Sesja_grafika

2016.12.30 – XXXVI Sesja Rady – Budżet na 2017 rok uchwalony

Wcześnie, bo już 15 grudnia o godz. 15. odbyła się ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Z przyczyn służbowych nie uczestniczyłem w jej obradach.

Na sesji obecni poznali m.in. „Plan Pracy Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska na rok 2017” to znaczy tematy wiodące na każdą z planowanych comiesięcznych sesji przyszłego roku.
Najistotniejszym punktem głosowań było jednak poddanie pod osąd radnych projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Projekt „czytany” był podczas spotkań w międzysesyjnych, podczas których obecni mogli zapoznać się z jego szczegółową treścią i pozyskać dodatkowe informacje.

Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2017 rok poprzedziło wystąpienie Pani Burmistrz Doroty Nowackiej. Następnie zaprezentowano projekt budżetu wraz z autopoprawką oraz odczytano Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającą pozytywną o nim opinię.

Trzynastu radnych spośród obecnych na sali sesyjnej poparło projekt. Wstrzymał się klubowy kolega Mikołaj Witaszyk. Tym samym budżet na rok 2017 w przedstawionym kształcie wejdzie w życie.