Miesięczne archiwum: maj 2017

odp_na_wniosek_grafika

2017.05.24 – Otrzymałem odp. na wnioski dot. ulic: Nowej, Kiszkowskiej, Głównej i Słonecznej

Stempel Paweł_Krawczyk_2W trybie międzysesyjnym, 5 kwietnia br. w biurze rady złożyłem jeden wniosek związany z problemami dotyczącymi ww. ulic. Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny jest tutaj.

W krótkim czasie otrzymałem odpowiedź, która poza sprawą oświetlenia i chodnika ul. Kiszkowskiej (między b. trasą nr 5, a granicą miasta) oraz ulicy Nowej jest satysfakcjonująca.

Niestety dobrze znany mi, ale przede wszystkim mieszkańcom ulicy Nowej problem nieutwardzonej jej części nie zostanie rozwiązany w najbliższym czasie. Najszybszym możliwym terminem wydaje się być rok 2020, o ile inwestycja ta zostanie wpisana do kolejnego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Oby tak się stało, gdyż jest to jedna z najstarszych ulic naszego miasta, która nie doczekała się w całości utwardzenia.

Pozostałe zgłaszane przeze mnie we wniosku sprawy (nie interpelacji – jak omyłkowo zatytułowano odpowiedź) wg deklaracji Pani Burmistrz zostaną zlecone w ramach „remontów zadań bieżących”. Dziękuję w imieniu mieszkańców za zrozumienie i będziemy oczekiwać wykonania opisanych prac.

Oryginał odpowiedzi na mój wniosek dostępny jest tutaj.

odp_na_Interpelacje_grafika

2017.05.23 – Otrzymaliśmy odp. na interpelację dot. kosztów utrzymania ew. dodatkowych 4. (!) autobusów

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na marcowej sesji (numer XLI) złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” interpelację w sprawie planowanych wówczas starań o ew. dodatkowe 4. autobusy, których utrzymanie (serwis, eksploatacja, budowa bazy, obsługa i inne) stanowiłyby niemały koszt dla przyszłych budżetów gminy. Tutaj znajduje się jej treść.

20 kwietnia otrzymałem odpowiedź, w której m.in. czytam, iż ” (…) w załączeniu przekazujemy przedmiotowe analizy (…)”. Niestety żadnego załącznika do tejże odpowiedzi nie otrzymałem. Bo na pewno nie sposób nazwać analizą informacje otrzymane w samym piśmie.

Ponadto Pani Burmistrz informuje o już świadczonych usługach transportu na terenie gminy przez firmy zewnętrzne oraz o budowie i planach budowy przystanków. Czytamy, iż wydatki uzależnione będą od wielu czynników…

Odpowiedzi na pytanie są bardzo ogólne – treść pisma można podejrzeć tutaj.

Co ważne – jak się okazało kilkanaście dni później wątpliwości rozwiały się same! Nasz magistrat nie uzyskał przedmiotowej dotacji i „zostaniemy” z trzema już zakontraktowanymi wcześniej nowymi autobusami.

W mojej ocenie to bardzo dobrze!

Sesja_grafika

2017.05.11 – XLII Sesja Rady – Dworce, oświata i spór o wycenę działki…

JpegKwietniowa sesja odbyła się 27-go dnia ubiegłego miesiąca. Swoje wystąpienie mieli goście – przedstawicieli PKP S.A. oraz nasz Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego (ROKSiPP) naszego UMiG w sprawie reformy oświaty.

Pierwsi poza standardowymi punktami sesji głos zabrali przedstawiciele PKP – Biura Inwestycji z Warszawy – p. Artur Fojut oraz przedstawiciel nadzoru z PKP S.A. Omówili strategię związaną z przebudową dworców kolejowych w Polsce (wszystkich mamy 464 szt.) oraz plany przebudowy i budowy dworców naszej gminy. Mowa oczywiście o dworcach: Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko i Biskupice – wchodzących w skład grupy „Poznań – Mogilno”. Dwa ostatnie powstaną od nowa, jako tzw. IDS-y, czyli „Innowacyjne Dworce Systemowe”, a nasz główny dworzec zostanie przebudowany.

2017_04_27_Sesja_prezentacja oświataW dalszej części głos zabrała i prezentację przedstawiła p. Irena Anioł – kierownik ROKSiPP. W swojej prezentacji wyjaśniła szczegółowo meandry związane z reformą oświaty w zakresie powrotu do 8-klasowych szkół podstawowych. Przedstawiła m.in. sprawę sieci i obwodów szkolnych oraz wyjaśniła technicznie aktualny sposób finansowania oświaty.

Podczas bloku uchwał, nietypowej, dodatkowej przerwy wymagało omówienie i kompromisowe wyjście ze sporu, który wywołała decyzja komisji gospodarczej – odbytej w przeddzień sesji. Głosami członków komisji gospodarczej z naszego klubu „My Mieszkańcy” (Roberta Łucka oraz moim) zadecydowaliśmy, iż wycena sprzedaży gminnej działki w centrum Pobiedzisk wyliczona przez operat szacunkowy może być podniesiona i cena wywoławcza powinna być wyższa o 20zł za m2.

Kompetencje radnych są ograniczone w tym zakresie, a p. Burmistrz Nowacka w obawie przed niezbyciem w tym roku tejże działki i w konsekwencji brakiem planowanych z tego tytułu wpływów do budżetu nie podpisała się pod naszą zmianą. Był to projekt Burmistrza i wymagał w związku z tym autopoprawki. Ostatecznie po dyskusji w czasie przerwy uzyskano kompromis i cenę podniesiono o 10 zł / m2. Projekt uchwały po zmianie został pozytywnie przegłosowany (prawie jednogłośnie – przy jednym głosie wstrzymującym).

W sprawach rady podnieśliśmy z kolegą Robertem Łucka sprawy formalne, związane m.in,. z brakiem publikacji naszych klubowych interpelacji na portalu BIP oraz innych spraw jak np. odczytywaniu na sesji tematów interpelacji złożonych przez radnych w trybie międzysesyjnym.

dzialalnosc_grafika

2017.05.01 – Konsultacje dla mieszkańców dot. budowy ul. Drawskiej

Projekt_Drawska2Szanowni Państwo!

Zgodnie z informacją pozyskaną z naszego UMiG chciałbym poinformować i zaprosić zainteresowanych Mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie projektu ul. Drawskiej na Państwa osiedlu.

Jest to główna ulica – „prowadząca” na osiedle „Rzeczne”. Właśnie od niej rozchodzą się inne ulice (Warciańska, Notecka i Odrzańska).

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek – 8 maja o godzinie 17:00 w sali sesyjnej UMiG przy ul. Kościuszki 4.