Interpelacja_grafika2

2017.06.15 – Interpelacja dot. uzyskania wiążącej decyzji o lokalizacji przyszłego boiska z bieżnią lekkoatletyczną w Pobiedziskach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na majowej sesji nr XVIII, 25 maja br. odczytałem i złożyłem w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy poniższą interpelację.

Tutaj jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Gmina Pobiedziska cierpi na brak sportowego boiska z bieżnią lekkoatletyczną oraz zmaga się z niewystarczającą bazą do uprawiania piłki nożnej. Jedyne profesjonalne w gminie boisko piłkarskie z pełnym zapleczem od dawna jest przepełnione i ze szkodą dla niego zbyt eksploatowane. Ograniczona jest przez to możliwość rozwoju sportu w naszej gminie w wymiarze szkolenia piłkarskiego – również docelowo np. chętnych dziewcząt.

Podczas obrad Rady Sportu IV kadencji oraz komisji Spraw Społecznych uznano to za pierwszy, priorytetowy problem infrastrukturalny bazy sportowej naszej gminy. W międzyczasie konsultowaliśmy wspólnie z Władzami i OSiR potencjalne lokalizacje. Zdecydowano finalnie o wyborze terenu przy ul. Kostrzyńskiej (między stacją benzynową a firmą TIP-TOPOL).

W późniejszym czasie podczas kilku komisji Spraw Społecznych oraz Spraw Gospodarczych w roku 2016 dopytywaliśmy Władze Gminy o deklarowaną, pisemną informację z Agencji Rynku Rolnego dot. pozyskania prawnej możliwości zlokalizowania w tym miejscu docelowego boiska. Informacji takiej nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego.

Połączenie funkcjonalności bieżni lekkoatletycznej z pełnowymiarowym boiskiem treningowym wraz z pełnym zapleczem w tej lokalizacji, tj. praktycznie w sąsiedztwie kortów tenisowych OSiR jest bardzo trafione, ale przede wszystkim wymaga podjęcia działań, aby w przyszłej kadencji przeprowadzić tę inwestycję.

Wnosimy tym samym o podjęcie tych działań i służymy wsparciem, jeśli takowe okaże się pomocne.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy