Miesięczne archiwum: listopad 2015

Rada Sportu_grafika

2015.11.27 – Posiedzenie Rady Sportu – Opiniowanie Programu Współpracy z UMiG (pożytek publiczny)

Dzień przed Świętem Niepodległości miało miejsce posiedzenie Rady Sportu na której obecni byli m.in. p. burmistrz Dorota Nowacka wraz ze swoim zastępcą p. Zbigniewem Zastrożnym.

Celem spotkania było zaopiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 przedłożonego przez nasz Urząd Miasta i Gminy. Główny nacisk w ocenie propozycji jako przewodniczący postawiłem na aspekt finansowy, który głośno podnosiliśmy już od wielu lat.

Zaproponowałem przełożenie głosowania nad opinią, bo ta, jak wynikało z arytmetyki musiałaby być negatywna. Dlaczego? W otrzymanej propozycji kwota przeznaczona na działalność stowarzyszeń sportowych miała nie ulec zmianie… Zebrani wraz z Panią i Panem Burmistrz ze zrozumieniem przyjęli naszą argumentację o konieczności nadrabiania zaległości w tej materii.

Ustaliliśmy, iż konieczne będzie dodatkowe spotkanie, gdzie być może uda się dojść do pozytywnego rozstrzygnięcia jakim byłby minimum 10% wzrost kwoty przeznaczonej na sport.

Kilka dni później otrzymałem od Pani Burmistrz propozycję wzrostu dotacji z kwoty 196 tys. do poziomu 221 tys. Co stanowi jej korektę o 13%. Propozycję tę członkowie Rady Sportu przegłosowali w stosunku 3-0-1 (za – przeciw – wstrzymanie) na korzyść jej pozytywnego zaopiniowania.

Reasumując warto podkreślić, że na pewno większe były oczekiwania środowiska sportowego gminy Pobiedziska. Oczekiwana zmiana władzy rozbudziła apetyty nas wszystkich, bo jak wiadomo „kwota na sport” w naszej gminie od lat jest nieproporcjonalnie mała w stosunku do potrzeb. Wyniki naszych klubów i stowarzyszeń tym bardziej dopingują do jej korekty! Za dobrą monetę należy zatem przyjąć ten wzrost, tym bardziej, że ze strony p. Burmistrz i Zastępcy Burmistrza padła deklaracja o corocznym wzroście wartości całej dotacji o 10%. Pozwoli to na koniec kadencji obecnych Władz na uzyskanie przez stowarzyszenia sportowe wzrostu całości kwoty o minimum 45%.

Wrócono do sprawy i zaproponowano wdrożenie od przyszłego roku szkolnego regulaminu nagród dla aktywnych sportowo uczniów z terenu szkół naszej gminy. Zarys idei punktowania za udział w poszczególnej rangi zawodów sportowych został przedłożony już na wcześniejszym zebraniu. Pani Iwona Tomaszewska na jego podstawie przedłożyła propozycję regulaminu, który był przedmiotem dyskusji. Wymaga on dużej pracy nad szczegółami, aby od nowego roku szkolnego 2016/17 mógł wejść on w życie.

Równolegle w dalszym ciągu dyskutowano o korekcie obecnego regulaminu nagród sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Wstępnie z przyczyn formalno – organizacyjnych zrezygnowaliśmy jednak z mojego pomysłu przyznawania stypendiów obok jednorazowych nagród.

Sesja_grafika

2015.11.18 – XVIII Sesja Rady – Nadzwyczajna

W ubiegły czwartek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Jej celem było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. K. Odnowiciela i Gimnazjum w Pobiedziskach. Warto przypomnieć, że skarga ta została już odrzucona na poprzedniej sesji, gdzie jej adresatem była p. Burmistrz. Z przyczyn formalnych należało rozpatrzyć ją ponownie – bezpośrednio w stosunku do Dyrektora Szkoły.

Rada zapoznała się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, która rozpatrzyła skargę na swoim posiedzeniu.  Przewodnicząca Rady p. Renata Jończyk odczytała treść uchwały, gdzie przedstawiona została przedmiotowa sprawa. Na sesji obecny był również p. Maciej Krzywdziński. Po dyskusji i kilkunastominutowej przerwie nastąpiło głosowanie.

Troje radnych poprosiło o uchylenie się od głosowania z racji stosunku służbowego z Dyrektorem Zespołu Szkół. Do Ich prośby ustosunkowano się pozytywnie. Przy jednym głosie wstrzymującym skargę na Dyrektora odrzucono. Ja również głosowałem za jej odrzuceniem.

Sesja_grafika

2015.11.02 – XVII Sesja Rady – zmiany w WPI, POK zamiast OK i… dobre wieści!

Siedemnasta sesja siódmej kadencji Rady odbyła się w ubiegły czwartek, 29 października.

Sesja miała w programie olbrzymią ilość głosowań. Można było odnieść wrażenie, że trwać ona będzie rekordową ilość czasu. Jednak opiniowanie i dyskutowanie poszczególnych spraw jak zawsze najdłużej trwało w komisjach. Na samej sesji radni nie podnosili już spraw wcześniej wyjaśnionych.

Stąd głosowano prawie jednogłośnie m.in. zarówno nad niewielką korektą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), bieżącego budżetu, podatków i ulg od nich, czy też zmianą nazwy Ośrodka Kultury w Pobiedziskach na Pobiedziski Ośrodek Kultury (POK).

W wolnych głosach i wnioskach zabrałem głos w sprawie trwającej już od pół roku „ciszy” ze strony urzędników zarządu dróg powiatowych w sprawie braku znaku ograniczenia prędkości w miejscowości Główna i ul. Głównej w Pobiedziskach. Jak długo mamy czekać tam na poprawę bezpieczeństwa na tej drodze i w okolicy przystanku autobusowego?

Mam tez dobre wieści dla mieszkańców ul. Słonecznej. Jeszcze w tym, a wg relacji Kierownika Inwestycji UMiG p. Dawida Molińskiego najdalej w przyszłym roku firma Eneos wykona tam brakujące od 30. lat oświetlenie.

Inną ważną i muszę przyznać, niespodziewaną informacją jest, że jeszcze w tym roku jest duża szansa na wykonanie automatycznego nawadniania płyty boiska stadionu miejskiego przy ul. Kiszkowskiej z wykorzystaniem naturalnych zasobów jeziora Biezdruchowo!!! Czyli to, co nie było wykonalne w czasach dyrektorowania poprzedniego zarządcy przez 7 lat uda się w w pół roku!!! ;)

Takiej właśnie zmiany jakościowej w zarządzaniu oczekujemy od OSiR i pozostałych jednostek budżetowych. Brawo!