiamy się, że w efekcie spalania zwłok zwierzęcych w spalinach mogą znajdować się substancje szkodliwe dla życia i zdrowia ludzkiego jak np. dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, różnego rodzaju pyły, dioksyny,
 • gdzie będą rozpraszane popioły po spalonych zwłokach, czy przypadkiem nie na pobliskich polach, a w popiołach również zawarte są toksyczne substancje,
 • niepokój budzi ilość, sposób przechowywania i transport niespalonych zwłok – może to wywołać bardzo nieprzyjemny i szkodliwy zapach.

Radny Mikołaj Witaszyk posłużył się argumentami Stowarzyszenie Visna skierowanymi na ręce p. Burmistrz. Fakty te przygotowane zostały przez fachowców i ekspertów przyrodniczych.  Zakończył prośbą do pani Burmistrz, aby przy podejmowaniu ostatecznej decyzji wysłuchała głosu społecznego w tej sprawie (jestem osobiście o to spokojny sądząc po sprawie „chińczyków” sprzed dwóch lat). Dodał, że klub radnych My Mieszkańcy od zawsze był przeciwko tego typu „niepewnym” środowiskowo inwestycjom.

Wszystkie klubowe interpelacje i wnioski tradycyjnie przedstawię w osobnych wiadomościach z podaniem do nich linków. Docelowo będą umieszczone przez Biuro Rady m.in. tutaj (oraz pod podstroną każdego z członków klubu).

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.10.14 – Odpowiedź na interpelację dot. budowy ulic w rejonie Sandaczowej

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 31 sierpnia br. złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” interpelację w sprawie widocznych braków finansowania dla przebudowy ulic w rejonie Sandaczowej/ Węgorzowej/ Łososiowej w Pobiedziskach. Tutaj znajduje się jej treść.

Od p. burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści:

„Szczegółowo informujemy o podejmowanych działaniach dot. realizacji zakładanych zadań w WPI. Przy realizacji proponowanych zadań jednoznacznie informowaliśmy i konsultowaliśmy niezbędne rozwiązania z mieszkańcami. Problem ul. Sandaczowej, ul. Węgorzowej i ul. łososiowej wiąże się nierozerwalnie z problemem odprowadzania wód deszczowych. W celu wybudowania i odprowadzenia wód deszczowych niezbędne jest powstanie infrastruktury w ul. Kiszkowskiej i ul. Drawskiej. Ustalono technologiczną kolejność realizacji inwestycji. W pierwszej kolejności odprowadzenie wód przez ul. Drawską, z terminem jej zakończenia na 30.06.2018 r. Powiat Poznański realizuje w partnerstwie z Gminą Pobiedziska przebudowę ul. Kiszkowskiej, która zakończy się również w połowie przyszłego roku. Po zakończeniu w/w elementów będzie techniczna możliwość realizacji kolejnych ulic, tj. ul. Węgorzowej, ul. Sandaczowej, ul. Łososiowej. Prace projektowe dla przedmiotowego rejonu zostały zakończone i oczekujemy na wydanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu stosownych dokumentów przystąpimy do dalszej realizacji zakładanych inwestycji w ramach posiadanych środków w latach 2017, 2018, 2018.

W sprawie dodatkowej refundacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego środków na budowę tunelu, toczy się postępowanie sądowo-administracyjne. Podczas rozprawy w dniu 13 września 2017 r. nie ogłoszono wyroku.”

Mój komentarz: pierwotne plany z 2015 r. zakładały zakończenie budowy ul. Drawskiej w roku 2017, a budowę przedmiotowych ulic w 2018 r. Czyli kolejność opisana powyżej i tak miała zostać zachowana… Godziliśmy się na korekty ufając, że zadanie zostanie w pełni wykonane… Na dziś nie mamy żadnej gwarancji, że prace te zostaną w najbliższym czasie wykonane, mając i tak na względzie najlepszą wolę radnych jak i urzędników…

Tutaj jest / będzie dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu (po jego umieszczeniu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

felieton_miedzy jeziorem_pawelkrawczyk

2017.09.29 – Władysław Szymkowiak „Piłka to piękna rzecz…” – wspomnienie

0061_foto HP

16.11.1975, Golina. Władysław Szymkowiak drugi od lewej. Przed wygranym 1:0 meczem wyjazdowym

To zdanie to dokładny cytat z dziś zmarłego pana Władka. Nie wiem do końca dlaczego, ale dokładnie zapamiętałem te słowa, które wypowiedział na kilka dni przed rozpoczęciem tego sezonu. Był sierpień, ciepły wieczór i dyskusja o nowym wyzwaniu naszego Huraganu. O nadziejach i obawach związanych z reorganizacją IV ligi. Mnie to zdanie ujęło i z automatu zapadło w pamięć. Sam się spytałem dlaczego? Otóż dlatego, że dokładnie w ten sposób wyraził się słusznych gabarytów facet po sześćdziesiątce, który równocześnie nie stronił od ciętego języka i zawsze nazywał rzeczy po imieniu. Skierował je do starszego o dziesięć lat mężczyzny w kontrze do jego futbolowego sceptycyzmu…

Nie było żadnej odpowiedzi, bo być nie mogło. Trafiony, zatopiony.

Pana Władka znamy i będziemy pamiętać najbardziej jako „Gospodarza” stadionu. Kto ociera się o lokalną piłkę wie, ile dla klubu, takiego jak Huragan znaczy taki facet. Żartowano zawsze, że w tym klubie jest najważniejszy, no może zaraz po prezesie. Sam śmiał się z tego, ale prawda jest taka, że bez niego mecze odbywać się nie mogły.

Władysław Stanisław urodził się 5.5.1955 r. w Gryficach. Z zawodu ślusarz-tokarz w seniorskim Huraganie grał nieprzerwanie od 1973 przez dziewięć lat. Nie był postacią pierwszoplanową. Często występował w drużynie rezerw, ale zaliczał również występy w silnej wówczas występującej w ówczesnej 4 lidze ekipie z Pobiedzisk. Był graczem wszechstronnym. Grać mógł w każdej formacji jeśli taka była potrzeba. Złamał nogę podczas obozu zimowego w Karpnikach, ale to nie był problem. Wrócił do gry. Pomimo zawieszenia butów na kołku do końca życia związany był czerwono-czarnymi. Najpierw, w latach 80’ jako kierownik sekcji piłki nożnej, później działacz, społecznik i od zawsze prawdziwy kibic… Uczestniczył fizycznie w budowie obecnego budynku klubowego, pomagał w organizacji EURO U-19 w roku 2006. Odznaczony srebrną oznaką Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Pamięci Adama Szymandery, swojego poprzednika na tej funkcji i przyjaciela bronił zawsze i ciepło o nim mówił. Teraz my to samo jesteśmy winni Panu! Spoczywaj w Pokoju. Huragan dalej grał będzie – również dla Ciebie! Bo… piłka to piękna rzecz!

Interpelacja_grafika2

2017.09.24 – Interpelacja dot. montażu klimatyzacji w auli im. Jana Pawła II i w sali sesyjnej

Stempel Paweł_Krawczyk_2W ubiegłym tygodniu (15 września) w trybie międzysesyjnym p. Danuta Sobka w imieniu naszego klubu radnych My Mieszkańcy złożyła w biurze rady UMiG poniższą interpelację.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W auli im. Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach odbywa się  co roku  dużo imprez kulturalnych, spotkań informacyjnych ze społeczeństwem itp.

Różnego rodzaju spotkania, imprezy organizuje również Urząd Miasta i Gminy oraz  podległe mu jednostki. Niestety, kiedy przebywa w auli duża liczba osób i warunki atmosferyczne są niekorzystne np. zbyt wysoka temperatura powietrza,  przebywanie w auli nie daje uczestnikom spotkania poczucia komfortu, a wręcz staje się nieprzyjemne.

Dlatego proponujemy aby w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć pieniądze na zainstalowanie klimatyzacji w w/w auli oraz w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy, co pozwoli zwiększyć komfort pracy radnym i pracownikom urzędu oraz przebywającym tam mieszkańcom. Zamontowanie systemu klimatyzacji pozwalałoby  na utrzymanie zadanej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, a co za tym idzie zapewnienia odpowiednich warunków do pracy i przebywania tam innych osób.

Obecnie większość klimatyzatorów posiada również funkcję grzania, co pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury zarówno latem, jak i zimą. Jeśli zachodzi taka potrzeba klimatyzator pozwala również na szybkie dogrzewanie pomieszczeń w krótkich przedziałach czasowych, co w niektórych przypadkach jest bardzo dużym atutem. (…)

Wobec powyższego proszę Panią Burmistrz o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy jest możliwość wykonania w/w klimatyzacji w tym lub przyszłym roku?
 2. Czy na w/w inwestycję można przeznaczyć pieniądze uzyskane z nadwyżki jaką uzyskaliśmy po podniesieniu ceny za m² o 10 zł na wniosek Klubu radnych „My Mieszkańcy” przy sprzedaży działki nr 1/12 obręb Pobiedziska arkusz mapy 29 i 177 arkusz mapy 28?

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Interpelacja_grafika2

2017.09.21 – Interpelacja dot. budowy ulic w rejonie Sandaczowej/ Węgorzowej/ Łososiowej

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji, 31 sierpnia odczytałem i złożyłem w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy poniższą interpelację.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Na majowej sesji wstrzymałem się podczas głosowania dla poparcia WPI z uwagi na widoczne braki finansowania dla przebudowy ulic w rejonie Sandaczowej/ Węgorzowej/ Łososiowej w Pobiedziskach.

Stało się tak w skutek przesunięć środków na inne ważne dla całej gminy cele. Było i jest to oczywiście zrozumiałe – bo taka jest strategia podejścia do inwestycji gminnych tej kadencji.

Rozumiem ją i z nią się zgadzam.

Jednak po kolejnych zmianach i przesunięciach znacznych środków np. na budowę ulicy Okrężnej ewidentnie widać, że budowy te, choć pierwotnie planowane na rok 2017 nie zostaną w tej kadencji niestety w ogóle zaczęte! Przypomnę, że WPI jest to, cytuję wielokrotnie przywoływane zdanie Włodarzy Gminy „zbiór zadań do wykonania”. W tym kontekście godziliśmy się na tymczasowe przesunięcia środków. Dziś wygląda to tak, że zbiór zadań w przypadku tych ulic jest to, używając terminologii matematycznej „zbiór pusty”.

Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z założeniem cały czas ewoluuje. W przypadku osiedli pot. zwanych Rzecznym i Rybnym – w międzyczasie połączono pierwotnie odrębne inwestycje. Konkretnie budowę ul. Drawskiej (jako osobnej pozycji w WPI z 2015 r.) oraz budowę ulic w rejonie Węgorzowej/Sandaczowej (również jako osobnej pozycji w WPI). Dziś wiemy, że budowana będzie jedynie Drawska.

Pytam zatem jak to możliwe, że z dwóch inwestycji objętych WPI zrobiono jedną, a drugiej w ogóle w efekcie ewolucji nie przywróci się do wykonania, choćby częściowego – w bieżącej kadencji?

Owszem wykonano i konsultowano zgodnie z WPI ich projekty, ale na tym koniec. Chciałbym w ten sposób podkreślić ten fakt i zobowiązać nas wszystkich, czyli Państwa urzędników i radnych aby w roku 2018 rozpocząć już nie tylko teoretyczne prace nad budową choćby części tego zadania.

W związku z powyższym pojawia się drugie pytanie – ma ono ścisły związek z tą sprawą. Na sesji dnia 25 maja br. w odpowiedzi na moje ówczesne wątpliwości co do rozpoczęcia w tej kadencji budowy w rejonie Sandaczowej/ Węgorzowej Z-ca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny odpowiedział, iż zależy to również od możliwej do uzyskania refundacji kosztów budowy tunelu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Czy w tej sprawie mamy jakieś informacje?

Będę wdzięczny za ustosunkowanie się do postawionych zagadnień.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Sesja_grafika

2017.09.19 – XLVII Sesja Rady – Kierunki rozwoju – Infrastruktura i planistyka

IMG_20170831_161704_resized_20170911_110050506Na ostatni dzień sierpnia br. przypadł czwartek – czyli zwyczajowo przyjęty w naszej gminie dzień sesyjny. Wtedy właśnie odbyła się kolejna, oznaczona numerem 47. sesja rady miejskiej.

Pan Jacek Danielewicz i Dawid Moliński przedstawili swoje prezentacje dot. planowania przestrzennego w naszej gminie oraz omówili kluczowe inwestycje infrastrukturalne, te już realizowane oraz planowane na terenie naszej gminy.

Wcześniej mieliśmy okazję usłyszeć p. Katarzynę Pędzich-Nowak w roli audytora wewnętrznego zatrudnionego w naszym UMiG. Poznaliśmy zarys Jej pracy i cele działania.

Na samym zaś początku sesji, po miesięcznym sprawozdaniu p. Burmistrz Doroty Nowackiej uczestniczyliśmy w symbolicznym pożegnaniu i podziękowaniu za pożarniczą służbę Starszego Kapitana Bogusława Świdurskiego, który wraca do swojej macierzystej jednostki.

Tradycyjny blok uchwał, czyli bieżące korekty „WPI”, zmiany budżetu i „WPF” przegłosowaliśmy większością głosów „za”.

Złożyłem klubową interpelację. Dotyczyła niejasnej i budzącej nasz niepokój sytuacji braku rozpoczęcia prac związanych z budową ulic i chodników w rejonie ulicy Sandaczowej. Inwestycja ta była objęta planem na tą kadencję. Teraz, jak słyszymy od Włodarzy gminy – jej rozpoczęcie ma być przełożone. Nie godzimy się na tak wybiórcze traktowanie inwestycji!

Treść tej interpelacji przedstawię w odrębnej wiadomości.

W „wolnych głosach” zabrałem głos w sprawie długiego oczekiwania na reakcję związaną z wcześniej złożonymi przez mnie wnioskami dot. „małych” prac naprawczych, czy też m.in. przycinki gałęzi w obrębie miasta. Zasugerowałem, iż być może część napraw – w mojej ocenie b. prostych i szybkich… wykonam sam i będzie to swego rodzaju happening, który chyba nikomu nie jest potrzebny. Dodałem, że nie możemy o takich sprawach zapominać, choć zdaję sobie sprawę i wszyscy z tego się cieszymy jak wiele dużych inwestycji podejmuje nasza gmina!

Ponadto otrzymałem odpowiedź na moje pytanie od Zastępcy burmistrza p. Zbigniewa Zastrożnego związane z lokalizacją drugiego w Pobiedziskach boiska piłkarskiego (pierwszego z bieżnią). Okazuje się, że nie trzeba czekać na wydanie decyzji ZRiD, aby dokonać podziału gruntu celem lokalizacji boiska z bieżnią oraz całą niezbędną infrastrukturą w sąsiedztwie firmy TIP-TOPOL na terenie obecnego pola należącego Agencji Rolnej (przy ul. Kostrzyńskiej).

Warto jeszcze nadmienić, iż mieliśmy rację jako klub radnych My Mieszkańcy w sprawie podniesienia ceny sprzedaży miejskich sąsiednich działek budowlanych w rejonie Biedrzyckiego i Kutrzeby (działka nr 1/12, arkusz mapy 29 i działka nr 177 arkusz mapy 28). Została ona w efekcie nabyta już w pierwszym terminie po wyższej sugerowanej przez nas cenie! Sprawę tą zainicjował szef naszego klubu Robert Łucka.

Swoje dwa wnioski złożyła ponadto koleżanka z klubu My Mieszkańcy Danuta Sobka. Dotyczyły czasu zapalania lamp w mieście oraz po raz kolejny chodnika łączącego ul. Biedrzyckiego z osiedlem Kostrzyńska III.

Rada Sportu_grafika

2017.09.06 – Przyznaliśmy wyróżnienia dla aktywnych sportowo uczniów

Stempel Paweł_Krawczyk_2Drugie posiedzenia nowej, V kadencji Rady Sportu Gminy Pobiedziska odbyło się w dniu 07.08.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach

Na spotkaniu poruszyliśmy przede wszystkim sprawę aktywności sportowej dzieci i młodzieży Szkół z terenu gminy Pobiedziska. Celem powyższego było przyznanie – po raz pierwszy w historii – wyróżnień najaktywniejszym sportowo uczniom za ubiegły rok szkolny.

Przeprowadziliśmy analizę otrzymanych arkuszy od dyrektorów szkół z terenu gminy. Jedyne kompletne i zgodne z treścią zeszłorocznej uchwały Rady Miejskiej dane dotyczące aktywności łącznej aż 57. uczniów przedstawiła SP i Gimnazjum w Pobiedziskach. Pozwoliły one wyłonić zwycięzców zgodnie z założeniami regulaminu.

Dla Szkoły Podstawowej zaproponowano, iż zgodnie z regulaminem nagrody otrzyma ex-aequo aż pięciu uczniów. Bartosz Farbotko , Michał Grzęda, Marta Wichłacz,  Amelia Masiarek i Klaudia Sady (wszyscy judo). Wyniki najlepszych nie były tutaj jednak imponujące.

W przypadku gimnazjum trzy uczennice uzyskały największą ilość, aż 290 punktów każda (!). Jest to liczba do której odnosić będziemy przyszłe ew. rekordy. Zatem na szczególne gratulacje zapracowały indywidualnie za udziały w rozgrywkach siatkarskich:

 • Balcerska Julia
 • Flisiak Maria
 • Jasińska Agnieszka

Ponadto zgodnie z regulaminem przyznawania nagród – jego punktem 13. – nagrody za osiągnięcia drużynowe w postaci dyplomów powinny trafić na ręce zawodniczek dwóch drużyn piłki siatkowej oraz ich trenerów z gimnazjum w Pobiedziskach za zajęcie miejsc I-III w finale powiatu (ww. dziewczyny również były członkiniami obu tych drużyn!).

Postanowiono nie przyznawać nagród na podstawie otrzymanego arkusza z punktacją otrzymaną od SP w Biskupicach z uwagi na jego potencjalną niekompletność. Niestety arkusze z pozostałych szkół z terenu gminy nie wpłynęły.

Jako przewodniczący Rady Sportu podsumowałem po raz pierwszy rozpatrywane arkusze z punktacją. Stwierdziliśmy zgodnie, że poza największą szkołą z terenu gminy, czyli szkołą przy ul. Kostrzyńskiej w Pobiedziskach, która wywiązała się z zadania wzorowo, pozostałe szkoły będą miały możliwość sprostania wymogowi ponownie już w bieżącym już roku szkolnym 2017/18.

Główne uwagi to konieczność przygotowania arkusza zbiorczego wraz z przedłożeniem arkuszy cząstkowych potwierdzających uczestnictwo uczniów w imprezach z podaniem i ich dat wraz z listą uczestników. Nasunął się wniosek, aby jeden, wyznaczony przez dyrektora nauczyciel WF prowadził punktację na bieżąco zbierając arkusze cząstkowe. Pozwoli to na przyszłość terminowo wywiązać się z obowiązku przekazania punktacji. Zasugerowaliśmy ponadto, aby Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego przedyskutował z dyrektorami szkół tę kwestię i poprosił o zastosowanie się do wymagań regulaminu, co pozwoli obiektywnie ocenić aktywność sportową nie tylko uczniów ale i samych szkół.

Sesja_grafika

2017.08.07 – XLVI (Nadzwyczajna) Sesja Rady – Dofinansowanie przebudowy szkoły w Biskupicach

UMiG_panorama20 lipca br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Konieczne okazało się ww. spotkanie i dokonanie formalnych procedur w związku z projektem „Rozbudowa z przebudową budynków szkoły podstawowej w Biskupicach” oraz otwarciem ofert dot. budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego na Letnisku w Pobiedziskach – tak aby zostały one pomyślnie zrealizowane.

W tym celu jednogłośnie przegłosowaliśmy (14. obecnych radnych pomimo sezonu urlopowego!) zmianę uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2017 – 2036 oraz zmianę uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2017.