dzialalnosc_grafika

2017.01.18 – Spotkanie z mieszkańcami os. „Rybnego” w sprawie projektu dróg

davSzanowni Państwo,

w ślad za informacją otrzymaną dziś z naszego UMiG chciałbym poinformować i zaprosić Mieszkańców ulic Łososiowej, Okoniowej, Sandaczowej i Węgorzowej na spotkanie informacyjne w sprawie projektu i budowy dróg na Państwa osiedlu.

Odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek – 30 stycznia o godzinie 16:30 w sali sesyjnej UMiG przy ul. Kościuszki 4.

2017.01.18 – Okręgi szkolne w Pobiedziskach bez zmian!

SzkołaW dniu 12 stycznia na Komisji Spraw Społecznych urzędnicy przedstawili obecnym radnym propozycje koniecznych zmian obwodów szkolnych w Gminie. Dotyczyły one przede wszystkim szkół podstawowych w Biskupicach, Jerzykowie i Pobiedziskach.

O ile przedstawione propozycje dot. zmian w szkołach Biskupic i Jerzykowa nie wywołały emocji z racji swojej zasadności, tak w przypadku Pobiedzisk owszem – wzbudziły kontrowersje.

Samą potrzebę zmiany argumentowało się wyrównaniem obłożenia szkół w Pobiedziskach, czego beneficjentem miała być szkoła przy ul. Gajowej na Letnisku, gdzie miałoby się przenieść i dowozić część dzieci z północnych Pobiedzisk…

Nikt nie lubi zmian, szczególnie tych, które na pierwszy rzut oka są zmianami na „gorsze”. A takie odczucie na pewno pojawiło się u radnych – mieszkańców z ulic położonych na północ od b. drogi krajowej nr 5… Chodziło tu m.in. o ulice: Goślińską, Nową, Kiszkowską, Główną, Rzeczną i inne mniejsze ulice i osiedla w tym rejonie miasta.

Na szczęście na ostatniej Komisji Spraw Społecznych, która odbyła się przedwczoraj o godz. 15. informacja dotycząca samych Pobiedzisk została zdementowana. Urzędnicy przedstawili trzeci wariant i tym samym nic się nie zmieni – przynajmniej w tym zakresie. Taka jest informacja na tę chwilę.

To dobra wiadomość dla zainteresowanych dzieci i rodziców.

Sesja_grafika

2016.12.30 – XXXVI Sesja Rady – Budżet na 2017 rok uchwalony

Wcześnie, bo już 15 grudnia o godz. 15. odbyła się ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Z przyczyn służbowych nie uczestniczyłem w jej obradach.

Na sesji obecni poznali m.in. „Plan Pracy Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska na rok 2017” to znaczy tematy wiodące na każdą z planowanych comiesięcznych sesji przyszłego roku.
Najistotniejszym punktem głosowań było jednak poddanie pod osąd radnych projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Projekt „czytany” był podczas spotkań w międzysesyjnych, podczas których obecni mogli zapoznać się z jego szczegółową treścią i pozyskać dodatkowe informacje.

Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2017 rok poprzedziło wystąpienie Pani Burmistrz Doroty Nowackiej. Następnie zaprezentowano projekt budżetu wraz z autopoprawką oraz odczytano Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającą pozytywną o nim opinię.

Trzynastu radnych spośród obecnych na sali sesyjnej poparło projekt. Wstrzymał się klubowy kolega Mikołaj Witaszyk. Tym samym budżet na rok 2017 w przedstawionym kształcie wejdzie w życie.

wniosek_grafika

2016.12.10 – Wniosek dot. niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym

W części „wolne głosy i wnioski” XXXV sesji w imieniu klubu „My Mieszkańcy” oficjalnie złożyłem i odczytałem wniosek w związku z tragicznym wydarzeniem i śmiercią młodej mieszkanki naszej gminy.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Dotyczy: niebezpiecznych miejsc dotyczących ruchu drogowego w Gminie Pobiedziska

Szanowna Pani!

Kolejny już raz z nieopisanym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku drogowym w naszej gminie. Droga powiatowa 2409P po raz kolejny zabrała nam młode, pełne wartości życie. Nie mamy prawa jako mieszkańcy gminy przejść obok tego w dłuższej perspektywie obojętnie.

Poniedziałkowe zdarzenie zmusza nas do podjęcia konkretnych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach z terenu naszej gminy. Mamy świadomość, że znaczna część tych dróg podlega Powiatowi Poznańskiemu – zdaję sobie sprawę, że wpływ zatem na podjęcie szybkich działań mamy jako gmina bardzo ograniczony.

W dniu wczorajszym radna p. Małgorzata Halber złożyła interpelację w tej sprawie na forum Powiatu. Konieczne wydaje się nasze wsparcie i podjęcie działań dotyczących nie tylko tego fragmentu drogi, ale i stworzenie „gminnej mapy miejsc niebezpiecznych” na których dochodziło już do zdarzeń jak ale również miejsc gdzie na szczęście do takowych jeszcze nie doszło, a wiemy, że stwarzają takie ryzyko.

Deklaruję jednocześnie swoje czynne zaangażowanie w tej sprawie.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2016.12.08 – XXXV Sesja Rady

24 listopada odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Poza podjętymi prawie jednogłośnie korektami planów inwestycyjnych, budżetu oraz prognozy finansowej przewodniczący komisji stałych przedstawili plany pracy na rok 2017. Wszystkie przyjęte zostały jednogłośnie.

Dla mnie najistotniejsze było głosowanie dotyczące ewentualnego przyjęcia programu współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi (podmioty związane z tzw. pożytkiem publicznym i wolontariatem). Uchwała 14. głosami za przy jednym wstrzymującym się przyjęto. Tuż po głosowaniu zabrałem głos komentując ten dokument. Poniżej treść mojego przemówienia:

„Zagłosowałem przed chwilą w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na TAK. Zrobiłem to jednak WARUNKOWO i po długim zastanowieniu. Chciałbym to bardzo podkreślić.

Skąd taka moja decyzja? Uważam, że mimo wszystko można docenić tą częściową realizację postulatów stowarzyszeń pozarządowych. W tym roku dotyczy to szczególnie aktywnych stowarzyszeń sportowych. To właśnie ta grupa stowarzyszeń, będąca na skraju wytrzymałości bytowej była bardzo aktywna również na forum GRDPP i dosłownie „wyszarpała” CZĘŚĆ swoich oczekiwań w postaci SZANSY finansowania z ustawy o sporcie.

Sformułowanie „wyszarpała część” zostało przez mnie użyte celowo. Do prawdziwej satysfakcji jest bardzo daleko, bo jak pokazałem na  poprzedniej sesji mamy kolosalne zaległości sięgające kilkunastu lat. Warto też pamiętać, że przed rokiem krok do przodu zrobiono w kierunku wsparcia dzieci niepełnosprawnych stowarzyszenia „Dla Ciebie”. To również my, Radni pamiętamy. W dziś głosowanym programie znów na skutek postulatów środowiska organizacji pozarządowych pojawiły się w nim nowe rzeczy nowe, jak „małe granty”, czy „wkład własny” – choć kwoty są tam niewielkie – to kolejny dobry krok!

Pragnę jeszcze raz podkreślić, że moje poparcie, zarówno na forum Rady sportu, gdzie jestem przewodniczącym jak i dziś na sesji opiera się na nadziei i przekonaniu, że w przyszłym roku podjęte zostaną DALSZE KROKI w obszarach, które nam wszystkim mieszkańcom są bardzo potrzebne. Bogatsi będziemy o doświadczenia z roku 2017 – o faktyczne zapotrzebowania stowarzyszeń i przedzielone im środki.

Mój niepokój budzi ciągle jednak fakt, że musimy to wsparcie, jak mówiłem „wyszarpywać”, a na ostatniej sesji mogliśmy np. usłyszeć, że 10-osobowa jednostka administracyjna naszego urzędu jaką jest OSiR zatrudnia księgową na pół etatu i uwaga… kadrową na pół etatu… Jestem przekonany, że szczególnie w tym drugim przypadku – w przypadku kadrowej – wystarczająca byłaby 1/8 etatu – a te niemałe zaoszczędzone środki trafiłyby do organizacji, które tego naprawdę potrzebują i najlepiej, najefektywniej wykorzystują powierzone im środki! Ot mamy odpowiedź gdzie np. można szukać pieniędzy… skoro słyszymy, że ciągle ich mało. Mamy dużo pracy przed sobą.”

W wolnych Jedyną interpelację tego dnia złożył i wygłosił przewodniczący naszego klubu Robert Łucka. Dotyczyła ona dowozu dzieci do szkół.

W wolnych głosach i wnioskach zabrałem głos i złożyłem wniosek w imieniu naszego klubu w sprawie niebezpiecznych miejsc związanych z ruchem drogowym na terenie naszej gminy. Wywołało to dyskusję w którą włączyła się również radna powiatu p. Małgorzata Halber.

Treść mojego wniosku przedstawię w osobnym artykule.

Sesja_grafika

2016.11.22 – Moja prezentacja na sesji – dotacje dla „pożytku publicznego”

Na ostatniej sesji przygotowałem i przedstawiłem prezentację multimedialną dotyczącą dotacji przyznawanych przez naszych urzędników i radę organizacjom pozarządowym w ramach tzw. „pożytku publicznego”. Są to na dziś kultura, sport oraz wspieranie dzieci niepełnosprawnych.

Moim celem było uzmysłowienie zebranym wieloletnich zaniedbań poprzedniej władzy w tym zakresie. Był to jednocześnie apel do obecnych Włodarzy gminy i pozostałych radnych o zmianę „kursu” w tej materii.

Jako, że tematyką XXXIV sesji był sport, przedstawiłem jak wyglądały dotacje dla sportu na przestrzeni ostatnich 15. lat na przykładzie dwóch największych i najbardziej aktywnych sportowych stowarzyszeń – tj. piłkarzy i tenisistów.

Wspomniałem w skmbt_c20316103108130_0001przenośni, że „garb” jaki sobie gmina wyhodowała na przestrzeni tych lat jest spory… Dlaczego?

Przedstawiłem i opisałem wykresy słupkowe pokazujące 3-krotny wzrost budżetu gminy (z 20 milionów do 60.) na przestrzeni lat 2001-2015. W tym samym czasie mieliśmy analogiczny wzrost liczby mieszkańców gminy z 13. do prawie 19. tys. ludzi!

Pokazałem również 2-krotny wzrost średniego krajowego wynagrodzenia w tym czasie. Na kolejnym slajdzie zobaczyliśmy jak zwiększała się liczba naszych stowarzyszeń ubiegających się o dotacje! Ostatnim w tej części wykresem był wzrost ilości beneficjentów – dzieci i młodzieży, biorących udział w treningach na przykładzie Huraganu Pobiedziska z 60. dzieci w roku 2001 do ok. 150 w dniu dzisiejszym!

Wskazałem, że wszystkie wskaźniki bezlitośnie wzrosły, a nasze niedofinansowane stowarzyszenia wbrew temu rozszerzyły swoją działalność…

Po tej części  przeszedłem do wizualizacji, jak w analogicznym czasie miały się dotacje dla stowarzyszeń. Pokreśliłem, że zamiast podobnego trendu, mamy do czynienia z realnym spadkiem dotacji. I to nawet pomijając inflację, wzrost kosztów utrzymania działalności i inne czynniki. Jest to jest zjawiskiem szokującym!

skmbt_c20316103108130_0002Realnie dotacja dla piłkarzy spadła ze 106 tys. w roku 2001 do ok. 95 tys. w roku bieżącym. Podobnie Klub Tenisowy – z 37 tys. do ok. 30 tys. zł. w roku 2016!  Przypomniałem ponadto, iż gdy sam reprezentowałem jedno ze stowarzyszeń i wnosiliśmy tę sprawę na forum rady z ówczesnymi władzami… Słyszeliśmy wówczas złośliwie komentarze poprzedniego burmistrza Podsady i oskarżani byliśmy o rzekomą „roszczeniowość” ;)))

W dalszej części wskazałem, że przyjęło się w wielu gminach jako niepisany standard, że wartość dotacji dla całego „pożytku publicznego” powinna oscylować w okolicy 1% budżetu gminy. Budżet gminy Pobiedziska to ok. 60 milionów złotych w 2016 r. Brakuje zatem, aby skutecznie pomóc stowarzyszeniom ponad 200 tys. zł.

Skonkludowałem swoje wystąpienie pytaniem „czy wykonanie kilkunastu metrów chodnika mniej na rzecz stowarzyszeń pożytku publicznego to nie jest równie udana inwestycja?” Odniosłem się przy tym gratulując Państwu burmistrzom niewątpliwych sukcesów inwestycyjnych np. remontu ul. Odnowiciela, czy też planowanemu tunelowi pod torami kolejowymi w okolicy skansenu miniatur w Pobiedziskich.

Na zakończenie powiedziałem, że nasze stowarzyszenia prowadzone przez społeczników dla ludzi to w gruncie rzeczy „Zakłady Usług Społecznych”  i aby one funkcjonowały… To nas wszystkich wspólny interes.

Sesja_grafika

2016.11.15 – XXXIV Sesja Rady – Pożytek Publiczny „na sportowo”, walka o stypendia za naukę

14795882_10207545167178492_525327255_o 27 października odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Tematem wiodącym była sprawa obiektów sportowych i działalności OSiR. Swoje wystąpienia w tej części miałem również ja (zdjęcie obok) oraz kolega z klubu My Mieszkańcy Mikołaj Witaszyk.

Około godzinne wystąpienie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji – p. Artura Krysztofiaka wprowadziło licznie przybyłych gości w tematykę infrastruktury sportowej naszej gminy. Nowy od ponad roku dyrektor OSiR przedstawił swoje dokonania i plany. Warto podkreślić, że zmiana na tym stanowisku została w efekcie wymuszona przez nasze wystąpienia i argumenty na forum rady poprzedzone niezadowalającym według nas sposobem funkcjonowania OSiR w latach poprzednich.

Po ciekawej, acz długiej prezentacji przyszedł czas na sprawy dotyczące podejścia naszych władz do sposobu współpracy i finansowania pozarządowych organizacji pożytku publicznego – w tym sportu. W bloku tym głos zabrali kolejno p. przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Krzysztof Chmiel, szef Federacji Organizacji Pozarządowych p. Rafał Jaworski i ja.

Pan Krzysztof Chmiel wprowadził radnych i gości w filozofię funkcjonowania organizacji na łonie gminy. Tematykę rozwinął za pomocą prezentacji multimedialnej p. Rafał Jaworski.

Ja natomiast w treściwej, 20-slajdowej prezentacji przedstawiłem druzgocące „dokonania” naszej gminy w sprawie finansowania sportu na przestrzeni ostatnich piętnastu lat w odniesieniu do innych zmiennych jakie miały miejsce w tym czasie… Jestem przekonany, że dała ona obecnym dużo do myślenia i wyjaśniła skąd przez lata brały się „głosy wołających na pustyni” w tej sprawie. Prezentację tę przedstawię wkrótce w osobnym artykule.

Swój wkład w tą część sesji miał również kolega Mikołaj Witaszyk. Odniósł się jak zawsze trafnie m.in. do bieżącej sytuacji infrastruktury piłkarskiej  – a w zasadzie jej braków. Mam namyśli brak oświetlenia boiska w Pobiedziskach (poza jednym jedynym orlikiem). Jego całą wypowiedź znajdą Państwo poniżej.

2016_10_27-wystapienie-mikolaja-witaszyka_sport-na-sesji

Ciekawie rzecz miała się jeśli chodzi o dyskusję w sprawie autorskiego projektu uchwały drugiego kolegi z klubu Roberta Łucka – w sprawie stypendiów za naukę dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pobiedziska. Doszło do głosowań imiennych – w efekcie na szczęście dzięki naszym argumentom projekt uchwały został przyjęty.

Przyjęto również – tym razem jednogłośnie projekt „naszej” uchwały w sprawie trybu finansowania stowarzyszeń sportowych w oparciu na stosunkowo nową ustawę o sporcie. O nim więcej znajdą Państwo tutaj. Byliśmy również jego inicjatorami! Dziękuję wszystkim radnym za jego przyjęcie.

Rada Sportu_grafika

2016.10.31 – Posiedzenie Rady Sportu – „Tak” dla nowego projektu uchwały

W poniedziałek 24 października, w sali ślubów (z uwagi na zajętość innych miejsc w urzędzie) odbyło się zwołane przez mnie posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem jej obrad było opiniowanie kolejnego nowego projektu uchwały w sprawie trybu finansowania stowarzyszeń sportowych w oparciu na stosunkowo nowa ustawę o sporcie.

Pozwala ona rozróżnić tzw. sport „kwalifikowany” od innych aktywności sportowych w danej gminie. Nie zmienia to w ogóle dotychczasowej formuły opartej na tzw. pożytku publicznym, ale daje możliwość ubiegania się tym bardziej rozbudowanym stowarzyszeniom o dotację w sposób bardziej przewidywalny.

Pomysł uchwały zrodził się wcześniej, natomiast naciski sportowego środowiska wynikające z olbrzymich problemów finansowych i nieprzewidywalności w tej mierze dla dużych klubów dały impuls do działania nam radnym przy pomocy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego pod przewodnictwem p. Krzysztofa Chmiela.

Dzięki tej współpracy i zaangażowaniu członków PKT Pobiedziska i Huraganu Pobiedziska oraz pozostałych sympatyków sportu udało się wspólnie z urzędnikami UMiG wypracować i skonsultować projekt uchwały.

Projekt ten Rada Sportu zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (4 głosy „za”). Głosowała czwórka obecnych członków: p. Iwona Tomaszewska, Artur Krysztofiak, Witold Meller i Paweł Krawczyk.

Warto nadmienić jednak, że projekt ten mówi tylko o zasadach i trybie przyznania ew. dotacji. NIE PORUSZA W OGÓLE SPRAWY SAMEJ WYSOKOŚCI ŚRODKÓW. A te ostatnie w naszej gminie dla sportu pozostają niezmienne od ponad 15 lat (sic!).