odp_na_wniosek_grafika

2017.05.24 – Otrzymałem odp. na wnioski dot. ulic: Nowej, Kiszkowskiej, Głównej i Słonecznej

Stempel Paweł_Krawczyk_2W trybie międzysesyjnym, 5 kwietnia br. w biurze rady złożyłem jeden wniosek związany z problemami dotyczącymi ww. ulic. Link do całości tekstu oryginału dokumentu dostępny jest tutaj.

W krótkim czasie otrzymałem odpowiedź, która poza sprawą oświetlenia i chodnika ul. Kiszkowskiej (między b. trasą nr 5, a granicą miasta) oraz ulicy Nowej jest satysfakcjonująca.

Niestety dobrze znany mi, ale przede wszystkim mieszkańcom ulicy Nowej problem nieutwardzonej jej części nie zostanie rozwiązany w najbliższym czasie. Najszybszym możliwym terminem wydaje się być rok 2020, o ile inwestycja ta zostanie wpisana do kolejnego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Oby tak się stało, gdyż jest to jedna z najstarszych ulic naszego miasta, która nie doczekała się w całości utwardzenia.

Pozostałe zgłaszane przeze mnie we wniosku sprawy (nie interpelacji – jak omyłkowo zatytułowano odpowiedź) wg deklaracji Pani Burmistrz zostaną zlecone w ramach „remontów zadań bieżących”. Dziękuję w imieniu mieszkańców za zrozumienie i będziemy oczekiwać wykonania opisanych prac.

Oryginał odpowiedzi na mój wniosek dostępny jest tutaj.