2015.04.21 – Otwarte konsultacje z pełnomocnikiem Chińskiego Inwestora

Dnia 13 kwietnia z inicjatywy naszego klubu radnych i dzięki p. Burmistrz Doroty Nowackiej doszło do spotkania pełnomocnika firmy New Hope Poland z najbardziej zainteresowanymi mieszkańcami.

Spotkanie miało na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z ew. uciążliwością działalności fabryki na najbliższe jej otocznie. Udział w nim wzięli również p. Burmistrz Dorota Nowacka, Zastępca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny oraz radni. Nasz klub reprezentował Robert Łucka.

Na szereg szczegółowych pytań niektórzy mieszkańcy nie otrzymali jak się wydaje satysfakcjonujących i konkretnych odpowiedzi. Mam tu na myśli sprawy związane np. z ew. nieprzyjemnym zapachem, który jest „niemierzalny” i nie podlega wobec tego wprost ocenie oddziaływania na środowisko.

Podczas obrad zapowiedziano, że nie było to ostatnie spotkanie…