dzialalnosc_grafika

2016.05.27 – Stworzyliśmy nowy klub radnych „na 5-tkę”!

Z dniem 17 maja 2016 r. pięcioro radnych naszej gminy powołało do życia nowy, w dalszym ciągu jedyny w radzie klub radnych pod nazwą „My Mieszkańcy”.

W jego skład weszły trzy osoby z byłego już klubu „Najważniejsi są Mieszkańcy” – czyli ja, Robert Łucka i Mikołaj Witaszyk oraz Pani Danuta Sobka i Sylwester Antkowiak.

Nowo powołana „piątka” radnych ma na celu dalsze aktywne działania zmierzające w kierunkach jeszcze bardziej efektywnego wydatkowania środków budżetowych oraz pomocy urzędnikom we wskazywaniu obszarów wymagających większego zaangażowania, nie zawsze finansowego.

Wyżej wymienieni wierzą, że wspólnie wraz z pozostałymi radnymi będą wzajemnie wspierać cenne inicjatywy i stanowić realną siłę w radzie gminy Pobiedziska.