Miesięczne archiwum: wrzesień 2015

odp_na_Interpelacje_grafika

2015.09.22 – Otrzymano uzupełnienie odpowiedzi na interpelację dot. kajaków będących na wyposażeniu Stadionu Miejskiego

Przed kilkoma dniami otrzymałem uzupełnienie do odpowiedzi na interpelację – moją prośbę o jej uzupełnienie – złożoną podczas sesji (18 czerwca br.). Sprawa dotyczyła naszego tj. gminnego mienia i należało ją wyjaśnić.

Otóż śpieszę z dobrą informacją. Kajaki się odnalazły! ;)))

Od momentu złożenia przeze mnie pierwszej interpelacji w tej sprawie, to jest od dnia 28 maja potrzeba było ponad trzech miesięcy i pięciu oficjalnych pism aby otrzymać wiążącą odpowiedź pochodzącą od byłego już dyrektora OSiR.

Oto fragment odpowiedzi:

” (…) do Urzędu wpłynęło ostateczne wyjaśnienie p. dyrektora (…) z którego wynika, że zostały one przekazane na podstawie Porozumienia z dnia 01.09.2012 r. (na okres od 01.09.2012 do 30.09.2015 r.) nieodpłatnie Stanicy Leśnej Wronczyn (…) ”

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Interpelacja_grafika2

2015.09.20 – Interpelacja dot. Budowy fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 199 w m. Bociniec

Podczas ostatniej sesji (25 sierpnia br.) radny Mikołaj Witaszyk w imieniu naszego Klubu Radnych „Najważniejsi są Mieszkańcy” odczytał i złożył poniższą interpelację.

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Dotyczy: Budowy fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 199 w m. Bociniec

W imieniu Klubu Radnych ,,Najważniejsi Są Mieszkańcy” pod wpływem licznych głosów protestów mieszkańców gminy Pobiedziska w związku z planowaną inwestycją związaną z budową fermy drobiu w miejscowości Bociniec, wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec tego rodzaju proponowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie naszej gminy. Obawiamy się, że powstanie tej inwestycji spowoduje znaczne pogorszenie standardów jakości życia mieszkańców sołectwa Bociniec oraz innych okolicznych sołectw. Pragniemy przestrzec włodarzy naszego miasta, iż masowy chów drobiu spowodować może szereg problemów natury środowiskowej i sanitarnej – warto tu wymienić chociażby następujące zagrożenia:

  • problem uciążliwego fetoru,
  • groźba rozwijania się chorób zakaźnych i inwazyjnych niebezpiecznych dla ludzi oraz zwierząt,
  • problem odpadów, ścieków i ich wywozu,
  • problem zaopatrzenia w wodę takiej produkcji, której już teraz momentami brakuje naszym mieszkańcom.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na niżej postawione pytania:

  1. Czy wydolność gospodarki wodno-komunalnej pozwoli na utrzymanie odpowiedniego stanu ciśnienia wody w kranach przy realizacji tej inwestycji?
  2. Czy pojawienie się fermy drobiu nie spowoduje zanieczyszczeń środowiska naturalnego, które zniechęcać będzie przyszłych potencjalnych inwestorów do zainwestowania na terenie naszej gminy?
  3. I w końcu – czy tak ryzykowna inwestycja jest kompatybilna z długofalowym kierunkiem rozwoju naszej gminy, która w przyszłości według zaprezentowanych przez władzę wykonawczą projektów ma stać się gminą o profilu rekreacyjno-turystycznym?

Z poważaniem

Klub Radnych ,,Najważniejsi Są Mieszkańcy”
Mikołaj Witaszyk, Robert Łucka, Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2015.09.17 – XV Sesja Rady – Nadzwyczajna

Dziś odbyła się nadzwyczajna, trwająca zaledwie 7 minut sesja RMGP. Niestety z przyczyn zawodowych nie mogłem w niej uczestniczyć.

Jedynym jej istotnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania umiejscowionego w Areszcie Śledczym Środa Wielkopolska – Oddział Zewnętrzny nr 1 w Pobiedziskach z siedzibą przy ul. Wł. Jagiełły 34.

Rada Sportu_grafika

2015.09.15 – Posiedzenie Rady Sportu – nagrody dla uczniów za sport szkolny oraz godziny pracy OSiR

Dnia 10 września odbyło się posiedzenie Rady Sportu. Było ono krótkie, za to konstruktywne. W spotkaniu poza członkami rady wzięła udział p. Irena AniołKierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.

Wrócono do sprawy i zaproponowano wdrożenie od przyszłego roku szkolnego regulaminu nagród dla aktywnych sportowo uczniów z terenu szkół naszej gminy. Zarys idei punktowania za udział w poszczególnej rangi zawodów sportowych został przedłożony już na wcześniejszym zebraniu i będziemy nad nim pracować, aby od nowego roku szkolnego 2016/17 mógł wejść on w życie!

Na zebraniu poznaliśmy też ostateczną propozycję nowego dyrektora OSiR p. Artura Krysztofiaka, który zaproponował jednolite godziny otwarcia kortów tenisowych i przyległych im obiektów w całym tygodniu – tj. godz. 13-21 (również w soboty i niedzielę) oraz dla stadionu i orlika przy ul. Kiszkowskiej w godz. 8-21 (również cały tydzień). Wpisuje się to w oczekiwania miażdżącej większości korzystającej z tych obiektów. Właśnie o to chodziło! Brawo.

Prawdopodobnie identycznie potraktowane będą święta w okresie wiosenno-letnim, takie konkretnie jak czas 1-3 maja, Boże Ciało i Święto i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia).

Jednocześnie wspólnie uznano – wzorem np. poznańskich obiektów sportowych, że otwieranie ich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, czy też w Sylwestra, bądź święto Trzech Króli mija się z celem.

Sesja_grafika

2015.09.07 – XIV Sesja Rady – Oddanie starej „piątki” i nie tylko

Prawie dwa tygodnie temu odbyła się czternasta sesja RMGP.

Głosowano jednogłośnie i dyskutowano szereg spraw natury formalnej . Najbardziej medialnym wydarzeniem było jednogłośnie przegłosowane przez naszą Radę zmiany kategorii byłej krajowej drogi nr 5 z gminnej na wojewódzką. Wszystko na to wskazuje, że jeśli odpowiednie instytucje nie zablokują jej dalszego procedowania drogą znów opiekować się będą władze wojewódzkie, a nie gminy Pobiedziska, Swarzędz i Łubowo.

Złożyłem też interpelację dotyczącą protokołów z sesji.

W wolnych głosach i wnioskach podziękowałem naszym Władzom i p. Molińskiemu w imieniu mieszkańców za dodatkowe, pierwotnie nie przewidziane w zakresie utwardzenie tłuczniem fragmentu drogi nie objętej wykonaniem kanalizacji przy ul. Drawskiej. Mieszkańcy na pewno to docenią.

Nie unikałem też trudnych spraw. I odniosłem się do słów i protokołu z poprzedniej, czerwcowej sesji nr XIII. Najbardziej istotne było odniesienie się do słów pani burmistrz, jakoby odczuwała Ona „nagonkę” na swoją osobę… Według burmistrz Nowackiej wcześniej „nagonka” ta miała dotknąć byłego już dyrektora OSiR-u…

Szerszy fragment mojej wypowiedzi można usłyszeć tutaj. W skrócie napiszę tylko, że odniosłem się do słów Pani Burmistrz, iż nie rozumiem, jak można rzetelne argumenty i dowody świadczące o uprawnionej krytycznej ocenie pracy urzędnika nazywać „nagonką” na niego!!!???