Interpelacja_grafika2

2015.06.15 – Interpelacja dot. rzekomego „zastraszania” pań – pracowników OSiR

Podczas ostatniej sesji (28 maja br.) odczytano i złożono poniższą interpelację (4. z 4.).

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Dotyczy: rzekomego „zastraszania” pań – pracowników OSiR

W protokole z poprzedniej, X sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska zapisano, iż „do Pani burmistrz docierają informacje, że Panie pracujące na Huraganie są zastraszane”. Zapis ten zgodny jest z wypowiedzią p. Burmistrz podczas obrad tejże sesji. Pani Burmistrz powielała te informacje również na komisjach, które odbyły się po tej sesji.

W związku z powyższym proszę o konkretną informację kto jest „zastraszany” i przez kogo?

Jeśli informacje te nie są sprawdzone i zweryfikowane, a posługuje się Pani plotkami – ich publicznie powielanie nie może mieć miejsca.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).