odp_na_Interpelacje_grafika

2017.06.27 – Otrzymaliśmy odp. na interpelację dot. decyzji o lokalizacji boiska z bieżnią lekkoatletyczną w Pobiedziskach

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na majowej sesji złożyłem w imieniu klubu radnych „My Mieszkańcy” interpelację w sprawie uzyskania wiążącej decyzji o lokalizacji przyszłego boiska z bieżnią lekkoatletyczną w Pobiedziskach. Tutaj znajduje się jej treść.

Z początkiem lipca otrzymaliśmy odpowiedź, z której dowiadujemy się co następuje:

„(…) Agencja Nieruchomości Rolnych pismem z dnia 23.01.2017 r. (odpowiedź na pismo Urzędu z dnia 28.10.2016 r.) zaakceptowała koncepcję wydzielenia działki (…) będącej przedmiotem nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Pobiedziska w celu realiizacji inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów edukacji publicznej sportu, rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewień uchwalonego uchwałą (…) z dnia 29 września 2005 r.  (…).

Boisko z bieżnią_Kostrzyńska

Teren o którym mowa – pomiędzy firmą TIP-TOPOL, a stacją PKN Orlen – wydaje się idealną lokalizacją

Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia podziału przedmiotowej nieruchomości zostało wszczęte z urzędu dnia 07.03.2017 r., a dnia 15.03.2017 r. wydane zostało postanowienie Burmistrza Pobiedzisk pozytywnie opiniujące załączony  do sprawy wstępny projekt podziału (…)

W toku ww. postępowania i czynności geodezyjnych ustalono, że jednocześnie toczy się postępowanie i prace geodezyjne (…) w sprawie remontu drogi powiatowej. [okolice stacji benzynowej PKN Orlen – dop. P. Krawczyk].

Wobec powyższego w Powiatowym Ośrodku (…) „zablokowane” zostały wszystkie podziały nieruchomości (…) będących przedmiotem postępowania (…) „specustawą” podziałów wydzielających działki pod poszerzenie drogi powiatowej.

Zgodnie z powyższym niemożliwe jest do czasu wydania decyzji ZRID wykonanie przez geodetę prawidłowego projektu podziału (…) i kontynuacja postępowania w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od ANR pod budowę boiska. O dalszych postępach będziemy na bieżąco informować.”

Reasumując – cieszymy się, że wykonano pierwszy krok… Jak długo poczekamy na ww. decyzję ZRID? Będę Państwa o powyższym informował.

Pełną treść pisma można zobaczyć tutaj.