wniosek_grafika

2016.12.10 – Wniosek dot. niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym

W części „wolne głosy i wnioski” XXXV sesji w imieniu klubu „My Mieszkańcy” oficjalnie złożyłem i odczytałem wniosek w związku z tragicznym wydarzeniem i śmiercią młodej mieszkanki naszej gminy.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Dotyczy: niebezpiecznych miejsc dotyczących ruchu drogowego w Gminie Pobiedziska

Szanowna Pani!

Kolejny już raz z nieopisanym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku drogowym w naszej gminie. Droga powiatowa 2409P po raz kolejny zabrała nam młode, pełne wartości życie. Nie mamy prawa jako mieszkańcy gminy przejść obok tego w dłuższej perspektywie obojętnie.

Poniedziałkowe zdarzenie zmusza nas do podjęcia konkretnych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach z terenu naszej gminy. Mamy świadomość, że znaczna część tych dróg podlega Powiatowi Poznańskiemu – zdaję sobie sprawę, że wpływ zatem na podjęcie szybkich działań mamy jako gmina bardzo ograniczony.

W dniu wczorajszym radna p. Małgorzata Halber złożyła interpelację w tej sprawie na forum Powiatu. Konieczne wydaje się nasze wsparcie i podjęcie działań dotyczących nie tylko tego fragmentu drogi, ale i stworzenie „gminnej mapy miejsc niebezpiecznych” na których dochodziło już do zdarzeń jak ale również miejsc gdzie na szczęście do takowych jeszcze nie doszło, a wiemy, że stwarzają takie ryzyko.

Deklaruję jednocześnie swoje czynne zaangażowanie w tej sprawie.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest tutaj (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).