Miesięczne archiwum: sierpień 2016

dzialalnosc_grafika

2016.08.23 – Spotkanie klubu radnych „My Mieszkańcy”

Wczoraj o godz. 16. odbyło się kolejne spotkanie wewnętrzne klubu radnych „My Mieszkańcy. Ideą spotkań w ramach gremium klubowiczów w składzie p. Robert Łucka (Przewodniczący), Danuta Sobka, Sylwester Antkowiak, Mikołaj Witaszyk i moja osoba jest przedyskutowanie obecnej sytuacji w gminie, wewnątrzklubowe wstępne opiniowanie projektów uchwał oraz wzajemna prezentacja inicjatyw jedynego klubu radnych tej kadencji w Gminie Pobiedziska.

Wczoraj podjęliśmy rozmowy w szczególności związane z:

  1. Projektem uchwały naszego autorstwa dot. nowych regulaminów nagród sportowych,
  2. Proponowanych kontrowersyjnych zmian w WPI,
  3. Informacją Pani burmistrz dot. przeniesienia OPS z ul. Kaczyńskiej na ul. Jagiełły (b. Ośrodek Zdrowia),
  4. Projektem uchwały, która wyszła z naszej inicjatywy dot. finansowania pobiedziskiego sportu,
  5. Uchwalą pn. „przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli…”, gdzie główne profity z podniesienia wynagrodzeń wg uchwały trafią do dyrektorów i ich zastępców…

 

Rada Sportu_grafika

2016.08.22 – Posiedzenie Rady Sportu – Pozytywna opinia dla nowej uchwały!

W ostatni czwartek 18 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem jej obrad było opiniowanie nowego projektu uchwały, której jestem inicjatorem – w sprawie korekty regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania uczniów aktywnych w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska.

Warto wyjaśnić, iż okazało się wg wstępnego rozeznania z prawnikami, że oparcie zmodyfikowanego regulaminu nagród za wyniki sportowe o zasady Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Instytut Sportu w Warszawie z przyczyn formalnych mogło być bardzo trudne. Wiązać się może bowiem z opłaceniem praw autorskich i innymi formalno-prawnymi obostrzeniami. Z tego tytułu postanowiłem zmodyfikować istniejący regulamin w kierunku jak najbardziej zgodnym z pierwotnymi celami.

Taki też efekt został osiągnięty. Po merytorycznej dyskusji wprowadziliśmy drobne korekty. Po 1,5h posiedzeniu zarządziłem głosowanie. Wynikiem 4. głosów „za” jednogłośnie Członkowie Rady Sportu poprali przedłożony i skorygowany na spotkaniu projekt.

Co ważne, finansowanie konsekwencji nowej uchwały ma wg moich założeń ma pozostać na niezmiennym poziomie. Ograniczenie nagradzanych dyscyplin do dyscyplin olimpijskich oraz próba wprowadzenia dodatkowych obostrzeń formalnych, które mają weryfikować rzeczywistą rangę zawodów mają na celu ew. zrównoważenie ilości nagradzanych. Wartością nadrzędną jest tutaj nie wartość nagrody ale sam w niej udział. Bo tak krawiec kraje…

Cieszy możliwość jaką da uchwała – jeśli oczywiście poprą ją radni – że będziemy mieli po raz pierwszy możliwość weryfikacji aktywności sportowej uczniów naszych szkół, czego nie było do tej pory. Ci najlepsi zostaną oficjalnie wyróżnieni i skromnie nagrodzeni. Na pewno nie zostanie to niezauważone. Jestem przekonany, że samo uznanie najbardziej aktywnym sportowo uczniom bardzo się należy i będzie dla wszystkich dotąd mniej zaangażowanym uczniów bodźcem do uprawiania sportu.

Postaram się złożyć projekt uchwały wraz z uzasadnieniem na najbliższej – już czwartkowej sesji przy okazji „wolnych głosów lub wniosków”.