Miesięczne archiwum: sierpień 2015

dzialalnosc_grafika

2015.08.24 – Akcja mieszkańców przeciw kurzej fermie w Bocińcu

Jestem winny Państwu zaległą informację z końca lipca.

Pani Katarzyna Pędzich-Nowak przygotowała obszerne pismo zawierające liczne uwagi i wnioski dotyczące toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych dot. potencjalnego powstania fermy kurzej W Bocińcu k. Pobiedzisk.

Z jej inicjatywy, za którą b. serdecznie dziękuję udało się wspólnie zebrać ponad 230 podpisów.

Ponadto 28 lipca br. uczestniczyłem w spotkaniu w świetlicy w Gołuniu w sprawie w tej samej sprawie.

Gospodarzem spotkania był sołtys Adam Stołowski. Poza naprawdę liczną grupą mieszkańców okolicznych miejscowości na spotkaniu pojawili się jeszcze sołtys Pomarzanowic Mariusz Sukens, wszyscy trzej radni naszego klubu, czyli Mikołaj Witaszyk, Robert Łucka, moja osoba, oraz ludzie z  trenu gminy walczący już skutecznie przeciw podobnej budowie w miejscowości Kołata – m.in. p. Monika Stasiak. Obecni byli też mieszkańcy sąsiedniej gminy, a wśród nich sołtys Imielna Krzysztof Skwarek.

Wszyscy zgodnie uznali, iż planowana inwetycja jest dla nas poważnym zagrożeniem. Zebrano liczne podpisy i wystosowano szereg petycji, które trafiły m.in. do UMiG w Pobiedziskach.

 

Rada Sportu_grafika

2015.08.13 – Posiedzenie Rady Sportu – analiza regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych

W ostatni piątek (7 sierpnia) odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sportu. Planowane ono było na poniedziałek (3 sierpnia), ale na prośbę UMiG przesunięto jego termin.

Zebranie sprowadziło się w istocie do zaopiniowania godzin funkcjonowania obiektów – tj. ram czasowych w których poszczególne boiska, place zabaw i inne będą dostępne dla mieszkańców.

Szczególną uwagę zwróciłem na godziny otwarcia w soboty i niedzielę kortów tenisowych (wraz z całą przylegającą bazą sportową) oraz „orlika” przy stadionie miejskim.

Godziny te w efekcie – mam taką nadzieję – zostaną skorygowane i w efekcie wydłużone. Bo kiedy jak nie w weekendy zapotrzebowanie na infrastrukturę sportową jest największe!?

Pozostaje jeszcze sprawa świąt – takich jak np.  czas 1-3 maja, Boże Ciało i innych. Wydaje się, że w te dni obiekty powinny być zawsze otwarte!