Interpelacja_grafika2

2015.07.03 – Interpelacja dot. czterech kajaków będących na wyposażeniu Stadionu Miejskiego – prośba o uzupełnienie

Podczas ostatniej sesji (18 czerwca br.) odczytałem i złożyłem poniższą interpelację (1. z 2.). Jest to efekt zdawkowej odpowiedzi (publikowanej przeze mnie wcześniej), która nic nie wyjaśnia…

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Dotyczy: czterech kajaków będących na wyposażeniu Stadionu Miejskiego – prośba o uzupełnienie

Podczas poprzedniej sesji (dnia 28 maja) złożyłem interpelację z zapytaniem o los 4. białych, kajaków opatrzonych logotypem stowarzyszenia Huragan Pobiedziska, które zostały kilka lat temu przekazane do „regeneracji” decyzją dyrektora OSiR p. Michała Fijałkowskiego.

Mimo upływu wspomnianych kilku lat kajaki te nie powróciły do miejsca z którego były zabrane i magazynowane tj. do tzw. „garażu” mieszczącego się na terenie Stadionu Miejskiego w budynku usytuowanym najbliżej jeziora Biezdruchowo.

Otrzymałem wczoraj odpowiedź, gdzie czytamy m. in, że cyt. „kajaki były w stanie uniemożliwiającym ich bezpieczną eksploatację. Ich standard wykluczał także możliwość bezpiecznego i komfortowego wykorzystania do działalności turystyczno-rekreacyjnej. (…) W wyniku nieopłacalnej naprawy zastała podjęta decyzja o ich usunięciu.

W związku z powyższym kieruję cztery konkretne pytania i proszę o odp. wg tejże listy:

  1. Proszę o przedstawienie protokołu bądź opinii o tym, że kajaki nie dawały się do użytkowania i co za tym idzie naprawa była „nieopłacalna”? Kto go sporządził?
  2. Co konkretnie było techniczną przyczyną stwierdzenia, że były one w stanie uniemożliwiającym ich bezpieczną eksploatację?
  3. Proszę o przedstawienie protokołu zniszczenia lub podobnego oraz ew. czy OSiR posiada dokumenty potwierdzające ich utylizację?
  4. Komu, jakiej instytucji przekazano ten „niezdatny”, jak czytamy, do użytkowania sprzęt?

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).