odp_na_Interpelacje_grafika

2017.06.09 – Otrzymaliśmy odp. na interpelację dot. konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ulic w centrum i płyty Rynku

Stempel Paweł_Krawczyk_2Otrzymaliśmy nadspodziewanie szybko, bo już po 6. dniach od jej złożenia, odpowiedź na interpelację klubową z dnia 5 kwietnia br. Dotyczyła ona kontrowersji związanej z przebudowami ulic w centrum Pobiedzisk oraz rynku. Tutaj jest dostępny jest link do całości tekstu oryginału dokumentu.

Przypomnę dwa konkretne pytania jakie zostały zadane:

IMG_15461. Kiedy konkretnie i w jakiej formie Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska publicznie informował mieszkańców o planowanych konsultacjach?

2. Kiedy konsultacje dla konkretnych ulic i rynku się odbywały?

Odniesienie się do setna interpelacji, czyli powyższych pytań znajduję bezpośrednio jedynie w przedostatnim i trzecim od końca akapicie. We fragmencie tym możemy odczytać, co następuje:

„(…) Projekty (…) ul. Odnowiciela, Jagiełły i Kościuszki podano konsultacjom w dniu 22 kwietnia 2016 r. w auli ZS w Pobiedziskach. Materiały informacyjne umieszczono na stronie internetowej UMiG. (…) Projekty szczegółowo omówiono w Biuletynie informując o wycinkach drzew. W ramach konsultacji 573 osoby wyraziły swoje poparcie sposób bezpośredni podpisując się, a 742 wzięło udział w sondzie internetowej.”

Co do przebudowy Rynku czytamy, że prace te planuje się na rok 2020/2021. Nie ma w odpowiedzi mowy o konsultacjach dot. wykonanego już projektu dot. Rynku… Został on bowiem zlecony i wykonany, jak wynika z mojej wiedzy w roku 2015.

Pragnę przy okazji podkreślić, że jak sadzę (a każdy przecież sądzi „po sobie”) nikt z mieszkańców nie neguje potrzeby rewitalizacji i remontów z których, my mieszkańcy jesteśmy przecież dumni. Problem tkwi jedynie w możliwym braku przepływu informacji dla przysłowiowego „Kowalskiego” o tym, że dana inwestycja wiąże się z pewnymi zmianami, mniej lub bardziej bolesnymi…

Mieszkańcy powinni, jako Ci, dla których te inwestycje się przeprowadza mieć bezpośredni wpływ na ich kształt! Zawsze trzeba ich wysłuchać. W końcu to my przecież wiemy najlepiej czego nam potrzeba. Jest nas więcej niż urzędników ;)

Tutaj jest dostępny jest link do całości oryginału dokumentu odpowiedzi Pani Burmistrz..