Sesja_grafika

2016.11.22 – Moja prezentacja na sesji – dotacje dla „pożytku publicznego”

Na ostatniej sesji przygotowałem i przedstawiłem prezentację multimedialną dotyczącą dotacji przyznawanych przez naszych urzędników i radę organizacjom pozarządowym w ramach tzw. „pożytku publicznego”. Są to na dziś kultura, sport oraz wspieranie dzieci niepełnosprawnych.

Moim celem było uzmysłowienie zebranym wieloletnich zaniedbań poprzedniej władzy w tym zakresie. Był to jednocześnie apel do obecnych Włodarzy gminy i pozostałych radnych o zmianę „kursu” w tej materii.

Jako, że tematyką XXXIV sesji był sport, przedstawiłem jak wyglądały dotacje dla sportu na przestrzeni ostatnich 15. lat na przykładzie dwóch największych i najbardziej aktywnych sportowych stowarzyszeń – tj. piłkarzy i tenisistów.

Wspomniałem w skmbt_c20316103108130_0001przenośni, że „garb” jaki sobie gmina wyhodowała na przestrzeni tych lat jest spory… Dlaczego?

Przedstawiłem i opisałem wykresy słupkowe pokazujące 3-krotny wzrost budżetu gminy (z 20 milionów do 60.) na przestrzeni lat 2001-2015. W tym samym czasie mieliśmy analogiczny wzrost liczby mieszkańców gminy z 13. do prawie 19. tys. ludzi!

Pokazałem również 2-krotny wzrost średniego krajowego wynagrodzenia w tym czasie. Na kolejnym slajdzie zobaczyliśmy jak zwiększała się liczba naszych stowarzyszeń ubiegających się o dotacje! Ostatnim w tej części wykresem był wzrost ilości beneficjentów – dzieci i młodzieży, biorących udział w treningach na przykładzie Huraganu Pobiedziska z 60. dzieci w roku 2001 do ok. 150 w dniu dzisiejszym!

Wskazałem, że wszystkie wskaźniki bezlitośnie wzrosły, a nasze niedofinansowane stowarzyszenia wbrew temu rozszerzyły swoją działalność…

Po tej części  przeszedłem do wizualizacji, jak w analogicznym czasie miały się dotacje dla stowarzyszeń. Pokreśliłem, że zamiast podobnego trendu, mamy do czynienia z realnym spadkiem dotacji. I to nawet pomijając inflację, wzrost kosztów utrzymania działalności i inne czynniki. Jest to jest zjawiskiem szokującym!

skmbt_c20316103108130_0002Realnie dotacja dla piłkarzy spadła ze 106 tys. w roku 2001 do ok. 95 tys. w roku bieżącym. Podobnie Klub Tenisowy – z 37 tys. do ok. 30 tys. zł. w roku 2016!  Przypomniałem ponadto, iż gdy sam reprezentowałem jedno ze stowarzyszeń i wnosiliśmy tę sprawę na forum rady z ówczesnymi władzami… Słyszeliśmy wówczas złośliwie komentarze poprzedniego burmistrza Podsady i oskarżani byliśmy o rzekomą „roszczeniowość” ;)))

W dalszej części wskazałem, że przyjęło się w wielu gminach jako niepisany standard, że wartość dotacji dla całego „pożytku publicznego” powinna oscylować w okolicy 1% budżetu gminy. Budżet gminy Pobiedziska to ok. 60 milionów złotych w 2016 r. Brakuje zatem, aby skutecznie pomóc stowarzyszeniom ponad 200 tys. zł.

Skonkludowałem swoje wystąpienie pytaniem „czy wykonanie kilkunastu metrów chodnika mniej na rzecz stowarzyszeń pożytku publicznego to nie jest równie udana inwestycja?” Odniosłem się przy tym gratulując Państwu burmistrzom niewątpliwych sukcesów inwestycyjnych np. remontu ul. Odnowiciela, czy też planowanemu tunelowi pod torami kolejowymi w okolicy skansenu miniatur w Pobiedziskich.

Na zakończenie powiedziałem, że nasze stowarzyszenia prowadzone przez społeczników dla ludzi to w gruncie rzeczy „Zakłady Usług Społecznych”  i aby one funkcjonowały… To nas wszystkich wspólny interes.

Sesja_grafika

2016.11.15 – XXXIV Sesja Rady – Pożytek Publiczny „na sportowo”, walka o stypendia za naukę

14795882_10207545167178492_525327255_o 27 października odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Tematem wiodącym była sprawa obiektów sportowych i działalności OSiR. Swoje wystąpienia w tej części miałem również ja (zdjęcie obok) oraz kolega z klubu My Mieszkańcy Mikołaj Witaszyk.

Około godzinne wystąpienie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji – p. Artura Krysztofiaka wprowadziło licznie przybyłych gości w tematykę infrastruktury sportowej naszej gminy. Nowy od ponad roku dyrektor OSiR przedstawił swoje dokonania i plany. Warto podkreślić, że zmiana na tym stanowisku została w efekcie wymuszona przez nasze wystąpienia i argumenty na forum rady poprzedzone niezadowalającym według nas sposobem funkcjonowania OSiR w latach poprzednich.

Po ciekawej, acz długiej prezentacji przyszedł czas na sprawy dotyczące podejścia naszych władz do sposobu współpracy i finansowania pozarządowych organizacji pożytku publicznego – w tym sportu. W bloku tym głos zabrali kolejno p. przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Krzysztof Chmiel, szef Federacji Organizacji Pozarządowych p. Rafał Jaworski i ja.

Pan Krzysztof Chmiel wprowadził radnych i gości w filozofię funkcjonowania organizacji na łonie gminy. Tematykę rozwinął za pomocą prezentacji multimedialnej p. Rafał Jaworski.

Ja natomiast w treściwej, 20-slajdowej prezentacji przedstawiłem druzgocące „dokonania” naszej gminy w sprawie finansowania sportu na przestrzeni ostatnich piętnastu lat w odniesieniu do innych zmiennych jakie miały miejsce w tym czasie… Jestem przekonany, że dała ona obecnym dużo do myślenia i wyjaśniła skąd przez lata brały się „głosy wołających na pustyni” w tej sprawie. Prezentację tę przedstawię wkrótce w osobnym artykule.

Swój wkład w tą część sesji miał również kolega Mikołaj Witaszyk. Odniósł się jak zawsze trafnie m.in. do bieżącej sytuacji infrastruktury piłkarskiej  – a w zasadzie jej braków. Mam namyśli brak oświetlenia boiska w Pobiedziskach (poza jednym jedynym orlikiem). Jego całą wypowiedź znajdą Państwo poniżej.

2016_10_27-wystapienie-mikolaja-witaszyka_sport-na-sesji

Ciekawie rzecz miała się jeśli chodzi o dyskusję w sprawie autorskiego projektu uchwały drugiego kolegi z klubu Roberta Łucka – w sprawie stypendiów za naukę dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pobiedziska. Doszło do głosowań imiennych – w efekcie na szczęście dzięki naszym argumentom projekt uchwały został przyjęty.

Przyjęto również – tym razem jednogłośnie projekt „naszej” uchwały w sprawie trybu finansowania stowarzyszeń sportowych w oparciu na stosunkowo nową ustawę o sporcie. O nim więcej znajdą Państwo tutaj. Byliśmy również jego inicjatorami! Dziękuję wszystkim radnym za jego przyjęcie.

Rada Sportu_grafika

2016.10.31 – Posiedzenie Rady Sportu – „Tak” dla nowego projektu uchwały

W poniedziałek 24 października, w sali ślubów (z uwagi na zajętość innych miejsc w urzędzie) odbyło się zwołane przez mnie posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem jej obrad było opiniowanie kolejnego nowego projektu uchwały w sprawie trybu finansowania stowarzyszeń sportowych w oparciu na stosunkowo nowa ustawę o sporcie.

Pozwala ona rozróżnić tzw. sport „kwalifikowany” od innych aktywności sportowych w danej gminie. Nie zmienia to w ogóle dotychczasowej formuły opartej na tzw. pożytku publicznym, ale daje możliwość ubiegania się tym bardziej rozbudowanym stowarzyszeniom o dotację w sposób bardziej przewidywalny.

Pomysł uchwały zrodził się wcześniej, natomiast naciski sportowego środowiska wynikające z olbrzymich problemów finansowych i nieprzewidywalności w tej mierze dla dużych klubów dały impuls do działania nam radnym przy pomocy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego pod przewodnictwem p. Krzysztofa Chmiela.

Dzięki tej współpracy i zaangażowaniu członków PKT Pobiedziska i Huraganu Pobiedziska oraz pozostałych sympatyków sportu udało się wspólnie z urzędnikami UMiG wypracować i skonsultować projekt uchwały.

Projekt ten Rada Sportu zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (4 głosy „za”). Głosowała czwórka obecnych członków: p. Iwona Tomaszewska, Artur Krysztofiak, Witold Meller i Paweł Krawczyk.

Warto nadmienić jednak, że projekt ten mówi tylko o zasadach i trybie przyznania ew. dotacji. NIE PORUSZA W OGÓLE SPRAWY SAMEJ WYSOKOŚCI ŚRODKÓW. A te ostatnie w naszej gminie dla sportu pozostają niezmienne od ponad 15 lat (sic!).

dzialalnosc_grafika

2016.10.14 – Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Jak co pierwszy poniedziałek miesiąca, Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) p. Krzysztof Chmiel – przedsiębiorca i społecznik z terenu naszej gminy otworzył obrady kolejnego posiedzenia. Na spotkanie dnia 3 października br. o godz. 17. tradycyjnie zaprosił m.in. ludzi zainteresowanych i związanych z obszarami wokół których porusza się sfera pożytku publicznego, czyli działania potrzebnego i korzystnego społecznie,  szczególnie gdy myślimy o kulturze, sporcie i działalności dla osób niepełnosprawnych.

gdrpp_pazdziernik_2016-kopiaByło to kolejne spotkanie w którym uczestniczyłem, jednak pisze o nim na forum mojej strony dopiero po raz pierwszy. Dotyczyło realizacji i finansowania zadań należących do zadań Gminy, a które może ona zgodnie z przepisami zlecać organizacjom pozarządowym.

Tematem spotkania była dyskusja nad „Rocznym Programie współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  Tym razem na rok 2017. Dokument ten, określa zasady polityki realizowanej przez gminę wobec sektora pozarządowego, wyznaczający kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicznego.

Dodatkowo omawiano gotowy już prawie projekt uchwały dotyczącego finansowania sportu. Problem zainicjowany przez środowisko sportowe mamy nadzieję dzięki tej inicjatywie zostanie chociażby w sferze formalnej rozwiązany. Chodzi o zapewnienie im przewidywalnej ciągłości i stabilności funkcjonowania.

Sposób finansowania to jedno, a wartość wsparcia to drugie…  Gorącą dyskusję wywołały właśnie wstępne propozycje finansowe Burmistrza na rok 2017 dot. finansowania stowarzyszeń działalności pożytku publicznego (dla osób niepełnosprawnych, sportu i kultury). Podnoszono, że skoro dotyczą one stowarzyszeń działalności pożytku publicznego powinny zapewniać wystarczające wsparcie,  a nie sprawiać że pomimo zmiany burmistrza nadal trzeba „wyszarpywać” niezbędne środki.

Rozmowy będą kontynuowane – sprawy finansowe rozstrzygną konsultacje budżetu w ramach Rady Miasta i Gminy oraz głosowane finalnie jego kształtu na listopadowej sesji.

Z samej zasady wszystkie spotkania GRDPP są szalenie istotne i tak naprawdę każde z nich dotyczy bliskich mi spraw związanych ze współpracą i kierunkami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminnie Pobiedziska, tym, samym zasługuje na wzmiankę… Nie da się jednak o wszystkim zawsze napisać ;) W tym miejscu proszę o zrozumienie…

Warto zauważyć, że społecznymi członkami Rady wg jej regulaminu musi być i jest dwóch radnych. Są to członkowie naszego klubu Robert Łucka i Mikołaj Witaszyk.

Każdorazowo na spotkaniach GRDPP obecność radnych, osób aktywnych i mieszkańców jest bardzo mile widziana. W imieniu Przewodniczącego również zapraszam na jej posiedzenia!

Sesja_grafika

2016.10.04 – XXXIII Sesja Rady – Goście z „GOAP”, wszyscy „za” naszym projektem uchwały

Niespełna przed tygodniem, dnia 29 września odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Sesja składała się z dwóch części. Pierwszej – na której procedowaliśmy uchwały – m.in. nasz projekt uchwały o wprowadzeniu punktacji i nagradzaniu uczniów aktywnych sportowo i modyfikujący regulamin nagród Burmistrza oraz po przerwie – gościliśmy przedstawicieli Związku Międzygminnego „GOAP” (Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej).

Przed sesją obie komisje, tj. spraw społecznych i gospodarczych jednogłośnie poparły zainicjowany przeze mnie projekt, tworzony i konsultowany wcześniej wielokrotnie na forum Rady Sportu i finalnie przedłożony na sesję w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy. Jest on odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie. Projekt ten został poparty jednogłośnie, co bardzo cieszy i dopinguje do dalszej pracy. Oby zdopingował on również młodzież do bardziej aktywnego uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

Ponadto również jednogłośnie poparliśmy zmiany zaproponowane przez urzędników, a zawiązane m.in. z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI), Wieloletniej Planu Finansowego (WPF) oraz z bieżącą korektą budżetu. Warto wyjaśnić, że na wyżej wymienione wpływa wiele zmiennych i co miesięczne ich „aktualizacje” są ich konsekwencją i koniecznością.

W imieniu klubu „My Mieszkańcy” interpelację złożył kolega Robert Łucka – w sprawie wątpliwych w naszej ocenie kompetencji Burmistrza dot. przekazania świetlic wiejskich w zarząd Pobiedziskiego Ośrodka Kultury. Można ją zobaczyć tutaj. Druga tego dnia i ostatnia odczytana indywidualnie przez kolegę Sylwestra Antkowiaka dotyczyła przystanków autobusowych położonych w sołectwie Stęszewko. Jej treść znajdą Państwo tutaj.

Gościliśmy tego dnia Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Tomasza Lewandowskiego – będącego jednocześnie od 2 września br.  Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego „GOAP”,  Dyrektora Biura p. Bartosza Wielińskiego oraz Panią Skarbnik „GOAP-u”, która zaprezentowała sytuację finansową Związku. Poza tym przedstawiono sytuację bieżącą, plan działania i odpowiedziano na pytania radnych oraz gości.

 

odp_na_Interpelacje_grafika

2016.09.30 – Otrzymano pismo dot. interpelacji o sposobie publikacji postępowań zakupowych i ich wyników

W połowie miesiąca września otrzymałem pismo od p. burmistrz Doroty Nowackiej na interpelację dot. sposobu informowania o postępowaniach zakupowych przeprowadzanych za publiczne pieniądze.

Przypomnę, że ocenie klubu radnych „My Mieszkańcy” jakość i sposób informowania podatników o decyzjach zakupowych powinna była zostać znacznie poprawiona. Poprawiona tak, abyśmy bez zadawania zbędnych pytań sami dowiadywali się na bieżąco o zakupach organizowanych przez naszych urzędników, o cenach, ilościach firm które otrzymują zapytania itd…

Niestety odpowiedź jaką otrzymałem od p. Burmistrz jest wymijająca. Trudno pismo jakie otrzymałem (link do niego poniżej) nazwać niestety odpowiedzią…

Treść pisma powtarza, ewentualnie rozszerza zagadnienie o którym sam pisałem. Nie wnosi nic nowego. W „odpowiedzi” nie znajdziemy jakiegokolwiek odniesienia do kluczowego – ostatniego pytania jakie zadałem. Cytuję zatem to pytanie ponownie:

Czy istnieje podstawa prawna ograniczająca publikacji takowych danych? Jeśli nie, proszę o podjęcie kroków mających na celu jak najszybszą zmianę idącą w kierunku większej transparentności postępowań zakupowych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.”

Mam nadzieję, że uda się jeszcze uzyskać w tej sprawie więcej informacji.

Link do oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

wniosek_grafika

2016.09.12 – Wniosek o włączenie w obrady naszego projektu uchwały

W części „wolne głosy i wnioski” na ostatniej sesji w imieniu klubu „My Mieszkańcy” oficjalnie złożyłem projekt uchwały dotyczący systemu punktacji uczniów w świetle ich aktywności sportowej oraz modyfikację istniejącego regulaminu corocznych sportowych nagród Burmistrza.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Dotyczy: inicjatywy uchwałodawczej klubu radnych i włączenia w obrady komisji i najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz  wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania uczniów aktywnych  w sportowej  rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska

Szanowna Pani!

Niniejszym proszę o włączenie w obrady właściwych komisji oraz na najbliższą sesję ww. projektu uchwały.

Treść projektu uchwały nad którą prace trwały nieprzerwanie od lipca ubiegłego roku składającej się z dwóch części tj.:

  • zmodyfikowanego regulaminu rocznych nagród sportowych, oraz
  • oddzielnego całkiem nowego, do tej pory nie praktykowanego w gminie Pobiedziska regulaminu związanego z motywowaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do aktywnego uczestnictwa w zawodach sportowych.

Istotną zmianą regulaminu za wysokie wyniki sportowe jest rozszerzenie kategorii osób uprawnionych do otrzymania nagrody, o osoby, które uzyskały wysokie osiągnięcia sportowe także w zawodach wojewódzkich przy jednoczesnym ograniczeniu dyscyplin sportowych uprawniających do ubiegania się o nagrodę do dyscyplin olimpijskich. Dodatkowo sprecyzowano kryteria oceny rzeczywistej rangi poszczególnych zawodów sportowych.

Natomiast dzięki wprowadzeniu systemu punktacji dla uczniów w szkołach Referat Oświaty UMiG otrzyma wartość dodaną w postaci gotowego narzędzia do oceny i weryfikacji faktycznej działalności np.  klas sportowych na tle innych, co pozwoli podejmować odpowiednie decyzje związane z tego typu profilami kształcenia.

Co bardzo istotne proponowana uchwała w założeniu nie wymaga zwiększenia zapotrzebowanej kwoty z budżetu na realizację objętej nim celów.

W załączeniu treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i opinią prawną.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Interpelacja_grafika2

2016.09.06 – Interpelacja dot. sposobu publikacji postępowań zakupowych i ich wyników

Czyli: Kiedy? Co? U kogo? Za ile… nabywa nasz UMiG?

Podczas ostatniej sesji (25 sierpnia br.) odczytałem i złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” poniższą interpelację. W mojej ocenie jakość i sposób informowania nas mieszkańców – podatników o decyzjach dotyczących zakupów powinna zostać znacznie poprawiona, abyśmy bez zadawania zbędnych pytań sami dowiadywali się na bieżąco o zakupach organizowanych przez naszych urzędników…

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Dotyczy: sposobu informowania mieszkańców o rozstrzygnięciach postępowań zakupowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Pobiedziskach

Szanowna Pani!

Jednostka administracji publicznej – w naszym przypadku Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska w przypadkach związanych z koniecznością nabycia wszelkich dóbr, usług oraz realizacją inwestycji postępuje zgodnie z przepisami prawa przeprowadzając konkursy ofert zgodnie z obowiązującym zarządzeniem burmistrza – do kwoty 30 tys. euro – opartym na ustawie o samorządzie gminnym i finansach publicznych oraz w zgodzie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych powyżej tej kwoty.

Z analizy umieszczonych postępowań na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (BIP) Gminy Pobiedziska w odnośniku o nazwie „Zamówienia Publiczne” można zaobserwować, iż UMiG Pobiedziska nie umieszcza do publicznej wiadomości za pomocą BIP wszystkich istotnych z punktu widzenia budżetu postępowań i ich rozstrzygnięć. Mowa m.in. o tych inwestycjach, umieszczonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI), których wartość nie przekracza 30 tys. euro.

Dla postępowań powyżej tej kwoty dla których ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – pobiedziski UMiG podaje na stornach BIP jedynie liczbę punktów jaką otrzymała każda złożona oferta w tym oferta wybrana jako najkorzystniejsza.

Podanie do publicznej wiadomości zaledwie punktacji przyznanej danej ofercie w zakresie do 100. punktów nie pozwala w żaden sposób powziąć informacji mieszkańcom gminy o kwocie oferty, która została wybrana, a jedynie pokazuje względny wzajemny stosunek złożonych ofert.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem dlaczego w taki sposób pobiedziski UMiG prezentuje rozstrzygnięcia postępowań na stronach Biuletynu Informacji Publicznej?

Analizując strony BIP innych gmin okazuje się, iż publikują one z większą częstotliwością wyniki postępowań, również tych o wartości do 30 tys. euro oraz obok punktacji podają też jej źródło, czyli przede wszystkim ceny ofert – niezależnie od ich wartości i trybu postępowania.

Wnioskuję  o podawanie do publicznej informacji za pomocą BIP o wszystkich rozstrzygnięciach postępowań związanych z inwestycjami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z uprzednim jak najczęstszym stosowaniem par. 5, ust. 5 Zarządzenia nr VI/900/2014 Burmistrza MiG Pobiedziska z dnia 03.12.2014 r. w sprawie regulaminu postępowania zakupowego o wartości do 30 tys. euro. Wnioskuję jednocześnie, aby dla wymienionych wyżej inwestycji każdorazowe nieskorzystanie z możliwości jakie daje ww. ustęp o kierowaniu zapytań do nieograniczonej liczby wykonawców poprzedzone było uzasadnieniem.

Nawiązując do wcześniej wspomnianej kwestii proszę o udostępnianie na stronach BIP pełnych danych dot. składanych ofert we wszystkich postępowaniach – bez względu na przyjęty tryb ich procedowania – włącznie z cenami oraz wszelkimi czynnikami decydującymi o ich ocenie.

Czy istnieje podstawa prawna ograniczająca publikacji takowych danych? Jeśli nie, proszę o podjęcie kroków mających na celu jak najszybszą zmianę idącą w kierunku większej transparentności postępowań zakupowych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2016.09.01 – XXXII Sesja Rady – Kontrowersje wokół zmian w inwestycjach

W ostatni czwartek 25 sierpnia odbyła się pierwsza, po wakacjach planowana sesja zwyczajna.

Już podczas Komisji Spraw Gospodarczych oraz Spraw Społecznych zasygnalizowaliśmy sprawy z którymi trudno się było zgodzić. Pomimo tego głosowania w komisjach jako klub przegraliśmy. Tak samo niestety stało się na sesji.

Pierwsza uchwała to projekt zmian „regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska”. Sugerowaliśmy wprost, że sprowadza się on tak naprawdę do możliwości wzrostu wynagrodzeń dla dyrektorów i ich zastępców, a pozostałym „zwykłym” nauczycielom nie zmienia prawie nic. Projektu nie głosowali radni i jednocześnie sami zainteresowani nauczyciele. Pomimo wywołanej przez nas dyskusji przegraliśmy głosowanie wynikiem 5:7 (trzy osoby nie głosowały). Tym samym nowy regulamin wejdzie w życie.

Tradycyjnie największe emocje wzbudziła sprawa zmian w WPI. Zgodnie z uwagami kolegi z naszego klubu radnych „My Mieszkańcy” Roberta Łucka – znów dokonano zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jako całości, a nie jak sugerowaliśmy, w odrębnej uchwale. Tym samym „zmusza się” radnych do poparcia zmian wplecionych w całość… Całość, której nie sposób kwestionować. Chodzi m.in. o przenoszenie pieniędzy z inwestycji na inne bieżące cele (przenosimy OPS, zakup bojowego wozu strażackiego i budowę świetlicy w Gołuniu zamiast remontu jej dachu). Dzięki między innymi mojemu głosowi jeszcze na sesji sprostowano sprawę „Gołunia”, tak by nie tworzyć fikcji, że uda się ją wybudować za 90 tys. zł; czy też nie zadłużać gminy jeszcze bardziej, aby „na siłę” ten cel zrealizować…

Złożyłem interpelację w sprawie poprawienia przejrzystości i dostępu mieszkańców do informacji na temat postępowań zakupowych prowadzonych przez urzędników UMiG. Mieszkańcy muszą mieć szybki wgląd do tego u kogo i za ile urzędnicy nabywają dobra, usługi i realizują wszelkie inwestycje. Dziś wygląda to na stornach naszego urzędu „blado”.  Treść tej interpelacji przedstawię wkrótce.

W wolnych głosach miałem po raz pierwszy przyjemność przedłożyć w imieniu naszego klubu projekt uchwały korzystając z możliwości własnej inicjatywy uchwałodawczej jaka przysługuje każdemu radnemu. Sprawa dotyczy zauważenia i docenienia wysiłku sportowego uczniów oraz jednocześnie korekty regulaminu nagród sportowych za osiągnięte wyniki w danym roku kalendarzowym. O tym również bardziej szczegółowo napiszę za kilka dni.

Robert Łucka również złożył interpelację – w sprawie stanu realizacji inwestycji w tej kadencji z jej rozliczeniem w stosunku do planów.