odp_na_Interpelacje_grafika

2015.06.22 – Otrzymano odpowiedź na trzy interpelacje (jeden dokument)

W ubiegłym tygodniu otrzymałem odpowiedzi na moje interpelacje, zadane podczas ostatniej sesji (28 maja br.). Dotyczyły one kolejno:

1. Sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu za rok 2014.

2. Ponowienia wniosku o zmianę zarządzenia Burmistrza dot. Gminnej Rady Sportu.

3. Zniknięcia czterech kajaków będących na wyposażeniu Stadionu Miejskiego w Pobiedziskach.

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Skomentuję tylko krótko odpowiedź nr 2. (dot. Rady Sportu) i nr 3. (sprawa kajaków).

Otóż, Pani Burmistrz podtrzymała stanowisko, że niemożliwe jest poszerzenie Rady Sportu… Tym samym wyraźnie pokazuje to nie tyle brak możliwości prawnych (bo takie można znaleźć – zresztą podałem je w interpelacji) ale brak woli zmian w dobrym kierunku.

Co do zniknięcia czterech kajaków, w odpowiedzi czytamy, że, cyt.: „kajaki były w stanie uniemożliwiającym ich bezpieczną eksploatację. Ich standard wykluczał także możliwość bezpiecznego i komfortowego wykorzystania do działalności turystyczno-rekreacyjnej. (…) W wyniku nieopłacalnej naprawy zastała podjęta decyzja o ich usunięciu.

Na ostatniej sesji (18 czerwca) złożono już prośbę o uzupełnienie tej informacji o kajakach, bo jest ona b. ogólna i stwierdza jedynie fakt, że gminnego mienia fizycznie nie ma, a to wiemy już przecież wszyscy.