dzialalnosc_grafika

2018.07.10 – Przyznaliśmy nagrody za aktywność sportową uczniów

Siatkarki_szkola PobiedziskaRada Sportu, czyli ciało o charakterze społecznym, którego jestem przewodniczącym przyznała już po raz drugi nagrody uczniom – sportowcom. Na zakończenie roku szkolnego 2017/18 uhonorowano najbardziej aktywną sportowo młodzież szkolną z naszej gminy.

Warto podkreślić, iż intencją stworzonego przez nas regulaminu było nagrodzenie nie tyle najlepszych, a najbardziej aktywnych sportowo uczniów – co w praktyce jednak często się pokrywa!

Wyróżniliśmy następujące osoby:

  • Gimnazjum
  1. miejsce ex-equo Marcel Hierowski i Oliwier Kraśniewski – po 270 punktów.
  2. miejsce ex-equo aż 7 osób: Hubert Bąkowski, Nikodem Góralski, Jakub Maciejewski, Stanisław Snuszka, Eryk Drożdżyński, Piotr Rzempała i Olivier Strosin – po 220 punktów.
  3. miejsce ex-equo – Hubert Ostajewski, Patrycja Mąka, Urszula Walczak, Zuzanna Ziółkowska, Zofia Wojcieszek – po 160 punktów.
  • Szkoła Podstawowa
  1. miejsce Michał Grzęda – 190 punktów.
  2. miejsce Michalina Gmerek i Marta Wichłacz – po 180 punktów.
  3. miejsce Martyna Alejska, Kaja Cieśla, Marta Czajka, Zosia Górecka, Ola Jaskóła, Patrycja Kaźmierczak, Jagoda Kusznier, Pola Milecka, Iga Pakuła, Martyna Walkiewicz – po 40 punktów.

Stempel Paweł_Krawczyk_2Zgodnie z regulaminem przyznawania nagród – jego punktem 13. – nagrody za osiągnięcia drużynowe w postaci dyplomów powinny trafić na ręce zawodników:

1) drużyny piłkarzy halowych Gimnazjum Pobiedziska oraz Ich trenera – za zajęcie miejsc podium w finale powiatu i dalszy udział w zawodach międzypowiatowych / rejonowych,

2) drużyny piłki siatkowej Gimnazjum Pobiedziska oraz ich trenera – za podium w finale powiatu.

Wszystkim, mam nadzieję uhonorowanym na uroczystym zakończeniu roku szkolnego należą się serdeczne gratulacje.

Rada sportu przegłosowała jednogłośnie „za” powyższe ustalenia dzięki głosom członków Rady Sportu: Artura Krysztofiaka, Witolda Mellera, Jakuba Piwowarczyka, Pawła Stępki oraz moim.

PS. Będziemy chcieli niebawem skorygować regulamin tak, aby każda szkoła podstawowa z gminy Pobiedziska mogła z osobna wyróżnić swoich najbardziej aktywnych uczniów. Taka była nasza intencja!!! Jednak jak się okazuje, na dzień dzisiejszy zapisy uchwały rady miejskiej z punktu widzenia prawniczego wykluczają taką możliwość (nasze niedopatrzenie!) i przez to komplet wyróżnień trafił jedynie do SP w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej. Bo to ci uczniowie zgromadzili najwięcej punktów w porównaniu do najlepszych np. ze szkoły w Jerzykowie.

Sesja_grafika

2018.06.21 – Głos naszego klubu w sprawie absolutorium dla Burmistrza

Witaszyk_M_mównicaWystąpienie kolegi Mikołaja Witaszyka z okazji Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Doroty Nowackiej z wykonania budżetu za rok 2017 podczas sesji nr VIX z dnia 24 maja br.

Szanowna Rado! Szanowna Pani Burmistrz! Szanowni Mieszkańcy!

W imieniu klubu radnych ,,My Mieszkańcy” serdecznie gratuluję realizacji zdecydowanej większości zaplanowanych inwestycji. To, co początkowo wydawało się bardzo skomplikowane, bardzo trudne, ambitne, a wręcz momentami wizjonerskie – powoli staje się faktem dokonanym. A tych inwestycji i projektów było naprawdę sporo i nie da się ukryć, że ta kadencja przejdzie do historii obiektywnie patrząc jako kadencja szerokich inwestycji; jako niewątpliwie wielokierunkowy skok cywilizacyjny dla naszej Gminy.

Cieszy szczególnie fakt, że na wiele, jeśli nie na większość zadań budżetowych – pozyskano środki zewnętrzne, w ten sposób pomnażając nasze gminne fundusze, nasze gminne złotówki. Nikt pewnie nie jest lepszym fachowcem od wyszukiwania oraz pozyskiwania tychże pieniędzy od naszego wiceburmistrza Zbigniewa Zastrożnego. Z pewnością jest Pan odpowiednią osobą na właściwym miejscu.

Stempel Paweł_Krawczyk_2Kolejnym pozytywnym aspektem jest fakt, że udało się wspólnie wypośrodkować kierunki działań – zarówno realizowano tzw. ,,inwestycje twarde” typu budowa wielu kilometrów dróg gminnych oraz tzw. ,,inwestycje miękkie”, jak chociażby ścieżki rowerowe, remont boiska w Pomarzanowicach czy oświetlenie na stadionie miejskim Huraganu. To jest niezwykle cenne i ważne.

Widać wyraźnie, że pozytywny społeczny odbiór oddawanych inwestycji jest możliwy tylko wówczas, gdy plany inwestycyjne stają się wspólnym dziełem zarówno władzy wykonawczej, jak i nas – radnych miejskich. Cieszymy się, że wiele problemów przez nas zasygnalizowanych została skutecznie rozwiązana i że masa naszych pomysłów doczekała się finalizacji, choć nie wszystkie…

Tu pewien kamyczek do ogródka… zdarzało się niestety, że łączono dwa oddzielne zadania, tworząc później jedno, przerzucając i ograniczając środki na nie – casus przebudowy ulicy Drawskiej z budową ulic w rejonie ulicy Sandaczowej w Pobiedziskach, gdzie w efekcie finalnym to drugie zadanie w tej kadencji najprawdopodobniej nie zostanie nawet rozpoczęte! Podobnie, do dziś nie wiem co będzie z planowaną świetlicą wiejską w Pomarzanowicach? Są to jednak sprawy jednostkowe, niezwykle ważne dla nas, ale dziś rozmawiamy o ogólnym bilansie za rok 2017. Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że w niedalekiej przyszłości te projekty znajdą swój szczęśliwy finał.

Na ocenę innych inwestycji należy nieco zaczekać – chodzi na przykład o jak najbardziej aktualne wprowadzenie komunikacji gminnej, która z pewnością była rzeczą potrzebną i niezbędną, ale musimy stale monitorować natężenie ruchu na poszczególnych kursach, aby zorientować się jakie realne koszty generuje te przedsięwzięcie i jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Inną newralgiczną kwestia, która zaistniała stosunkowo niedawno, bo na wiosnę tego roku była sprawa utwardzania dróg sołeckich i niewystarczających zabezpieczonych funduszy na te zadania. Nad tym problemem, zapewne najpóźniej na jesieni, przy konstrukcji nowego budżetu będziemy musieli się na nowo szczególnie pochylić i wypracować bardziej efektywne rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych stron.

W każdym razie, stałe konsultacje z radnymi, wzajemne słuchanie się jest podstawą i kluczem do sukcesu, jaki niewątpliwie wspólnie osiągnięto. Nie mamy większych uwag, zarzutów, zastrzeżeń co do sfery inwestycyjnej, choć przypominam, że nasz klub radnych My Mieszkańcy od początku tej kadencji był wyczulony i zawsze akcentowaliśmy, by mniej więcej środki inwestycyjne dzielić po równo – na miasto i na wieś. Nie zawsze jest to możliwe, co doskonale rozumiemy – zależy to od wielu czynników, przeważnie od czynników zewnętrznych, w pełni od nas niezależnych, ale warto i trzeba o tym zawsze pamiętać przy układaniu przyszłych planów budżetowych gminy i jeszcze mocniej dowartościowywać nasze ośrodki wiejskie przy każdej nadarzającej się okazji.

Jeszcze raz gratulujemy Burmistrzom, Urzędnikom oraz Pani Skarbnik wymiernych efektów ich wytężonej pracy i liczymy na to, że ta linia jak najszerszego konsultowania i dyskutowania dalszych kierunków inwestycyjnych nadal będzie podtrzymywana i kontynuowana dla dobra mieszkańców Gminy Pobiedziska.

Radny Mikołaj Witaszyk

W imieniu klubu radnych ,,My Mieszkańcy

Danuta Sobka – Paweł Krawczyk- Robert Łucka- Sylwester Antkowiak- Mikołaj Witaszyk.

Sesja_grafika

2018.06.10 – LIX Sesja Rady – Absolutorium dla burmistrza i Izba Pamięci

Foto UMiG_224 maja 2018 r. miała miejsce już 58. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Była to tzw. sesja absolutoryjna.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 przedstawiła p. skarbnik Agata Majcherczak. W dalszej kolejności głos zabierali p. burmistrz Dorota Nowacka oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Franciszek Kosicki.

Głosowanie w sprawie absolutorium za rok 2017 dla burmistrza zakończyło się wynikiem pozytywnym – 13 głosów „za” przy jednym wstrzymującym się (jeden radny nieobecny). Wcześniej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu uchwalę przyjęto jednogłośnie.

Na początku sesji klubowy kolega Mikołaj Witaszyk wyraził swój sprzeciw i dezaprobatę do protokołu z poprzedniej sesji, gdzie pominięto jego pytania dotyczące obligacji komunalnych wraz z odpowiedziami na nie p. skarbnik Agaty Majcherczak. Protokół ten został przyjęty rekordowo niskim wynikiem. Ja również głosowałem przeciw jego przyjęciu.

Niejako „tradycyjnie” już, w obecnej kadencji jedynym głosem w dyskusji co do podsumowania poprzedniego roku pod kątem realizacji budżetu był głos klubu radnych My Mieszkańcy. Tym razem wypowiedział się w naszym imieniu radny Mikołaj Witaszyk. Wskazał poza wieloma sukcesami i gratulacjami dla pani Burmistrz pewne konkretne niedociągnięcia, które ostatecznie nie mogą jednak przysłonić pozytywnych, gołym okiem widocznych zmian!

Treść wystąpienia kolegi Witaszyka przedstawię w osobnym artykule.

W wolnych głosach i wnioskach na naszą prośbę przewodnicząca rady p. Renata Jończyk przywołała ważną jak mniemam dla wszystkich sprawę braku w Pobiedziskach Izby Pamięci – swoistego muzeum naszej „małej Ojczyzny”. Pani burmistrz potwierdziła, że od dłuższego czasu rozważane są różne lokalizacje i kilka już opcji było branych pod uwagę. Na dziś nie ma jednak pewności gdzie i kiedy stanie się to faktem.

Ja pozwoliłem sobie na zakończenie tej sprawy zabrać głos. Ponadto odczytałem list z 2013 r. który do ówczesnej Rady Miejskiej już wtedy oficjalnie skierowało Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk. Co podkreśliłem, niestety nie stracił on nic na aktualności…

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.06.04 – Odp. na interpelację dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. klubowa koleżanka p. Danuta Sobka złożyła w imieniu naszego klubu radnych interpelację dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku.

Tutaj  jest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Zadaliśmy w niej następujące pytania:  Jaka jest przyczyna, że mieszkańcy w obliczu takiej tragedii, jak utrata majątku, nie chcą mieszkać w nowo wyremontowanych mieszkaniach kryzysowych? Jakie kroki podjęli pracownicy urzędu, aby przekonać mieszkańców o przyjęcie mieszkań kryzysowych oraz zzy gmina ponosi nakłady finansowe z tytułu umieszczenia mieszkańca Pobiedzisk w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy?

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy w kwietniu odpowiedź o następującej treści:

(…) informuję, iż w Stęszewku, przy ul. Wiejskiej 3B przygotowane są 3 lokale interwencyjne, które mogą być przydzielone tymczasowo w nagłych przypadkach, m.in. w razie pożaru. Osoba umieszczona na czas określony w Borówku mieszkała w tej miejscowości, w związku z czym jej chęć zamieszkania w położonym nieopodal gminnym budynku socjalnym mogła być podyktowana bliskością rodziny. (…) osobie poszkodowanej pokazano mieszkania interwencyjne w Stęszewku, jednakże z tej propozycji nie skorzystała.

Osoba poszkodowana w pożarze, która uzyskała schronienie na terenie gminy Swarzędz została umieszczona w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Ośrodek (…) jest powiatową jednostką budżetową zapewniającą pomoc dla mieszkańców całego powiatu poznańskiego. (…) Pomoc doraźna, którą świadczy OIK w Kobylnicy świadczona jest bezpłatnie”

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

odp_na_Interpelacje_grafika

2018.06.01 – Odp. na interpelację dot. przebudowy części budynku b. Ośrodka Zdrowia pod OPS

01Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. klubowy kolega Mikołaj Witaszyk złożył w imieniu naszego klubu My Mieszkańcy interpelację dot. przebudowy części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutaj  jest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Zadaliśmy w niej pytania (w skrócie) o to jakie jest planowane przeznaczenie budynku przy ulicy Kaczyńskiej 26? jakie są aktualne plany zagospodarowania II piętra budynku w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 i ew. termin jego remontu? Padły też inne pytania wg punktów.

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy w kwietniu odpowiedź o następującej treści:

„Ad. 1. (…) Przygotowywane są materiały, które posłużą do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. (…) Przedmiotem wniosku bedzie przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Kaczyńskiej 26 do funkcji żłobka (…)

Ad. 2. Na drugim piętrze budynku przy ul. Jagiełły 41 zostaną utworzone mieszkania interwencji kryzysowej w zasobach OPS.

Ad. 3. Rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń na drugim piętrze budynku przy ul. Jagiełły 41 na mieszkania interwencji kryzysowej zaplanowane jest przez OPS na przełomie roku 2018.

Ad. 4. (…) do wykonania termoizolacji elewacji budynku musi być przeprowadzony akudyt energetyczny, który zostanie zlecony w 2018 r. (…)

Ad. 5. Udrożnienie instalacji deszczowej, wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Jagiełły 41 zgodnie z kosztorysem (…) opiewa na kwotę 15.053,78 zł. Powyższe prace będą wykonane w jak najszybszym terminie przy wolnych środkach finansowych.

Ad. 6.  W celu wykonania pionowej izolacji zewnętrznych ścian budynku przy ulicy budynku przy ul. Jagiełły 41 przewiduje się wykonanie prac ziemnych wokół budynku w celu przeprowadzenia ekspertyzy. (…) Zostanie wykonana po ocenie i przy posiadaniu środków w budżecie MiG Pobiedziska.

Ad. 7. Wykonanie chodnika do głównego wejścia budynku (…) OPS (jako zarządca budynku) przekazał do realizacji Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Pobiedziskach.”

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

Mój komentarz:

Co do odpowiedzi na pytanie pierwsze – sprawa jest bardzo otwarta i nie jestem pewien, czy jeszcze jest aktualna ta propozycja naszych Władz.

Odpowiedzi na pytania 4-7 mogą sugerować, iż na prace te będzie trzeba raczej długo poczekać. Obym się mylił.

Sesja_grafika

2018.05.23 – LVIII Sesja Rady – Odpady i cd. kanalizacji

UMiG_tablica stara ulica pion26 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Gościem zaproszonym na spotkanie z mieszkańcami, władzami Pobiedzisk i radnymi był Pan Andrzej Springer – dyrektor ZM GOAP, który przedstawił wyniki oraz plany w zakresie odbioru odpadów z terenu naszej jak i całości gmin z terenu aglomeracji. Głos zabierali radni oraz przybyli na sesję goście zadając pytania, które nurtują mieszkańców.

W dalszej części głos zabrał zastępca burmistrza p. Zbigniew Zastrożny omawiając realizację zadań w ramach IV etapu kanalizacji. Ważną rzeczą którą mogliśmy usłyszeć była informacja o dużej szansie na obniżenie dla mieszkańców gminy Pobiedziska taryfy za odprowadzane ścieki (zrównanie do jednego poziomu w całej aglomeracji). Byłoby to sukcesem dla oddalonej od oczyszczalni naszej gminy.

Do najbardziej kontrowersyjnego głosowania doszło w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania nabywania i wykupu. Za było 8. radnych, przeciw 5. przy jednym wstrzymującym się. Zanim doszło do głosowania padły pytania z klubu radnych „My Mieszkańcy” dotyczące tej formy finansowania. Najwięcej z nich zadali koledzy Mikołaj Witaszyk i Robert Łucka. Otrzymaliśmy konkretne odpowiedzi od p. skarbnik Agaty Majcherczak, iż jest to  forma tożsama z kredytem w sensie skutków, a „w związku wydłużeniem procedur unijnych” jest ona bardziej komfortowa. Jest też bardziej elastyczna i związana z podjętymi wcześniej zobowiązaniami finansowymi przez Radę. Również dlatego że ta forma wyłączona jest z zamówień publicznych. Te same informacje otrzymaliśmy dzień wcześniej na Komisji Spraw Gospodarczych.

Żaden z radnych nie złożył tego dnia interpelacji. Jedynie p. sekretarz Iwona Tomaszewska odczytała odpowiedzi na interpelacje złożone przez członków naszego klubu radnych, w tym mojej (dot. aktów wandalizmu, budynku OPS oraz mieszkań kryzysowych w Stęszewku).

Interpelacja_grafika2

2018.05.09 – Interpelacja dot. mieszkań kryzysowych w Stęszewku

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 29 marca 2018 r. koleżanka Danuta Sobka złożyła w imieniu naszego klubu radnych My Mieszkańcy interpelację dot. przebudowy części  budynku usługowo-mieszkalnego w Pobiedziskach przy ul. Wł. Jagiełły 41 na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Poprzez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

W ostatnim czasie, w miesiącu grudniu 2017 roku oraz styczniu 2018 na terenie naszej gminy miały miejsce dwa pożary, w wyniku czego dwie samotne osoby straciły dach nad głową. Gmina w niedawnym czasie w miejscowości Stęszewko wyremontowała trzy mieszkania, które zostały przekształcone na mieszkania kryzysowe na wypadek zdarzeń losowych. Niestety mimo dwóch pożarów mieszkańcy nie przyjmują zaproponowanych im mieszkań. Mieszkanka zostaje umieszczona w mieszkaniu socjalnym na Borówku, a mieszkaniec w sąsiedniej gminie Swarzędz. Wobec powyższego rodzą się pytania:

  • Jaka jest przyczyna, że mieszkańcy w obliczu takiej tragedii, jak utrata majątku, nie chcą mieszkać w nowo wyremontowanych mieszkaniach kryzysowych?
  • Jakie kroki podjęli pracownicy urzędu, aby przekonać mieszkańców o przyjęcie mieszkań kryzysowych?

Czy gmina ponosi nakłady finansowe z tytułu umieszczenia mieszkańca Pobiedzisk w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy?

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy