Miesięczne archiwum: luty 2015

dzialalnosc_grafika

2015.02.23 – Huragan Show

Gala 2014W sobotę 31 stycznia w Auli Kompleksu Edukacyjno-Sportowego odbyła się kolejna już Gala Piłkarska Huraganu Pobiedziska, która podsumowała 2014 rok.
Impreza w 100% przygotowana przez pasjonatów sportu i społeczników jak zawsze wypadła profesjonalnie. Nie zabrakło występów artystycznych Maji Kocowskiej oraz Dawida Krzyżowskiego z Nysy – Mistrza Polski w trikach piłkarskich.
Spotkanie z liczną widownią było też okazją do przypomnienia blisko 80-letniej historii klubu. Przywołano pamięć o drużynie z lat 70; która wywalczyła awans do ówczesnej IV ligi. Uzmysłowiono gościom i samym zawodnikom, że nasz klub zakończył rozgrywki ostatniego sezonu na 300. miejscu w Polsce spośród blisko 6000 drużyn (!!!) występujących od ekstraklasy do IX ligi.

W wypełnionej po brzegi auli (ok. 200. osób) Zarząd Huraganu w dwugodzinnym multimedialnym show podsumował mijający rok, przedstawił perspektywy swojego działania na rok 2015 oraz wyróżnił pucharami zawodników wszystkich grup w kilku kategoriach. Na gali obecny był zastępca Burmistrza Pobiedzisk pan Zbigniew Zastrożny. Wyróżnienia wśród orlików otrzymali kolejno: Jakub Gościniak i Hubert Sznek, młodzików Nikodem Góralski i Piotr Rzempała, trampkarzy Wojciech Wawrzyniak i Ryszard Wierzbiński, oraz juniorów Hubert Rogowski i Mikołaj Kistowski. W kategorii orlików Piłkarzem Roku został Kamil Marczak, młodzików Eryk Drożdżyński, trampkarzy Wojciech Bissinger, a juniorów Wojciech Tymczyszyn. O wyborze decydowali trenerzy. W ekipie seniorów statuetki powędrowały do: Defensor Roku – Arkadiusz Powałowski, Pomocnik – Damian Gocałek, Napastnik – Mikołaj Witaszyk, Odkrycie – Nikodem Kasperczak, Młodzieżowiec – Marcin Jackowiak.
Piłkarzem Roku 2014 został pierwszy bramkarz Marcin Kamiński! Tutaj decydujący głos we wszystkich kategoriach mieli kibice czerwono-czarnych.
Wyróżnienie specjalne tym razem przypadło nietypowo, bo drużynie trampkarzy prowadzonej obecnie przez Andrzeja Rittera za awans do grupy mistrzowskiej.

Wszyscy Piłkarze Roku otrzymali poza pamiątkowymi statuetkami talony do wykorzystania w sklepach sportowych. W tym roku sponsorem talonów była firma MK Style Artykuły Szkolne i Biurowe Pana Marcina Kryśkiewicza.
Na koniec ponownie mile zaskoczony został sam prezes Grzegorz Krawczyk, który otrzymał podziękowania od pomagających przeprowadzić imprezę Huragan Girls za poświęcony czas w pracę społeczną i pomoc cheerleaderkom w reaktywację Ich działalności w strukturach HP!
Wkrótce zamieścimy relację filmową HTV oraz obszerną fotorelację z tego wydarzenia na www.huraganpobiedziska.pl.

odp_na_Zapytanie_grafika

2015.02.10 – Otrzymano odp. na zapytanie dot. usterek Hali sportowej przy ZS w Pobiedziskach

Dnia 27 stycznia przesłano e-mailem nast. treść „Zapytania” do „Działu Inwestycji” naszego UMiG:

Szanowni Państwo, nawiązując do spotkania Komisji Gospodarczej z dnia wczorajszego zwracam się z prośbą o oficjalną informację dot. statusu usterki hala sportowej przy ZS w Pobiedziskach. Mam na myśli plan naprawczy, termin upływu gwarancji oraz kiedy naprawa zostanie skutecznie wykonana? Ponadto jakie ew. konsekwencje grożą Wykonawcy w przypadku uchylenia się od naprawy lub nienależytego jej wykonania?

Otrzymano odpowiedź, której ostatnie zdanie zamieszczam poniżej. Pełna treść odpowiedzi w załączniku.

„(…) W styczniu 2015 r. podczas rozmowy z z-cą Burmistrza Panem Zbigniewem Zastrożnym właściciel firmy „Henbud” Pan Henryk Kaczor zobowiązał się do usunięcia wszystkich wad i demontaż wszelkich tymczasowych zabezpieczeń do końca maja 2015 roku.”

Z-ca Burmistrza MiG Pobiedziska Zbigniew Zastrożny

odp_na_Interpelacje_grafika

2015.02.06 – Otrzymano odp. na Interpelację dot. braku informacji na głównej stronie internetowej UMiG o kalendarzu wyborczym dot. wyborów uzupełniających

„(…) czas ogłoszenia wyborów uzupełniających przez Wojewodę Wielkopolskiego zbiegał się z okresem świąteczno-noworocznym, terminy wykonania określonych czynności wyborczych zostały szczegółowo zapisane we wskazanym Zarządzeniu i nie było możliwości ich wydłużenia.

(…) W przyszłości zwrócę uwagę by ważne informacje dla mieszkańców dotarły możliwie, oprócz wymogów prawnych, innymi ścieżkami dostępu.”

Link do oryginału dokumentu: tutaj.