dzialalnosc_grafika

2015.06.11 – Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie nowego konkursu na dyrektora OSiR

We wtorek (9 czerwca br.) wziąłem udział w posiedzeniu Gminnej Rady D.P.P. Jej tematem wiodącym była sensowność powoływania nowego dyrektora w kontekście dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania OSiR w Pobiedziskach.

W spotkaniu wzięło udział blisko 20 osób reprezentujących większość UKS-ów i stowarzyszeń sportowych. Opinia wszystkich społeczników, pasjonatów sportu (praktycznie bez wyjątku) o dotychczasowej strukturze i funkcjonowaniu OSiR była jednoznacznie krytyczna.

Goście w w zdecydowanej większości wyrazili wątpliwość sensowności powołania nowego dyrektora oraz dalszego funkcjonowania osobnej jednostki budżetowej jaką jest OSiR.

Zadawano pytania p. Sekretarz Gminy (nieobecni byli Burmistrzowie) m.in. o to jaka jest podstawa prawna, że w składzie komisji powołującej nowego dyrektora „muszą być sami urzędnicy” oraz poproszono o odp. Pani Burmistrz, aby wyraziła swoją opinię skąd taka decyzja i dlaczego pomija się w takiej sprawie jakikolwiek głos doradczy lokalnego środowiska sportowego?

Z ust uczestników padło m.in; że jeśli koniecznie etat dyrektora „musi być” obsadzony, to aby osoba ta nie była „kreatorem” nowej polityki dot. sportu i rekreacji, a tylko i wyłącznie koordynatorem działań i pomysłów, które od zawsze u nas były, są i opierają się na naszym gminnym kapitale ludzkim, a nie na etatach…

Dodatkowo, jedną z wielu opinii wyrażonych podczas rozmów było stwierdzenie o zagrożeniu jakie u nas pokutuje, iż kultura (bo kultura fizyczna to też kultura!) „musi na siebie zarobić”… Wg p. Jacka Durskiego – doświadczonego menedżera sportowego, społecznika i obecnie Sekretarza Polskiego Związku Tenisowego to nie jest prawda. Rolą kultury jest upowszechnianie i promowanie sportu i szeroko rozumianej kultury.

Poproszono również p. Sekretarz o podanie konkretnej podstawy prawnej dlaczego wg naszych urzędników niemożliwy jest powrót do tańszego w utrzymaniu OKiS zamiast obecnych dwóch jednostek, czyli OK i OSiR?