Miesięczne archiwum: luty 2017

Rada Sportu_grafika

2017.02.18 – Posiedzenie Rady Sportu – Nagrody zostały przyznane

Wczoraj odbyło się ostatnie tej kadencji posiedzenie Rady Sportu. Przedmiotem spotkania była analiza wniosków złożonych przez mieszkańców gminy czynnie uprawiających sport i uzyskujących wymierne sukcesy na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej.

Oceny wniosków wg zmodyfikowanego w ubiegłym roku regulaminu dokonała trzyosobowa komisja obecnych tego dnia członków Rady Sportu w składzie p. Iwona Tomaszewska, p. Witold Meller oraz ja.

Nagrody zostały przyznane w sumie 23. osobom. Podzielono je na trzy kategorie: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Ich ilości to odpowiednio 6-11-6. Ponadto trzy osoby otrzymają z rąk p. Burmistrz wyróżnienia. Łączenie wpłynęły wnioski dot. 26. osób.

Co ciekawe z uwagi na brak zgłoszeń nie wybraliśmy trenera roku 2016!

Urząd Miasta i Gminy planuje oficjalnie wręczyć nagrody w innej niż przed rokiem formule, a przede wszystkim wcześniej. Przypomnę, że przed rokiem naszych mistrzów uhonorowano podczas czerwcowego Jarmarku Piastowskiego nad jeziorem Biezdruchowo.

Rada Sportu_grafika

2017.02.14 – Posiedzenie Rady Sportu – Wszyscy „ZA” jej rozszerzeniem i nowym sposobem wyłaniania członków

Foto UMiGWczoraj na czternastym w tej kadencji spotkaniu Rady Sportu podjęliśmy jednogłośnie dość istotną uchwałę. Spotkanie miało charakter łączony z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego. Na spotkanie zaprosiłem nasze Władze oraz wszystkie znane mi stowarzyszenia związane ze sportem i rekreacją.

Odczytałem treść mojej interpelacji dot. zrównania reprezentacji osób związanych z samorządem i spoza niego w Radzie Sportu.

Przypomnę, że wnioskowałem ponownie aby nowe zarządzenie p. Burmistrz wzięło pod uwagę następujące sugestie mieszkańców:

  • Zrównanie reprezentacji osób związanych z samorządem i spoza niego poprzez dołączenie do rady sportu dodatkowych dwóch osób ze stowarzyszeń. Dziś przypominam w skład wchodzą: jedna osoba reprezentująca UMiG, Dyrektor OSiR, przedstawiciel Rady Gminy, Nauczyciel WF i tylko jeden przedstawiciel stowarzyszeń.
  • Zapewnienie takiej konstrukcji zarządzenia, aby to stowarzyszenia spośród swoich kandydatów wybrały łącznie tychże trzech członków.

Projekt ten Rada Sportu zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (4 głosy „za”). Głosowała czwórka obecnych członków: p. Iwona Tomaszewska, Artur Krysztofiak, Witold Meller i Paweł Krawczyk.

Podczas poprzedzającej głosowanie dyskusji jednoznaczny głos popierający dali również pozostali uczestnicy spotkania. Swoje poparcie wyrazili przedstawiciele stowarzyszeń sportowych z Gminy Pobiedziska. Kolejno m.in. p. Artur Milecki, p. Sylwia Kamińska, p. Adrian Nowak, p. radny Edward Gołębiewski, p. Andrzej Tracz, p. radny Mikołaj Witaszyk, p. Jadwiga Błażejewska. Członek Rady Sportu, dyr. OSiR p. Artur Krysztofiak zaznaczył, że nowe zarządzenie musi zostać skonsultowane od strony prawnej.

W spotkaniu uczestniczył również Prezes Towarzystwa Miłośników Pobiedziska p. Marian Błażek, który również jednoznacznie poparł ten pomysł. Argumentując dalej zasugerował, aby to strona społeczna miała jeszcze większy w niej udział. Większy niż zakładał mój wniosek…

Poza sprawą nowego zarządzenia wstępnie pozyskano informację w sprawie ilości wniosków dot. nagród za osiągnięte wyniki sportowe za rok 2016. Wpłęnęło 27 wniosków. Ich sprawdzenie oraz wręczenia nagród ma odbyć się wcześniej. Nie w czerwcu jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

PS. Spotkanie odbyło się w Sali Ślubów naszego UMiG. Czyżby miało to charakter symboliczny? ;)

Interpelacja_grafika2

2017.02.07 – Interpelacja dot. zwiększenia (zrównania) reprezentacji osób spoza samorządu w Radzie Sportu

Interpelacja jest skutkiem odmownej i niezrozumiałej dla mnie decyzji p. Burmistrz Doroty Nowackiej w wydawałoby się oczywistej i formalnej sprawie „otwartości na dialog„. Szczegóły w jej treści.

Złożyłem ją wczoraj w trybie międzysesyjnym, stąd niestety tylko (przynajmniej oficjalnie) w imieniu własnym, gdyż trwające ferie zimowe okazały się przeszkodą w zebraniu podpisów pozostałych radnych z klubu „My Mieszkańcy”. Ostatni jej akapit odnosi się do tego faktu.

Sz. P. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka

INTERPELACJA

Dotyczy: zrównania reprezentacji osób związanych z samorządem i spoza niego w Radzie Sportu

Szanowna Pani!

Rada Sportu jest organem, którego skład osobowy kształtuje metoda określona pierwotnym zarządzeniem burmistrza Podsady z 2011 roku. Metodę tą obecnie należy uznać za anachronizm.

Dlaczego? Otóż na pięcioro jej członków tylko jedna osoba reprezentuje środowiska pozarządowe – tzn. jest osobą reprezentującą stowarzyszenia sportowe z terenu gminy.  Odczucia tego nie zmienia fakt, iż kandydaci zgłaszani są przez kluby skoro to burmistrz spośród nich wybiera jedynego członka. Takie uprawnienie powinno być przypisane czynnikowi społecznemu.

Bieżąca interpelacja jest rezultatem odmowy Pani Burmistrz uwzględnienia mojej propozycji, aby nowa kadencja Rady Sportu została zainicjowana wg nowego zarządzenia, w którym wyrównano by te proporcje i dopuszczono do głosu szerszą reprezentację środowiska pozarządowego.

Przypominam, że na dwie interpelacje sprzed dwóch lat w tej samej sprawie również otrzymałem negatywne odpowiedzi. Nie uznała Pani tym samym sugestii mieszkańców gminy. Wówczas Pani Burmistrz Dorota Nowacka argumentowała, że Rada została już powołana i nie można zmieniać zarządzenia w trakcie trwania kadencji.  Argumentację tą (nie bez uwag) przyjęliśmy z nadzieją, iż w przyszłości coś się zmieni, zwłaszcza że zgodnie z deklaracjami wyborczymi p. Burmistrz wsłuchiwanie się w głos mieszkańców miało być ważnym elementem tej kadencji.

Dlatego już w grudniu ubiegłego roku zwróciłem się do Pani Burmistrz, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z tą samą propozycją. Podczas styczniowych spotkań z urzędnikami uzasadniałem, że rozszerzenie składu tejże Rady przyciągnie większą liczbę osób czynnie działających w sporcie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, da im szansę i możliwość kreowania zdrowego stylu życia. O znaczeniu takiej postawy nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać. Jest to jeden z podstawowych kierunków rozwoju nowoczesnego samorządu, gdzie Władza i Urzędnicy potrafią i chcą słuchać obywateli, a ci włączają się czynnie w rozwiązywanie społecznych problemów.

W związku z powyższym wnoszę o zmianę zarządzania burmistrza i deklaruję czynną w tym zakresie pomoc i konsultacje.

Nowe zarządzenie powinno wziąć pod uwagę następujące sugestie mieszkańców:

  • Zrównanie reprezentacji osób związanych z samorządem i spoza niego poprzez dołączenie do rady sportu dodatkowych dwóch osób ze stowarzyszeń. Dziś przypominam w skład wchodzą: jedna osoba reprezentująca UMiG, Dyrektor OSiR, przedstawiciel Rady Gminy, Nauczyciel WF i tylko jeden przedstawiciel stowarzyszeń.
  • Zapewnienie takiej konstrukcji zarządzenia, aby to stowarzyszenia spośród swoich kandydatów wybrały łącznie tychże trzech członków.

Przypominam, że Rada Sportu jest ciałem społecznym o charakterze opiniotwórczym i w żaden sposób nie narusza niczyich kompetencji. Jednocześnie Rada Sportu jest organem, którego zadaniem jest reprezentowanie środowiska sportowego w najważniejszych dla niego sprawach. Stąd tak ważny jest wybór możliwie szerokiej i reprezentatywnej dla tego środowiska grupy osób dobrze zorientowanych w sprawach gminnego sportu!

Realny dialog, przejrzystość oraz partnerstwo to niezbędne cechy współpracy Władzy Samorządowej z mieszkańcami gminy, dlatego nie znajdujemy, my członkowie klubu radnych “My Mieszkańcy”, a sądzę że i wszyscy radni jakichkolwiek argumentów przeciw tej inicjatywie.

Z poważaniem
Paweł Krawczyk

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny będzie / jest TUTAJ (po umieszczeniu dokumentu przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska).