Miesięczne archiwum: maj 2015

odp_na_wniosek_grafika

2015.05.16 – Otrzymano odp. na wniosek o zmianę zarządzenia Burmistrza dot. Gminnej Rady Sportu

Pod koniec kwietnia otrzymano odp. od p. Sekretarz UMiG (z up. p. Burmistrz) w sprawie mojej oficjalnej i konkretnie umotywowanej prośby środowiska sportowego, które mam przyjemność reprezentować jako radny i przewodniczący Rady Sportu, o powiększenie jej składu.

Ideą mojego wniosku było zrównanie ilości ludzi ze środowisk pozarządowych z samorządowymi, co powinno być standardem takiego „ciała”… Bo tylko wtedy tak naprawdę taka „rada” ma sens…

W odpowiedzi czytamy, że „w chwili obecnej nie widzimy możliwości poszerzenia Rady Sportu”…

Warto będzie pochylić się niebawem nad tą sprawą, bo wydaje się że odpowiedź nie jest do końca wyczerpująca!

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny jest tutaj.

odp_na_wniosek_grafika

2015.05.16 – Otrzymano odp. w sprawie „regenaracji” boiska do plażowej piłki siatkowej

Jestem Państwu winny zamieszczenie odpowiedzi w sprawie mojego wniosku, który skierowałem na prośbę aktywnej usportowionej młodzieży z Pobiedzisk w sprawie nawiezienia piasku i ew. dodatkowych prac związanych z dość „zużytym” placem do gry w siatkówkę.

Warto odnotować, że ww. prace zostały wykonane (rozsypano też pewną ilość piasku na plaży) i młodzież może cieszyć się urokami jeziora Biezdruchowo podczas uprawiania sportu w trwającym już sezonie.

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny jest tutaj.