wniosek_grafika

2015.04.02 – Wniosek dot. przeprowadzenia otwartego dla mieszkańców spotkania z pełnomocnikiem chińskiego Inwestora – Firmy New Hope Poland

Na sesji dnia 26 marca odczytałem i złożyłem pisemny wniosek. Jego treść poniżej.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

Wniosek / Zapytanie

Dotyczy: przeprowadzenia otwartego dla mieszkańców spotkania z pełnomocnikiem chińskiego Inwestora – Firmy New Hope Poland

Szanowna Pani!

W związku z pojawiającymi się petycjami, wątpliwościami i pytaniami mieszkańców dotyczącymi przede wszystkim obaw związanych z oddziaływaniem produkcji na środowisko i bezpośrednie otoczenie fabryki prosimy o pomoc w zorganizowaniu otwartego dla wszystkich spotkania z przedstawicielem Inwestora.

Mieszkańcy dzięki temu będą mieli możliwość bezpośredniego skierowania pytań dotyczących najbardziej istotnych spraw. Na pytania te oczekiwać będziemy konkretnych odpowiedzi.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).