Sesja_grafika

2016.05.17 – XXVIII Sesja Rady – Absolutorium dla p. Burmistrz

Dziś o godz. 14. rozpoczęła się tzw. sesja „absolutoryjna”. Radni mieli przede wszystkim wypowiedzieć się za pomocą głosowania o ew. zatwierdzeniu sprawozdania wykonania budżetu za rok 2015. To samo miało dotyczyć udzielenia (bądź nie) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia dokonała p. skarbnik Agata Majcherczak. Przedstawiono również pozytywną uchwałę RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej) w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pobiedziska za rok 2015 r.

Swoje wystąpienie miała p. burmistrz Dorota Nowacka, następnie przybyli poznali pozytywną opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2015 r.

Obie uchwały zostały podjęty jednogłośnie. Obecni na sali byli wszyscy radni. Tym samym zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 oraz udzielono absolutorium Pani Burmistrz.

Kolejny raz nie było interpelacji, a w punkcie „Sprawy bieżące Rady, Komisji, Burmistrza” kolega Robert Łucka poinformował o powołaniu do życia nowego klubu radnych. Ja w wolnych głosach i wnioskach przedstawiłem krótko ideę powstania nowego klubu, o którym „dwa słowa” napiszę wkrótce.