Miesięczne archiwum: grudzień 2015

Sesja_grafika

2015.12.21 – XX Sesja Rady – Budżet na 2016 r. uchwalony, wynajem obiektów gminnych dla stowarzyszeń

Dziś o godz. 15. odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Podjęto tradycyjnie pod głosowanie blok uchwał z czego najważniejszym było ew. zatwierdzenie projektu budżetu na 2016 r. Sprawy budżetu były oczywiście dyskutowane wcześniej na komisjach i dodatkowych spotkaniach wyłącznie jego dotyczących. W efekcie wszyscy obecni radni w liczbie 14 osób jednogłośnie poparli projekt budżetu.

Przed głosowaniem zmiany Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. (uchwalonego na poprzedniej sesji) zadałem kilka pytań na które na bieżąco odpowiedziała skarbnik p. Agata Majcherczak.

Sedno przedłożonej korekty Programu to odpłatność na preferencyjnych warunkach za użytkowanie bazy gminnych obiektów sportowych i pozostałych, a co za tym idzie zwiększenie kwoty przeznaczonej na dotację o wartość łączną równą kwocie 30 tys. zł. Zapytałem m.in. o to jakie obiekty będą nią objęte? W jaki sposób UMiG będzie rozliczał faktycznie odbyte zajęcia? Co się stanie z ew. kwotą niewykorzystaną, a przeznaczoną dla stowarzyszeń? A co jeśli będzie ona niewystarczająca?

Na wszystkie z pytań otrzymałem odpowiedź. Najważniejsze jest, że w mojej ocenie na 99% żadne stowarzyszenie nie powinno stracić finansowo na tym rozwiązaniu. Z racji jednak, iż sprawa jest dla radnych nowa, a okoliczności sesji nie zawsze sprzyjają uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi i… zadaniu trafnych pytań ;) – pytania te zostaną skierowane przeze mnie niezwłocznie, a odpowiedź przekazana wszystkim zainteresowanym. Przede wszystkim stowarzyszeniom, które niebawem wystartują w konkursie o dotacje.

Na zakończenie dyskusji w ww. sprawie, niejako na jej podsumowanie prezentację pt. „Rok 2016 – zmiany w systemie odpłatności za korzystanie z urządzeń i obiektów Gminy – Skąd te zmiany?” przedstawiła Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego (ROKSiPP) p. Irena Anioł. Radni jednogłośnie poparli korektę uchwały dot. ww. Programu.

W wolnych głosach i wnioskach Robert Łucka, czyli przewodniczący naszego trzyosobowego klubu „Najważniejsi są Mieszkańcy” podsumował w skrócie rok 2015 widziany właśnie oczyma naszego klubu. Wskazał na sukcesy i porażki dziękując za współpracę i zaangażowanie wszystkim, którym losy Pobiedzisk i całej naszej gminy nie jest obojętny. Na zakończenie przemówienia życzył wszystkim spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i udanego 2016 roku.

Ponadto głos zabrała radna powiatu poznańskiego Małgorzata Halber. Obok życzeń jakie skierowała do wszystkich obecnych zapewniła o swoim wsparciu dla Pobiedzisk z powiatowej perspektywy i podziękowała wszystkim za wsparcie przy adaptacji nowej siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Sesja_grafika

2015.12.02 – XIX Sesja Rady – Debata nad obwodnicą Pobiedzisk i tunelem pod torami kolejowymi

Prawie przed tygodniem, bo w ubiegły czwartek 26 listopada odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Sesja w jej pierwszej części miała charakter dyskusji, a w zasadzie debaty w sprawie planów pobiedziskich Władz związanych z południową obwodnicą Pobiedzisk wraz z bezkolizyjnym tunelem pod torami kolejowymi w rejonie ulicy Poznańskiej.

Pan burmistrz Zbigniew Zastrożny prezentacją założeń i koncepcji wprowadził radnych oraz przybyłych gości w tematykę, co wywiązało długą i dość burzliwą dyskusję. Na sali znaleźli się m.in. Wicestarosta Poznański p. Tomasz Łubiński wraz z Panią Skarbnik, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej p. Grzegorz Potrzebowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego p. Maciej Sytek oraz radni powiatowi p. Józef Czerniawski i Małgorzata Halber.

Koncepcja powstania obwodnicy wpisuje się w planowaną modernizację drogi powiatowej z Pobiedzisk do Iwna. Zakłada III etapy powstawania całości, co pozwala zwiększyć możliwe dofinansowania z potencjalnie dostępnych programów wsparcia.

To, że Pobiedzisk nie stać na samodzielne wybudowanie drogi z tunelem jest sprawą jasną i nie podlegało dyskusji. Sprawa będzie rozgrywać się o konkursy w których nasz projekt ma spore szanse z uwagi na spełnienie szeregu warunków niezbędnych aby otrzymać dofinansowanie (m.in. połączenie drogi S5 z drogą wojewódzką – starą 5-tką). Dodatkowo, co podkreślali w dyskusji wszyscy Pobiedziszczanie odciążyłoby to ruch w samym mieście, ograniczyło związane z nim utrudnienia i poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców.

Po przerwie, wznowiono obrady już bez udziału gości z powiatu. Mnie również z przyczyn osobistych zabrakło na tej części sesji.

Warto podkreślić, że jednogłośnie przegłosowano „za” apel do Starostwa o ujęcie przez nie przebudowy / rozbudowy drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie – budowy południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa.

Ponadto w wolnych głosach i wnioskach radny naszego klubu „Najważniejsi są Mieszkańcy” Mikołaj Witaszyk pogratulował awansu piłkarskiej drużynie juniorów Huraganu Pobiedziska prowadzonej przez trenera Roberta Raszewskiego awansu do grupy mistrzowskiej i życzył dalszych sukcesów naszej młodzieży.