Miesięczne archiwum: lipiec 2016

dzialalnosc_grafika

2016.07.26 – Jest inicjatywa uchwałodawcza dla pobiedziskiego sportu!

Wakacje i urlopy nie zatrzymały naszych działań w zakresie próby ulepszenia sposobu wspierania klubów sportowych z gminy Pobiedziska.

Spotkanie z GRDPPOd początku lipca nieprzerwanie we współpracy z naszym Urzędem Miasta i Gminy pracujemy nad kształtem nowej uchwały, która może uzdrowić i obu stronom ułatwić zasady przyznawania dotacji wszystkim klubom i stowarzyszeniom z terenu naszej gminy.

Cykl spotkań z przedstawicielami UMiG rozpoczął się już w czerwcu. W tym czasie spotykaliśmy się i dyskutowaliśmy m.in. na forum Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas wyborów prezesa MKGS Huragan, spotkań kuluarowych oraz innych, dodatkowych w szerszym gronie na które zapraszał m.im. zastępca burmistrza p. Zbigniew Zastrożny.

Ustawa o sporcie daje duże możliwości gminom w lokowaniu środków na konkretne, wymierne w sensie aktywności sportowej cele. W te ostatnie wpisują się na pewno wszystkie kluby sportowe i stowarzyszenia o najbardziej utrwalonej pozycji, tradycji i bogatej historii, które angażują wokół siebie setki ludzi. Może dać to zatem impuls do ich rozwoju i stabilnego funkcjonowania. Przy tym pozwoli spokojniej patrzeć w przyszłość pozostałym, czasem całkiem nowym stowarzyszeniom działającym w oparciu o środki z tytułu tzw. „pożytku publicznego”.

Zainicjowana przez nas uchwała jest w przygotowaniu przez UMiG w konsultacjach z radnymi z klubu radnych „My Mieszkańcy” (Mikołaj Witaszyk. Paweł Krawczyk. Robert Łucka, Danuta Sobka i Sylwester Antkowiak) oraz z aktywnym środowiskiem sportowym i przy prawnym wsparciu specjalisty, mieszkańca gminy p. Rafała Jaworskiego, będącego jednocześnie nowym szefem Federacji Organizacji Pozarządowych Gminy Pobiedziska. To bardzo cieszy i jest przykładem wzorowej współpracy urzędników z aktywnymi społecznie mieszkańcami gminy. To warte podkreślenia na tym etapie prac.

Sierpień będzie czasem na dalsze konsultacje jej kształtu m.in. na forum Rady Sportu oraz odpowiedniej komisji, aby najpóźniej we wrześniu trafiła pod głosowanie na forum Rady Miejskiej.

Sesja_grafika

2016.07.11 – XXXI Sesja Rady – Nadzwyczajna – Zielone światło dla tunelu

Przed pięcioma dniami – we środę 6 lipca o godz. 14. w sali sesyjnej UMiG odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Jej celem było podjęcie bloku trzech uchwał związanych z budową tunelu pod torami w okolicy Skansenu Miniatur oraz połączenia komunikacyjnego z tym tunelem.

PKP-PLK S.A. wyraziła bowiem wolę współfinansowania wiaduktu. Z punktu widzenia kolei to wiadukt, a dla nas, mieszkańców Pobiedzisk istotny jest oczywiście tunel, który w ten sposób powstanie. Pozwoli on sprawniej komunikować się między obiema częściami miasta i ułatwi tranzyt.

Sprawa ta jest o tyle istotna, że planowany remont kolejowego traktu na linii Poznań – Warszawa spowoduje, iż ruch z tej trasy zostanie przeniesiony na „nasze” tory. Wiadukt / tunel musi zostać skutecznie wybudowany w roku 2017, aby zdążyć przed zwiększeniem ww. natężenia ruchu. Inaczej inwestycja na pewno nie dojdzie do skutku. Do końca roku jest zatem czas na rozpisanie i rozstrzygnięcie procedur przetargowych.

Wraz z tą inwestycją konieczne będzie wybudowanie dwóch rond, które połączą ulicę Poznańską, a byłą drogą krajową nr 5. To zadanie stanowi dla gminy Pobiedziska osobną inwestycję. Obie jak wiadomo stworzą jedną całość i muszą powstać równolegle.

Wszyscy radni zagłosowaliśmy oczywiście „za” (11 obecnych osób), bo dobra praca naszych urzędników w kwestii pomysłu na tę inwestycję doprowadziła do szansy, którą gmina Pobiedziska powinna w końcu wykorzystać.

Warto pamiętać, że poprzednie władze obiecywały regularnie budowę „wiaduktu”, ale na tym z perspektywy mieszkańców kończyła się ta sprawa…

Sesja_grafika

2016.07.06 – XXX Sesja Rady – Drażliwe rondo i „powiatowe” chodniki

Nietypowo szybko, bo 21 czerwca, czyli nie w ostatni czwartek miesiąca (co było dobrym zwyczajem w naszej gminie) odbyła się kolejna, ostatnia przed wakacjami sesja. Pomimo naszych sugestii nie udało się jej przełożyć na termin, który pozwoliłby uczestniczyć również mojej osobie w jej obradach. Udział w niej wzięła przez to rekordowo mała liczba 12. radnych.

Największe emocje wzbudziła sprawa specyficznej zmiany w WPI. Wcześniej sama komisja gospodarcza niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę, by na sesji 4. radnych, w tym komplet obecnych naszego klubu było przeciw (p. Danuta Sobka, Robert Łucka i Mikołaj Witaszyk). Nasz głos wsparła też radna Barbara Widelicka, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Powyższy sprzeciw wzbudziło wpisanie do wykonania całkiem nowych zadań bez konsultacji z nami. Chodzi m.in. o budowę ronda w Biskupicach w 2018 r. Szacowaną kwotę 300 tys. zł ma na to zadanie wyasygnować gmina, przy czym część środków ma pochodzić od powiatu. Emocje wzbudził tryb i sposób wysuwania takich propozycji przez zastępcę burmistrza p. Zbigniewa Zastrożnego.

Kolejna sprawa to uchwala w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej w Jerzykowie. Tu aktywni byli mieszkańcy Jerzykowa – przeciwni tym planom gminy. Radni prawie jednogłośnie (11 przeciw, 1 wstrzymujący, 3 nieobecnych) zagłosowali przeciw, czyli zgodnie z wolą mieszkańców.

Kolega z klubu Robert Łucka przedstawił swoje, jak zawsze celne spostrzeżenia i uwagi podczas dyskusji nad sprawozdaniem z pracy Ośrodka Kultury oraz Biblioteki za rok 2015 i planowanych działań na rok 2016. Zabrał również głos w sprawie informowania mieszkańców na temat wypoczynku letniego oraz funkcjonowanie świetlic wiejskich. Zwrócił uwagę, że zajęcia wakacyjne firmowane przez Ośrodek Kultury odbywają się głównie w samych Pobiedziskach. Wywnioskowano wspólnie, aby podczas ferii zimowych zaadresować ofertę również dla dzieci spoza Pobiedzisk. Do dyskusji dołączył m.in. p. Krzysztof Chmiel, który nie bez przekąsu podziękował  p. przewodniczącej Renacie Jończyk za udzielenie głosu nie tylko radnym, ale i przybyłym sołtysom i gościom.

Kolega Mikołaj Witaszyk bardzo wyraziście i konkretnymi słowy odniósł się do sprawy o którą zabiegał – tj. remontu chodników w Pomarzanowicach przy współudziale powiatu, wytykając zupełne niedoinformowanie gminy jej przebiegiem na szczeblu powiatowym. Bronił tym samym zabezpieczone wcześniej środki gminne na wyżej wymieniony cel przed potencjalnym przerzuceniem ich na inne zadanie – bo takie zakusy można było zaobserwować…

Radny Edward Gołębiewski zwrócił ponadto uwagę, że Bieg Jagiełły jest w tym roku słabo promowany przez gminę.