Miesięczne archiwum: czerwiec 2016

Sesja_grafika

2016.06.14 – XXIX Sesja Rady – „Park & ride” i „Bike & ride”…

W dniu 30 maja 2016 o godz. 15:30 w sali sesyjnej UMiG odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Obecni na sali radni podjęli szereg uchwał, w tym również tradycyjny blok związany z bieżącymi zmianami i wydatkami dotyczącymi planowanych inwestycji i bieżącego budżetu.

Ponadto, co najważniejsze przyjęto jednogłośnie (13 osób za) uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2408P i 2147P w Pobiedziskach oraz 2437P i 2485P w Biskupicach w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisku wraz z zakupem środków transportu publicznego.

Powyższe związane jest m.in. z docelową przebudową ul. Odnowiciela i Kiszkowskiej w Pobiedziskach oraz ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Całe zadanie obejmuje zakup środków transportu oraz budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Pobiedziskach, Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach wraz z parkingami „park & ride” oraz „bike & ride”.

Interpelację złożył kolega z klubu radnych „My Mieszkańcy” Sylwester Antkowiak, a dotyczyła ona braku długo oczekiwanego przez mieszkańców sołectwa Stęszewko użyczenia świetlicy wiejskiej. Link ze szczegółami tutaj.

Kolega Mikołaj Witaszyk w wolnych głosach poprosił aby zwałować z powodu nierówności podlegające pod OSiR boisko dla dzieci w Kocanowie.

Ponadto z sali padły dość trudne, jak się okazało, pytania do zastępcy burmistrza p. Zbigniewa Zastrożnego o podanie definitywnego terminu zakończenia kanalizacji prowadzonej przez „Puszcze Zielonkę”.