dzialalnosc_grafika

2016.05.03 – „Jasność” na Słonecznej i „dobre znaki” na Głównej

Krótkie podsumowanie dwóch spraw o których tutaj pisałem. Niekiedy są one dla jednych mało istotne i niezauważalne podczas gdy innym tkwią „solą w oku” od lat (przypadek ul. Słonecznej). Potrafią też stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia mieszkańców (miejscowość Główna i ul. Główna w Pobiedziskach).

Słoneczna_lampyW ślad za działaniami samych zainteresowanych mieszkańców. Przede wszystkim dzięki uporowi p. Kazimierza Pędzicha i p. Katarzyny Pędzich-Nowak oraz mojemu formalnemu wsparciu tych działań m.in. za pomocą oficjalnego zapytania z dnia 5 marca ub. roku dot. „braku oświetlenia na końcowym odcinku ul. Słonecznej od ponad 30. lat” doczekaliśmy się montażu dwóch lamp na tejże ulicy. W tym miejscu podziękowania kieruję do wszystkich urzędników, którzy wreszcie tę sprawę pomogli doprowadzić do szczęśliwego końca. Warto przypomnieć, że w oficjalnej odpowiedzi na ww. zapytanie, którą można znaleźć na mojej stronie „nie przewidywano rozbudowy tego oświetlenia”…

Druga sprawa warta odnotowania to pojawienie się znaków drogowych – m.in. ograniczających Znaki_głównaprędkość w miejscowości Główna i w konsekwencji na ulicy Głównej w Pobiedziskach (będącej dalszym odcinkiem tej samej drogi powiatowej). Przedmiotową sprawę dwukrotnie poruszałem na sesjach w „wolnych głosach i wnioskach” . Wreszcie, zgodnie z pozyskanymi od naszych urzędników informacjami – na wniosek naszego Urzędu Zarząd Dróg Powiatowych zlecił opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w rejonie wsi Główna. Z informacji uzyskanych od pracownika UMiG Bartosza Kistowskiego „w toku uzgodnień Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wskazał także konieczność ustawienie w rejonie skrzyżowania z ul. Kanałową luster drogowych (uzgodnienie z dnia 14.12.2015 r.).”