odp_na_Interpelacje_grafika

2017.05.23 – Otrzymaliśmy odp. na interpelację dot. kosztów utrzymania ew. dodatkowych 4. (!) autobusów

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na marcowej sesji (numer XLI) złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” interpelację w sprawie planowanych wówczas starań o ew. dodatkowe 4. autobusy, których utrzymanie (serwis, eksploatacja, budowa bazy, obsługa i inne) stanowiłyby niemały koszt dla przyszłych budżetów gminy. Tutaj znajduje się jej treść.

20 kwietnia otrzymałem odpowiedź, w której m.in. czytam, iż ” (…) w załączeniu przekazujemy przedmiotowe analizy (…)”. Niestety żadnego załącznika do tejże odpowiedzi nie otrzymałem. Bo na pewno nie sposób nazwać analizą informacje otrzymane w samym piśmie.

Ponadto Pani Burmistrz informuje o już świadczonych usługach transportu na terenie gminy przez firmy zewnętrzne oraz o budowie i planach budowy przystanków. Czytamy, iż wydatki uzależnione będą od wielu czynników…

Odpowiedzi na pytanie są bardzo ogólne – treść pisma można podejrzeć tutaj.

Co ważne – jak się okazało kilkanaście dni później wątpliwości rozwiały się same! Nasz magistrat nie uzyskał przedmiotowej dotacji i „zostaniemy” z trzema już zakontraktowanymi wcześniej nowymi autobusami.

W mojej ocenie to bardzo dobrze!