Miesięczne archiwum: listopad 2016

Sesja_grafika

2016.11.22 – Moja prezentacja na sesji – dotacje dla „pożytku publicznego”

Na ostatniej sesji przygotowałem i przedstawiłem prezentację multimedialną dotyczącą dotacji przyznawanych przez naszych urzędników i radę organizacjom pozarządowym w ramach tzw. „pożytku publicznego”. Są to na dziś kultura, sport oraz wspieranie dzieci niepełnosprawnych.

Moim celem było uzmysłowienie zebranym wieloletnich zaniedbań poprzedniej władzy w tym zakresie. Był to jednocześnie apel do obecnych Włodarzy gminy i pozostałych radnych o zmianę „kursu” w tej materii.

Jako, że tematyką XXXIV sesji był sport, przedstawiłem jak wyglądały dotacje dla sportu na przestrzeni ostatnich 15. lat na przykładzie dwóch największych i najbardziej aktywnych sportowych stowarzyszeń – tj. piłkarzy i tenisistów.

Wspomniałem w skmbt_c20316103108130_0001przenośni, że „garb” jaki sobie gmina wyhodowała na przestrzeni tych lat jest spory… Dlaczego?

Przedstawiłem i opisałem wykresy słupkowe pokazujące 3-krotny wzrost budżetu gminy (z 20 milionów do 60.) na przestrzeni lat 2001-2015. W tym samym czasie mieliśmy analogiczny wzrost liczby mieszkańców gminy z 13. do prawie 19. tys. ludzi!

Pokazałem również 2-krotny wzrost średniego krajowego wynagrodzenia w tym czasie. Na kolejnym slajdzie zobaczyliśmy jak zwiększała się liczba naszych stowarzyszeń ubiegających się o dotacje! Ostatnim w tej części wykresem był wzrost ilości beneficjentów – dzieci i młodzieży, biorących udział w treningach na przykładzie Huraganu Pobiedziska z 60. dzieci w roku 2001 do ok. 150 w dniu dzisiejszym!

Wskazałem, że wszystkie wskaźniki bezlitośnie wzrosły, a nasze niedofinansowane stowarzyszenia wbrew temu rozszerzyły swoją działalność…

Po tej części  przeszedłem do wizualizacji, jak w analogicznym czasie miały się dotacje dla stowarzyszeń. Pokreśliłem, że zamiast podobnego trendu, mamy do czynienia z realnym spadkiem dotacji. I to nawet pomijając inflację, wzrost kosztów utrzymania działalności i inne czynniki. Jest to jest zjawiskiem szokującym!

skmbt_c20316103108130_0002Realnie dotacja dla piłkarzy spadła ze 106 tys. w roku 2001 do ok. 95 tys. w roku bieżącym. Podobnie Klub Tenisowy – z 37 tys. do ok. 30 tys. zł. w roku 2016!  Przypomniałem ponadto, iż gdy sam reprezentowałem jedno ze stowarzyszeń i wnosiliśmy tę sprawę na forum rady z ówczesnymi władzami… Słyszeliśmy wówczas złośliwie komentarze poprzedniego burmistrza Podsady i oskarżani byliśmy o rzekomą „roszczeniowość” ;)))

W dalszej części wskazałem, że przyjęło się w wielu gminach jako niepisany standard, że wartość dotacji dla całego „pożytku publicznego” powinna oscylować w okolicy 1% budżetu gminy. Budżet gminy Pobiedziska to ok. 60 milionów złotych w 2016 r. Brakuje zatem, aby skutecznie pomóc stowarzyszeniom ponad 200 tys. zł.

Skonkludowałem swoje wystąpienie pytaniem „czy wykonanie kilkunastu metrów chodnika mniej na rzecz stowarzyszeń pożytku publicznego to nie jest równie udana inwestycja?” Odniosłem się przy tym gratulując Państwu burmistrzom niewątpliwych sukcesów inwestycyjnych np. remontu ul. Odnowiciela, czy też planowanemu tunelowi pod torami kolejowymi w okolicy skansenu miniatur w Pobiedziskich.

Na zakończenie powiedziałem, że nasze stowarzyszenia prowadzone przez społeczników dla ludzi to w gruncie rzeczy „Zakłady Usług Społecznych”  i aby one funkcjonowały… To nas wszystkich wspólny interes.

Sesja_grafika

2016.11.15 – XXXIV Sesja Rady – Pożytek Publiczny „na sportowo”, walka o stypendia za naukę

14795882_10207545167178492_525327255_o 27 października odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Tematem wiodącym była sprawa obiektów sportowych i działalności OSiR. Swoje wystąpienia w tej części miałem również ja (zdjęcie obok) oraz kolega z klubu My Mieszkańcy Mikołaj Witaszyk.

Około godzinne wystąpienie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji – p. Artura Krysztofiaka wprowadziło licznie przybyłych gości w tematykę infrastruktury sportowej naszej gminy. Nowy od ponad roku dyrektor OSiR przedstawił swoje dokonania i plany. Warto podkreślić, że zmiana na tym stanowisku została w efekcie wymuszona przez nasze wystąpienia i argumenty na forum rady poprzedzone niezadowalającym według nas sposobem funkcjonowania OSiR w latach poprzednich.

Po ciekawej, acz długiej prezentacji przyszedł czas na sprawy dotyczące podejścia naszych władz do sposobu współpracy i finansowania pozarządowych organizacji pożytku publicznego – w tym sportu. W bloku tym głos zabrali kolejno p. przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Krzysztof Chmiel, szef Federacji Organizacji Pozarządowych p. Rafał Jaworski i ja.

Pan Krzysztof Chmiel wprowadził radnych i gości w filozofię funkcjonowania organizacji na łonie gminy. Tematykę rozwinął za pomocą prezentacji multimedialnej p. Rafał Jaworski.

Ja natomiast w treściwej, 20-slajdowej prezentacji przedstawiłem druzgocące „dokonania” naszej gminy w sprawie finansowania sportu na przestrzeni ostatnich piętnastu lat w odniesieniu do innych zmiennych jakie miały miejsce w tym czasie… Jestem przekonany, że dała ona obecnym dużo do myślenia i wyjaśniła skąd przez lata brały się „głosy wołających na pustyni” w tej sprawie. Prezentację tę przedstawię wkrótce w osobnym artykule.

Swój wkład w tą część sesji miał również kolega Mikołaj Witaszyk. Odniósł się jak zawsze trafnie m.in. do bieżącej sytuacji infrastruktury piłkarskiej  – a w zasadzie jej braków. Mam namyśli brak oświetlenia boiska w Pobiedziskach (poza jednym jedynym orlikiem). Jego całą wypowiedź znajdą Państwo poniżej.

2016_10_27-wystapienie-mikolaja-witaszyka_sport-na-sesji

Ciekawie rzecz miała się jeśli chodzi o dyskusję w sprawie autorskiego projektu uchwały drugiego kolegi z klubu Roberta Łucka – w sprawie stypendiów za naukę dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pobiedziska. Doszło do głosowań imiennych – w efekcie na szczęście dzięki naszym argumentom projekt uchwały został przyjęty.

Przyjęto również – tym razem jednogłośnie projekt „naszej” uchwały w sprawie trybu finansowania stowarzyszeń sportowych w oparciu na stosunkowo nową ustawę o sporcie. O nim więcej znajdą Państwo tutaj. Byliśmy również jego inicjatorami! Dziękuję wszystkim radnym za jego przyjęcie.