dzialalnosc_grafika

2016.05.25 – Posiedzenie Rady Sportu – Nagrody zostały przyznane

W ubiegłą środę odbyło się posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem jej obrad była analiza wniosków złożonych przez mieszkańców gminy czynnie uprawiających sport i uzyskujących wymierne sukcesy na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej.

Nagrody zostały przyznane 17. osobom i przyporządkowane w trzech kategoriach. Oby ostatni raz były rozstrzygane wg dotychczasowego regulaminu, który w istotny sposób dyskryminuje niektórych sportowców zasługujących na wyróżnienie. Wybraliśmy też tradycyjnie trenera roku 2015.

W związku z powyższym Rada Sportu pod moim przewodnictwem wznowi na dniach pracę nad nowym regulaminem o którym pisałem. Będzie on bardziej profesjonalny, obiektywny i z zasady ma promować dyscypliny olimpijskie.

Z informacji otrzymanych od naszych urzędników wynika, iż już praktycznie zatwierdzony – będący nowością – regulamin nagradzania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za aktywność sportową będzie czekał na ostateczny kształt wyżej opisanego skorygowanego regulaminu za sport „kwalifikowany”.

Dlaczego? Otóż oba stworzą jedną całość i uporządkują tematykę. Będzie to na pewno namacalnym sukcesem i przykładem realnego działania Rady Sportu.