dzialalnosc_grafika

2016.08.23 – Spotkanie klubu radnych „My Mieszkańcy”

Wczoraj o godz. 16. odbyło się kolejne spotkanie wewnętrzne klubu radnych „My Mieszkańcy. Ideą spotkań w ramach gremium klubowiczów w składzie p. Robert Łucka (Przewodniczący), Danuta Sobka, Sylwester Antkowiak, Mikołaj Witaszyk i moja osoba jest przedyskutowanie obecnej sytuacji w gminie, wewnątrzklubowe wstępne opiniowanie projektów uchwał oraz wzajemna prezentacja inicjatyw jedynego klubu radnych tej kadencji w Gminie Pobiedziska.

Wczoraj podjęliśmy rozmowy w szczególności związane z:

  1. Projektem uchwały naszego autorstwa dot. nowych regulaminów nagród sportowych,
  2. Proponowanych kontrowersyjnych zmian w WPI,
  3. Informacją Pani burmistrz dot. przeniesienia OPS z ul. Kaczyńskiej na ul. Jagiełły (b. Ośrodek Zdrowia),
  4. Projektem uchwały, która wyszła z naszej inicjatywy dot. finansowania pobiedziskiego sportu,
  5. Uchwalą pn. „przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli…”, gdzie główne profity z podniesienia wynagrodzeń wg uchwały trafią do dyrektorów i ich zastępców…