Miesięczne archiwum: grudzień 2016

Sesja_grafika

2016.12.30 – XXXVI Sesja Rady – Budżet na 2017 rok uchwalony

Wcześnie, bo już 15 grudnia o godz. 15. odbyła się ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Z przyczyn służbowych nie uczestniczyłem w jej obradach.

Na sesji obecni poznali m.in. „Plan Pracy Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska na rok 2017” to znaczy tematy wiodące na każdą z planowanych comiesięcznych sesji przyszłego roku.
Najistotniejszym punktem głosowań było jednak poddanie pod osąd radnych projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Projekt „czytany” był podczas spotkań w międzysesyjnych, podczas których obecni mogli zapoznać się z jego szczegółową treścią i pozyskać dodatkowe informacje.

Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2017 rok poprzedziło wystąpienie Pani Burmistrz Doroty Nowackiej. Następnie zaprezentowano projekt budżetu wraz z autopoprawką oraz odczytano Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającą pozytywną o nim opinię.

Trzynastu radnych spośród obecnych na sali sesyjnej poparło projekt. Wstrzymał się klubowy kolega Mikołaj Witaszyk. Tym samym budżet na rok 2017 w przedstawionym kształcie wejdzie w życie.

wniosek_grafika

2016.12.10 – Wniosek dot. niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym

W części „wolne głosy i wnioski” XXXV sesji w imieniu klubu „My Mieszkańcy” oficjalnie złożyłem i odczytałem wniosek w związku z tragicznym wydarzeniem i śmiercią młodej mieszkanki naszej gminy.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Dotyczy: niebezpiecznych miejsc dotyczących ruchu drogowego w Gminie Pobiedziska

Szanowna Pani!

Kolejny już raz z nieopisanym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku drogowym w naszej gminie. Droga powiatowa 2409P po raz kolejny zabrała nam młode, pełne wartości życie. Nie mamy prawa jako mieszkańcy gminy przejść obok tego w dłuższej perspektywie obojętnie.

Poniedziałkowe zdarzenie zmusza nas do podjęcia konkretnych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach z terenu naszej gminy. Mamy świadomość, że znaczna część tych dróg podlega Powiatowi Poznańskiemu – zdaję sobie sprawę, że wpływ zatem na podjęcie szybkich działań mamy jako gmina bardzo ograniczony.

W dniu wczorajszym radna p. Małgorzata Halber złożyła interpelację w tej sprawie na forum Powiatu. Konieczne wydaje się nasze wsparcie i podjęcie działań dotyczących nie tylko tego fragmentu drogi, ale i stworzenie „gminnej mapy miejsc niebezpiecznych” na których dochodziło już do zdarzeń jak ale również miejsc gdzie na szczęście do takowych jeszcze nie doszło, a wiemy, że stwarzają takie ryzyko.

Deklaruję jednocześnie swoje czynne zaangażowanie w tej sprawie.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).

Sesja_grafika

2016.12.08 – XXXV Sesja Rady

24 listopada odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Poza podjętymi prawie jednogłośnie korektami planów inwestycyjnych, budżetu oraz prognozy finansowej przewodniczący komisji stałych przedstawili plany pracy na rok 2017. Wszystkie przyjęte zostały jednogłośnie.

Dla mnie najistotniejsze było głosowanie dotyczące ewentualnego przyjęcia programu współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi (podmioty związane z tzw. pożytkiem publicznym i wolontariatem). Uchwała 14. głosami za przy jednym wstrzymującym się przyjęto. Tuż po głosowaniu zabrałem głos komentując ten dokument. Poniżej treść mojego przemówienia:

„Zagłosowałem przed chwilą w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na TAK. Zrobiłem to jednak WARUNKOWO i po długim zastanowieniu. Chciałbym to bardzo podkreślić.

Skąd taka moja decyzja? Uważam, że mimo wszystko można docenić tą częściową realizację postulatów stowarzyszeń pozarządowych. W tym roku dotyczy to szczególnie aktywnych stowarzyszeń sportowych. To właśnie ta grupa stowarzyszeń, będąca na skraju wytrzymałości bytowej była bardzo aktywna również na forum GRDPP i dosłownie „wyszarpała” CZĘŚĆ swoich oczekiwań w postaci SZANSY finansowania z ustawy o sporcie.

Sformułowanie „wyszarpała część” zostało przez mnie użyte celowo. Do prawdziwej satysfakcji jest bardzo daleko, bo jak pokazałem na  poprzedniej sesji mamy kolosalne zaległości sięgające kilkunastu lat. Warto też pamiętać, że przed rokiem krok do przodu zrobiono w kierunku wsparcia dzieci niepełnosprawnych stowarzyszenia „Dla Ciebie”. To również my, Radni pamiętamy. W dziś głosowanym programie znów na skutek postulatów środowiska organizacji pozarządowych pojawiły się w nim nowe rzeczy nowe, jak „małe granty”, czy „wkład własny” – choć kwoty są tam niewielkie – to kolejny dobry krok!

Pragnę jeszcze raz podkreślić, że moje poparcie, zarówno na forum Rady sportu, gdzie jestem przewodniczącym jak i dziś na sesji opiera się na nadziei i przekonaniu, że w przyszłym roku podjęte zostaną DALSZE KROKI w obszarach, które nam wszystkim mieszkańcom są bardzo potrzebne. Bogatsi będziemy o doświadczenia z roku 2017 – o faktyczne zapotrzebowania stowarzyszeń i przedzielone im środki.

Mój niepokój budzi ciągle jednak fakt, że musimy to wsparcie, jak mówiłem „wyszarpywać”, a na ostatniej sesji mogliśmy np. usłyszeć, że 10-osobowa jednostka administracyjna naszego urzędu jaką jest OSiR zatrudnia księgową na pół etatu i uwaga… kadrową na pół etatu… Jestem przekonany, że szczególnie w tym drugim przypadku – w przypadku kadrowej – wystarczająca byłaby 1/8 etatu – a te niemałe zaoszczędzone środki trafiłyby do organizacji, które tego naprawdę potrzebują i najlepiej, najefektywniej wykorzystują powierzone im środki! Ot mamy odpowiedź gdzie np. można szukać pieniędzy… skoro słyszymy, że ciągle ich mało. Mamy dużo pracy przed sobą.”

W wolnych Jedyną interpelację tego dnia złożył i wygłosił przewodniczący naszego klubu Robert Łucka. Dotyczyła ona dowozu dzieci do szkół.

W wolnych głosach i wnioskach zabrałem głos i złożyłem wniosek w imieniu naszego klubu w sprawie niebezpiecznych miejsc związanych z ruchem drogowym na terenie naszej gminy. Wywołało to dyskusję w którą włączyła się również radna powiatu p. Małgorzata Halber.

Treść mojego wniosku przedstawię w osobnym artykule.