Rada Sportu_grafika

2015.08.13 – Posiedzenie Rady Sportu – analiza regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych

W ostatni piątek (7 sierpnia) odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sportu. Planowane ono było na poniedziałek (3 sierpnia), ale na prośbę UMiG przesunięto jego termin.

Zebranie sprowadziło się w istocie do zaopiniowania godzin funkcjonowania obiektów – tj. ram czasowych w których poszczególne boiska, place zabaw i inne będą dostępne dla mieszkańców.

Szczególną uwagę zwróciłem na godziny otwarcia w soboty i niedzielę kortów tenisowych (wraz z całą przylegającą bazą sportową) oraz „orlika” przy stadionie miejskim.

Godziny te w efekcie – mam taką nadzieję – zostaną skorygowane i w efekcie wydłużone. Bo kiedy jak nie w weekendy zapotrzebowanie na infrastrukturę sportową jest największe!?

Pozostaje jeszcze sprawa świąt – takich jak np.  czas 1-3 maja, Boże Ciało i innych. Wydaje się, że w te dni obiekty powinny być zawsze otwarte!