Sesja_grafika

2017.05.11 – XLII Sesja Rady – Dworce, oświata i spór o wycenę działki…

JpegKwietniowa sesja odbyła się 27-go dnia ubiegłego miesiąca. Swoje wystąpienie mieli goście – przedstawicieli PKP S.A. oraz nasz Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego (ROKSiPP) naszego UMiG w sprawie reformy oświaty.

Pierwsi poza standardowymi punktami sesji głos zabrali przedstawiciele PKP – Biura Inwestycji z Warszawy – p. Artur Fojut oraz przedstawiciel nadzoru z PKP S.A. Omówili strategię związaną z przebudową dworców kolejowych w Polsce (wszystkich mamy 464 szt.) oraz plany przebudowy i budowy dworców naszej gminy. Mowa oczywiście o dworcach: Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko i Biskupice – wchodzących w skład grupy „Poznań – Mogilno”. Dwa ostatnie powstaną od nowa, jako tzw. IDS-y, czyli „Innowacyjne Dworce Systemowe”, a nasz główny dworzec zostanie przebudowany.

2017_04_27_Sesja_prezentacja oświataW dalszej części głos zabrała i prezentację przedstawiła p. Irena Anioł – kierownik ROKSiPP. W swojej prezentacji wyjaśniła szczegółowo meandry związane z reformą oświaty w zakresie powrotu do 8-klasowych szkół podstawowych. Przedstawiła m.in. sprawę sieci i obwodów szkolnych oraz wyjaśniła technicznie aktualny sposób finansowania oświaty.

Podczas bloku uchwał, nietypowej, dodatkowej przerwy wymagało omówienie i kompromisowe wyjście ze sporu, który wywołała decyzja komisji gospodarczej – odbytej w przeddzień sesji. Głosami członków komisji gospodarczej z naszego klubu „My Mieszkańcy” (Roberta Łucka oraz moim) zadecydowaliśmy, iż wycena sprzedaży gminnej działki w centrum Pobiedzisk wyliczona przez operat szacunkowy może być podniesiona i cena wywoławcza powinna być wyższa o 20zł za m2.

Kompetencje radnych są ograniczone w tym zakresie, a p. Burmistrz Nowacka w obawie przed niezbyciem w tym roku tejże działki i w konsekwencji brakiem planowanych z tego tytułu wpływów do budżetu nie podpisała się pod naszą zmianą. Był to projekt Burmistrza i wymagał w związku z tym autopoprawki. Ostatecznie po dyskusji w czasie przerwy uzyskano kompromis i cenę podniesiono o 10 zł / m2. Projekt uchwały po zmianie został pozytywnie przegłosowany (prawie jednogłośnie – przy jednym głosie wstrzymującym).

W sprawach rady podnieśliśmy z kolegą Robertem Łucka sprawy formalne, związane m.in,. z brakiem publikacji naszych klubowych interpelacji na portalu BIP oraz innych spraw jak np. odczytywaniu na sesji tematów interpelacji złożonych przez radnych w trybie międzysesyjnym.