Rada Sportu_grafika

2017.02.18 – Posiedzenie Rady Sportu – Nagrody zostały przyznane

Wczoraj odbyło się ostatnie tej kadencji posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem spotkania była analiza wniosków złożonych przez mieszkańców gminy czynnie uprawiających sport i uzyskujących wymierne sukcesy na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej.

Oceny wniosków wg zmodyfikowanego w ubiegłym roku regulaminu dokonała trzyosobowa komisja obecnych tego dnia członków Rady Sportu w składzie p. Iwona Tomaszewska, p. Witold Meller oraz ja.

Nagrody zostały przyznane w sumie 23. osobom. Podzielono je na trzy kategorie: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Ich ilości to odpowiednio 6-11-6. Ponadto trzy osoby otrzymają z rąk p. Burmistrz wyróżnienia. Łączenie wpłynęły wnioski dot. 26. osób.

Co ciekawe z uwagi na brak zgłoszeń nie wybraliśmy trenera roku 2016!

Urząd Miasta i Gminy planuje oficjalnie wręczyć nagrody w innej niż przed rokiem formule, a przede wszystkim wcześniej. Przypomnę, że przed rokiem naszych mistrzów uhonorowano podczas czerwcowego Jarmarku Piastowskiego nad jeziorem Biezdruchowo.

Rada Sportu_grafika

2017.02.14 – Posiedzenie Rady Sportu – Wszyscy „ZA” jej rozszerzeniem i nowym sposobem wyłaniania członków

Foto UMiGWczoraj na czternastym w tej kadencji spotkaniu Rady Sportu podjęliśmy jednogłośnie dość istotną uchwałę. Spotkanie miało charakter łączony z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego. Na spotkanie zaprosiłem nasze Władze oraz wszystkie znane mi stowarzyszenia związane ze sportem i rekreacją.

Odczytałem treść mojej interpelacji dot. zrównania reprezentacji osób związanych z samorządem i spoza niego w Radzie Sportu.

Przypomnę, że wnioskowałem ponownie aby nowe zarządzenie p. Burmistrz wzięło pod uwagę następujące sugestie mieszkańców:

  • Zrównanie reprezentacji osób związanych z samorządem i spoza niego poprzez dołączenie do rady sportu dodatkowych dwóch osób ze stowarzyszeń. Dziś przypominam w skład wchodzą: jedna osoba reprezentująca UMiG, Dyrektor OSiR, przedstawiciel Rady Gminy, Nauczyciel WF i tylko jeden przedstawiciel stowarzyszeń.
  • Zapewnienie takiej konstrukcji zarządzenia, aby to stowarzyszenia spośród swoich kandydatów wybrały łącznie tychże trzech członków.

Projekt ten Rada Sportu zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (4 głosy „za”). Głosowała czwórka obecnych członków: p. Iwona Tomaszewska, Artur Krysztofiak, Witold Meller i Paweł Krawczyk.

Podczas poprzedzającej głosowanie dyskusji jednoznaczny głos popierający dali również pozostali uczestnicy spotkania. Swoje poparcie wyrazili przedstawiciele stowarzyszeń sportowych z Gminy Pobiedziska. Kolejno m.in. p. Artur Milecki, p. Sylwia Kamińska, p. Adrian Nowak, p. radny Edward Gołębiewski, p. Andrzej Tracz, p. radny Mikołaj Witaszyk, p. Jadwiga Błażejewska. Członek Rady Sportu, dyr. OSiR p. Artur Krysztofiak zaznaczył, że nowe zarządzenie musi zostać skonsultowane od strony prawnej.

W spotkaniu uczestniczył również Prezes Towarzystwa Miłośników Pobiedziska p. Marian Błażek, który również jednoznacznie poparł ten pomysł. Argumentując dalej zasugerował, aby to strona społeczna miała jeszcze większy w niej udział. Większy niż zakładał mój wniosek…

Poza sprawą nowego zarządzenia wstępnie pozyskano informację w sprawie ilości wniosków dot. nagród za osiągnięte wyniki sportowe za rok 2016. Wpłęnęło 27 wniosków. Ich sprawdzenie oraz wręczenia nagród ma odbyć się wcześniej. Nie w czerwcu jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

PS. Spotkanie odbyło się w Sali Ślubów naszego UMiG. Czyżby miało to charakter symboliczny? ;)

Interpelacja_grafika2

2017.02.07 – Interpelacja dot. zwiększenia (zrównania) reprezentacji osób spoza samorządu w Radzie Sportu

Interpelacja jest skutkiem odmownej i niezrozumiałej dla mnie decyzji p. Burmistrz Doroty Nowackiej w wydawałoby się oczywistej i formalnej sprawie „otwartości na dialog„. Szczegóły w jej treści.

Złożyłem ją wczoraj w trybie międzysesyjnym, stąd niestety tylko (przynajmniej oficjalnie) w imieniu własnym, gdyż trwające ferie zimowe okazały się przeszkodą w zebraniu podpisów pozostałych radnych z klubu „My Mieszkańcy”. Ostatni jej akapit odnosi się do tego faktu.

Sz. P. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Dotyczy: zrównania reprezentacji osób związanych z samorządem i spoza niego w Radzie Sportu

Szanowna Pani!

Rada Sportu jest organem, którego skład osobowy kształtuje metoda określona pierwotnym zarządzeniem burmistrza Podsady z 2011 roku. Metodę tą obecnie należy uznać za anachronizm.

Dlaczego? Otóż na pięcioro jej członków tylko jedna osoba reprezentuje środowiska pozarządowe – tzn. jest osobą reprezentującą stowarzyszenia sportowe z terenu gminy.  Odczucia tego nie zmienia fakt, iż kandydaci zgłaszani są przez kluby skoro to burmistrz spośród nich wybiera jedynego członka. Takie uprawnienie powinno być przypisane czynnikowi społecznemu.

Bieżąca interpelacja jest rezultatem odmowy Pani Burmistrz uwzględnienia mojej propozycji, aby nowa kadencja Rady Sportu została zainicjowana wg nowego zarządzenia, w którym wyrównano by te proporcje i dopuszczono do głosu szerszą reprezentację środowiska pozarządowego.

Przypominam, że na dwie interpelacje sprzed dwóch lat w tej samej sprawie również otrzymałem negatywne odpowiedzi. Nie uznała Pani tym samym sugestii mieszkańców gminy. Wówczas Pani Burmistrz Dorota Nowacka argumentowała, że Rada została już powołana i nie można zmieniać zarządzenia w trakcie trwania kadencji.  Argumentację tą (nie bez uwag) przyjęliśmy z nadzieją, iż w przyszłości coś się zmieni, zwłaszcza że zgodnie z deklaracjami wyborczymi p. Burmistrz wsłuchiwanie się w głos mieszkańców miało być ważnym elementem tej kadencji.

Dlatego już w grudniu ubiegłego roku zwróciłem się do Pani Burmistrz, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z tą samą propozycją. Podczas styczniowych spotkań z urzędnikami uzasadniałem, że rozszerzenie składu tejże Rady przyciągnie większą liczbę osób czynnie działających w sporcie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, da im szansę i możliwość kreowania zdrowego stylu życia. O znaczeniu takiej postawy nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać. Jest to jeden z podstawowych kierunków rozwoju nowoczesnego samorządu, gdzie Władza i Urzędnicy potrafią i chcą słuchać obywateli, a ci włączają się czynnie w rozwiązywanie społecznych problemów.

W związku z powyższym wnoszę o zmianę zarządzania burmistrza i deklaruję czynną w tym zakresie pomoc i konsultacje.

Nowe zarządzenie powinno wziąć pod uwagę następujące sugestie mieszkańców:

  • Zrównanie reprezentacji osób związanych z samorządem i spoza niego poprzez dołączenie do rady sportu dodatkowych dwóch osób ze stowarzyszeń. Dziś przypominam w skład wchodzą: jedna osoba reprezentująca UMiG, Dyrektor OSiR, przedstawiciel Rady Gminy, Nauczyciel WF i tylko jeden przedstawiciel stowarzyszeń.
  • Zapewnienie takiej konstrukcji zarządzenia, aby to stowarzyszenia spośród swoich kandydatów wybrały łącznie tychże trzech członków.

Przypominam, że Rada Sportu jest ciałem społecznym o charakterze opiniotwórczym i w żaden sposób nie narusza niczyich kompetencji. Jednocześnie Rada Sportu jest organem, którego zadaniem jest reprezentowanie środowiska sportowego w najważniejszych dla niego sprawach. Stąd tak ważny jest wybór możliwie szerokiej i reprezentatywnej dla tego środowiska grupy osób dobrze zorientowanych w sprawach gminnego sportu!

Realny dialog, przejrzystość oraz partnerstwo to niezbędne cechy współpracy Władzy Samorządowej z mieszkańcami gminy, dlatego nie znajdujemy, my członkowie klubu radnych “My Mieszkańcy”, a sądzę że i wszyscy radni jakichkolwiek argumentów przeciw tej inicjatywie.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest TUTAJ (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2017.01.27 – XXXVII Sesja Rady – Ekologiczna oferta „pożyczki z umorzeniem do 40%” dla mieszkańców!

davWczoraj odbyła się pierwsza tegoroczna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Jej tematem przewodnim były sprawozdania wszystkich komisji stałych za rok 2016. Sesję zdominowała jednak tematyka poruszona przez gościa p. Marka Baugmarta – Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przed blokiem uchwał, które zostały przegłosowane prawie jednogłośnie (sprawy korekty budżetu na rok 2017, przesunięć w WPI, zmian WPF oraz innych uchwał „technicznych”) mieliśmy długie i ciekawe wystąpienie przedstawiciela zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOiGW).

Tematem wystąpienia p. Marka Baugmarta było zaproszenie do korzystania z „pożyczek z umorzeniem nawet do 40%” kosztów inwestycji. Oferta skierowana jest dla osób fizycznych i związana jest głównie z poprawą jakości naszego powietrza.

Oferty wymienione poniżej oprocentowane są na 2,8% w skali roku od kapitału niespłaconego, a czas spłaty wynosić może od 2. do nawet 15. lat. Jak wspomniałem umorzenie może sięgnąć nawet 40% całego kosztu.

Oferta dotyczy m.in. następujących spraw:

  • wymiany kotłów (pieców) w naszych domach,
  • modernizacji całych systemów grzewczych w domach (np. pionów),
  • termomodernizacji – popularnie zwanego „ocieplenia” ścian, dachów, piwnic,
  • wymiany okien, drzwi.

Celem powyższych jest uzyskanie „efektu ekologicznego” – czyli mniejszego zużycia energii na ogrzewanie gospodarstw.

Ponadto aktywne są w tym roku jeszcze programy (na troszkę innych warunkach) dotyczące:

  • likwidacji azbestu (nie ponosimy kosztów demontażu, transportu i utylizacji),
  • instalacji ogniw fotowoltaicznych (wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby).

Ofertę, którą wstępnie opisałem powyżej można znaleźć i zapoznać się szczegółowo na stronie internetowej funduszu TUTAJ. Bo jak wiadomo”diabeł tkwi w szczegółach”.

dzialalnosc_grafika

2017.01.26 – Spotkanie z mieszkańcami os. „Rzecznego” w sprawie projektu ul. Drawskiej

davSzanowni Państwo!

Zgodnie z informacją pozyskaną z naszego UMiG chciałbym poinformować i zaprosić zainteresowanych Mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie projektu ul. Drawskiej na Państwa osiedlu.

Jest to ulica prowadząca na osiedle „rzeczne” – prostopadła do ul. Rzecznej. Właśnie od niej rozchodzą się inne ulice.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek – 30 stycznia o godzinie 16:30 w sali sesyjnej UMiG przy ul. Kościuszki 4.

Zgodnie z późniejszą decyzją Państwa urzędników na tym spotkaniu poruszymy jednocześnie sprawę ulic osiedla „Rybnego” o którym pisałem wcześniej.

dzialalnosc_grafika

2017.01.18 – Spotkanie z mieszkańcami os. „Rybnego” w sprawie projektu dróg

davSzanowni Państwo,

w ślad za informacją otrzymaną dziś z naszego UMiG chciałbym poinformować i zaprosić Mieszkańców ulic Łososiowej, Okoniowej, Sandaczowej i Węgorzowej na spotkanie informacyjne w sprawie projektu i budowy dróg na Państwa osiedlu.

Odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek – 30 stycznia o godzinie 16:30 w sali sesyjnej UMiG przy ul. Kościuszki 4.

2017.01.18 – Okręgi szkolne w Pobiedziskach bez zmian!

SzkołaW dniu 12 stycznia na Komisji Spraw Społecznych urzędnicy przedstawili obecnym radnym propozycje koniecznych zmian obwodów szkolnych w Gminie. Dotyczyły one przede wszystkim szkół podstawowych w Biskupicach, Jerzykowie i Pobiedziskach.

O ile przedstawione propozycje dot. zmian w szkołach Biskupic i Jerzykowa nie wywołały emocji z racji swojej zasadności, tak w przypadku Pobiedzisk owszem – wzbudziły kontrowersje.

Samą potrzebę zmiany argumentowało się wyrównaniem obłożenia szkół w Pobiedziskach, czego beneficjentem miała być szkoła przy ul. Gajowej na Letnisku, gdzie miałoby się przenieść i dowozić część dzieci z północnych Pobiedzisk…

Nikt nie lubi zmian, szczególnie tych, które na pierwszy rzut oka są zmianami na „gorsze”. A takie odczucie na pewno pojawiło się u radnych – mieszkańców z ulic położonych na północ od b. drogi krajowej nr 5… Chodziło tu m.in. o ulice: Goślińską, Nową, Kiszkowską, Główną, Rzeczną i inne mniejsze ulice i osiedla w tym rejonie miasta.

Na szczęście na ostatniej Komisji Spraw Społecznych, która odbyła się przedwczoraj o godz. 15. informacja dotycząca samych Pobiedzisk została zdementowana. Urzędnicy przedstawili trzeci wariant i tym samym nic się nie zmieni – przynajmniej w tym zakresie. Taka jest informacja na tę chwilę.

To dobra wiadomość dla zainteresowanych dzieci i rodziców.

Sesja_grafika

2016.12.30 – XXXVI Sesja Rady – Budżet na 2017 rok uchwalony

Wcześnie, bo już 15 grudnia o godz. 15. odbyła się ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Z przyczyn służbowych nie uczestniczyłem w jej obradach.

Na sesji obecni poznali m.in. „Plan Pracy Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska na rok 2017” to znaczy tematy wiodące na każdą z planowanych comiesięcznych sesji przyszłego roku.
Najistotniejszym punktem głosowań było jednak poddanie pod osąd radnych projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Projekt „czytany” był podczas spotkań w międzysesyjnych, podczas których obecni mogli zapoznać się z jego szczegółową treścią i pozyskać dodatkowe informacje.

Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2017 rok poprzedziło wystąpienie Pani Burmistrz Doroty Nowackiej. Następnie zaprezentowano projekt budżetu wraz z autopoprawką oraz odczytano Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającą pozytywną o nim opinię.

Trzynastu radnych spośród obecnych na sali sesyjnej poparło projekt. Wstrzymał się klubowy kolega Mikołaj Witaszyk. Tym samym budżet na rok 2017 w przedstawionym kształcie wejdzie w życie.