Sesja_grafika

2017.06.25 – Głos naszego klubu w sprawie absolutorium dla Burmistrza

Foto mównica_Robert Łucka_225 maja br. odbyła się sesja absolutoryjna. Przed najważniejszym tego dnia głosowaniem w imieniu naszego klubu radnych „My Mieszkańcy” głos jako jedyny z radnych zabrał przewodniczący naszego klubu Robert Łucka. Poniżej treść jego przemówienia.

Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Państwo Burmistrzowie, Szanowni Państwo!

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

„Pozwalam sobie zabrać głos w tym momencie, ponieważ z przyczyn niezależnych ode mnie nie mogłem swoich spostrzeżeń dotyczących wykonania budżetu przekazać na Komisji Rewizyjnej. Wiemy, że Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Nie wniesiono żadnych zastrzeżeń dotyczących dochodów i wydatków gminy. Na duże wyrazy uznania i szacunku zasługuje fakt, iż gmina pozyskuje bardzo duże pieniądze z funduszów zewnętrznych i zmienia swój obraz bardzo pozytywnie. Podziwiamy polityczne talenty państwa Burmistrzów, którzy potrafili uzyskać przychylność zewnętrznych instytucji do realizacji zamierzonych celów.  Wydajemy bardzo duże pieniądze na inwestycje, dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy Państwa i urzędników. Osobne wyrazy uznania należą się również Pani Skarbnik Agacie Majcherczak, która stoi na straży prawidłowego wykonania zaplanowanego budżetu i spinania wszystkich decyzji związanych z inwestycjami i zmieniającymi się decyzjami rządzących w państwie.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na sprawy które budzą pewien niepokój wśród Radnych dotyczący między innymi inwestycji. Po burzliwych dyskusjach ustaliliśmy na początku działalności Rady WPI, który w trakcie 2016 roku zmienialiśmy 13-krotnie wraz z WPF i uchwałą budżetową. O ile rozumiemy te zmiany w związku z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, to chcielibyśmy zwrócić uwagę, że następują też zmiany powodujące wstrzymanie inwestycji lub odstąpienie od ich realizacji, co budzi pewien niepokój w związku z obietnicami złożonymi przez Burmistrza, że zadania z WPI będą wykonywane.

Chcielibyśmy zwrócić również uwagę na standardy wykonania np. dróg na terenie miejskim i wiejskim. W mieście budowa drogi oznacza budowę drogi, chodników, parkingów i oświetlenia. Na wsi natomiast oznacza to budowę drogi… Natomiast chodniki, oświetlenie i parkingi traktowane są jako osobne inwestycje. Bezsporny jest również fakt, że większość inwestycji wykonywanych jest na terenie miejskim i większości bez większych problemów. Na wsiach pojawiają się problemy z finansowaniem zaplanowanych inwestycji. Pojawiają się również inwestycje w mieście które nie znajdują się w WPI.

Myślę, że niewłaściwy jest również fakt braku konsultacji dotyczący nadwyżek budżetowych pozostałych po wykonaniu inwestycji. Apelujemy o szersze konsultacje w tej sprawie. Myślę, że zaoszczędzone pieniądze powinny być sprawiedliwie przeznaczane na realizowanie zadań zaplanowanych w WPI, a nie przeznaczane na dodatkowe inwestycje.

(…) Idziemy stale do przodu z wieloma sprawami, ale gdybyśmy więcej rozmawiali i słuchali siebie nawzajem, myślę, że moglibyśmy biec do przodu dużymi krokami.

Absolutorium udzielane jest za wykonanie budżetu. Pani wywiązała się z tego obowiązku i to absolutorium się Pani należy! Proszę jednak wziąć pod uwagę w dalszej działalności przedstawione kwestie, ponieważ możemy jeszcze lepiej współpracować dla dobra naszych mieszkańców.”

Przypominam, że zarówno uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jak i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi – obie, przyjęte zostały przez radnych jednogłośnie.