Miesięczne archiwum: październik 2015

dzialalnosc_grafika

2015.10.13 – Sprzątanie rzeki Głównej już w sobotę

Rzeka głównaZ chęcią przyłączam się do tej inicjatywy i zaproszenia Sołtysa Głównej p. Marcina Bartza. Takie „spotkanie” to też okazja by pokazać naszym dzieciom co jest ważne i dać odpowiedni przykład. Przy okazji zapraszam wszystkich mieszkańców ul. Rzecznej i jej okolic!

„Rzeka Główna wypływa obecnie z Jeziora Lednica i zasila Wartę wartkim odcinkiem w Poznaniu. Jest to główny ciek Kasztelanii Ostrowskiej, który ukształtował znaczną część krajobrazu. Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody, Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska” i Sołectwo Główna razem będą czyścili brzegi i nurt na odcinku od Jeziora Biezdruchowo (Pobiedziska, Główienka) do centrum wsi Główna. Po godz. 14:00 będzie okazja wspólnie usiąść przy ognisku – gościł wszystkich uczestników akcji będzie Sołtys Marcin Bartz. Zapraszamy mieszkańców okolicy chętnych wesprzeć tę inicjatywę!”

Źródło: https://www.facebook.com/events/511470545677899/

Sesja_grafika

2015.10.01 – XVI Sesja Rady – wybory ławników i kuluarowe dyskusje

Przed 7. dnami odbyła się już szesnasta sesja RMGP.

Głosowano jednogłośnie i dyskutowano uchwał natury formalnej oraz kilka dot. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto m.in. Pani Skarbnik Agata Majcherczak przedstawiła prezentację w sprawie analizy finansowej w procesie zarządzania finansami Gminy, a Zastępca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny zaprezentował potencjalne inwestycje z terenu miasta i gminy w oparciu o kilka programów inwestycyjnych przeznaczonych do wspierania takowych przedsięwzięć.

Ponadto również dokonaliśmy wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądu Rejonowego w Gnieźnie na nową kadencję 2016-2020.

Co bardzo ważne i związane z moją działalnością w gminnej Radzie Sportu – podczas przerwy w obradach miałem okazję, wraz z nowym dyrektorem OSiR p. Arturem Krysztofiakiem, porozmawiać z mieszkańcami niezadowolonymi z zaproponowanych przez OSiR (po konsultacji z Radą Sportu) godzin pracy siłowni na hali sportowej. Wynika z tego konieczność podjęcia działań aby bez dodatkowych obciążeń finansowych dokonać odpowiednich korekt i przesunięć, które zoptymalizują dostępność tego obiektu. Wstępne propozycje padłu już na spotkaniu i będą poddane analizie bezpośrednio przez OSiR. O finalnych godzinach otwarcia hali i siłowni sam OSiR będzie informował na bieżąco.