Miesięczne archiwum: czerwiec 2015

Sesja_grafika

2015.06.03 – XI Sesja Rady (28 maja br.)

Przed sześcioma dniami miała miejsce kolejna sesja RMGP.

Była to najkrótsza sesja z dotychczasowych (nie licząc nadzwyczajnych) – trwała niecałe 2. godziny. Najważniejszym jej punktem było przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z uchwałą w sprawie absolutorium dla p. Burmistrz. Absolutorium udzielone zostało przez wszystkich 15. radnych, którzy głosowali „za”.

Warto odnotować, że była to 1. sesja przeprowadzona przy użyciu tabletów przez radnych, którzy m.in. przez te urządzenia multimedialne biorą udział w głosowaniach.

Złożyłem tego dnia aż cztery interpelacje w następujących sprawach (szczegóły w osobnych postach):

– ponowienia wniosku o zmianę zarządzenia Burmistrza dot. Gminnej Rady Sportu,

– czterech kajaków będących na wyposażeniu Stadionu Miejskiego w Pobiedziskach,

– niekompletnego sprawozdania UMiG z realizacji współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu za rok 2014,

– rzekomego „zastraszania” pań – pracowników OSiR.