odp_na_Interpelacje_grafika

2017.03.07 – Otrzymano odp. na interpelację dot. zrównania reprezentacji w Radzie Sportu

Przed kilkoma dniami otrzymałem odpowiedź na interpelację będącą skutkiem odmownej decyzji p. Burmistrz w dość formalnej sprawie, którą poruszałem na początku z Państwa urzędnikami kuluarowo – jednak bez efektu.

Można zatem wnioskować, że do rozszerzenia reprezentacji czynnika społecznego dojdzie, a szczegóły zostaną wkrótce omówione – jak czytamy w odpowiedzi. Jako były przewodniczący ostatniej Rady Sportu przygotowałem propozycję sposobu wyboru członków, którą przedstawię na spotkaniu roboczym. Szkopuł w tym, abyśmy osiągnęli autonomię w „samowyborze” członków czynnika społecznego do tego ciała, a nie jak dotychczas na skutek samodzielnego wyboru Burmistrza.

Oto fragment odpowiedzi:

” (…) w związku z powyższym proponuję spotkanie z przedstawicielami Rady Sportu (IV kadencji) w celu omówienia szczegółów opracowania nowego regulaminu (…) ”

Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny jest tutaj.