Sesja_grafika

2017.01.27 – XXXVII Sesja Rady – Ekologiczna oferta „pożyczki z umorzeniem do 40%” dla mieszkańców!

davWczoraj odbyła się pierwsza tegoroczna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Jej tematem przewodnim były sprawozdania wszystkich komisji stałych za rok 2016. Sesję zdominowała jednak tematyka poruszona przez gościa p. Marka Baugmarta – Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przed blokiem uchwał, które zostały przegłosowane prawie jednogłośnie (sprawy korekty budżetu na rok 2017, przesunięć w WPI, zmian WPF oraz innych uchwał „technicznych”) mieliśmy długie i ciekawe wystąpienie przedstawiciela zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOiGW).

Tematem wystąpienia p. Marka Baugmarta było zaproszenie do korzystania z „pożyczek z umorzeniem nawet do 40%” kosztów inwestycji. Oferta skierowana jest dla osób fizycznych i związana jest głównie z poprawą jakości naszego powietrza.

Oferty wymienione poniżej oprocentowane są na 2,8% w skali roku od kapitału niespłaconego, a czas spłaty wynosić może od 2. do nawet 15. lat. Jak wspomniałem umorzenie może sięgnąć nawet 40% całego kosztu.

Oferta dotyczy m.in. następujących spraw:

  • wymiany kotłów (pieców) w naszych domach,
  • modernizacji całych systemów grzewczych w domach (np. pionów),
  • termomodernizacji – popularnie zwanego „ocieplenia” ścian, dachów, piwnic,
  • wymiany okien, drzwi.

Celem powyższych jest uzyskanie „efektu ekologicznego” – czyli mniejszego zużycia energii na ogrzewanie gospodarstw.

Ponadto aktywne są w tym roku jeszcze programy (na troszkę innych warunkach) dotyczące:

  • likwidacji azbestu (nie ponosimy kosztów demontażu, transportu i utylizacji),
  • instalacji ogniw fotowoltaicznych (wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby).

Ofertę, którą wstępnie opisałem powyżej można znaleźć i zapoznać się szczegółowo na stronie internetowej funduszu TUTAJ. Bo jak wiadomo”diabeł tkwi w szczegółach”.