wniosek_grafika

2016.09.12 – Wniosek o włączenie w obrady naszego projektu uchwały

W części „wolne głosy i wnioski” na ostatniej sesji w imieniu klubu „My Mieszkańcy” oficjalnie złożyłem projekt uchwały dotyczący systemu punktacji uczniów w świetle ich aktywności sportowej oraz modyfikację istniejącego regulaminu corocznych sportowych nagród Burmistrza.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Dotyczy: inicjatywy uchwałodawczej klubu radnych i włączenia w obrady komisji i najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz  wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania uczniów aktywnych  w sportowej  rywalizacji międzyszkolnej w Gminie Pobiedziska

Szanowna Pani!

Niniejszym proszę o włączenie w obrady właściwych komisji oraz na najbliższą sesję ww. projektu uchwały.

Treść projektu uchwały nad którą prace trwały nieprzerwanie od lipca ubiegłego roku składającej się z dwóch części tj.:

  • zmodyfikowanego regulaminu rocznych nagród sportowych, oraz
  • oddzielnego całkiem nowego, do tej pory nie praktykowanego w gminie Pobiedziska regulaminu związanego z motywowaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do aktywnego uczestnictwa w zawodach sportowych.

Istotną zmianą regulaminu za wysokie wyniki sportowe jest rozszerzenie kategorii osób uprawnionych do otrzymania nagrody, o osoby, które uzyskały wysokie osiągnięcia sportowe także w zawodach wojewódzkich przy jednoczesnym ograniczeniu dyscyplin sportowych uprawniających do ubiegania się o nagrodę do dyscyplin olimpijskich. Dodatkowo sprecyzowano kryteria oceny rzeczywistej rangi poszczególnych zawodów sportowych.

Natomiast dzięki wprowadzeniu systemu punktacji dla uczniów w szkołach Referat Oświaty UMiG otrzyma wartość dodaną w postaci gotowego narzędzia do oceny i weryfikacji faktycznej działalności np.  klas sportowych na tle innych, co pozwoli podejmować odpowiednie decyzje związane z tego typu profilami kształcenia.

Co bardzo istotne proponowana uchwała w założeniu nie wymaga zwiększenia zapotrzebowanej kwoty z budżetu na realizację objętej nim celów.

W załączeniu treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i opinią prawną.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).