Miesięczne archiwum: lipiec 2017

Sesja_grafika

2017.07.28 – XLV Sesja Rady – Koncepcja gminnej komunikacji autobusowej

Koncepcja komunikacji PobiedziskaW dniu 29 czerwca 2017 r. odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie pobiedziskiej Rady Miasta i Gminy.

Podczas sesji propozycje tras gminnej komunikacji autobusowej w oparciu o węzeł dworca kolejowego w Pobiedziskach przygotował i przedstawił na zlecenie Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach p. Błażej Brzycki. Przyszłej wiosny przewiduje się fazę jej testowania, a w maju 2018 odbędzie się oficjalny start komunikacji.

Planuje się, aby w okresie maja i czerwca przyszłego roku oba systemy (PKS i nowa komunikacja) działały jeszcze wspólnie. W tym czasie nowa komunikacja będzie, jak usłyszeliśmy się „docierać”.

Jako radni zostaliśmy poproszeni o podzielenie się tymi informacjami z mieszkańcami, tak aby uzyskać informację zwrotną i wspólnie wypracować najlepsze z możliwych rozwiązania.

Z przedstawioną całością prezentacji można się zapoznać w linku poniżej:

komunikacja-publiczna-w-pobiedziskach-sesja_2_130466

Wcześniej głosowano blok uchwał. Wzbudzająca emocje podczas odbytej dzień wcześniej Komisji Gospodarczej sprawa zwiększenia dofinansowania o 26 tys. PLN „zagospodarowania przestrzeni publicznej poprawiające estetykę miejscowości Główna” w ramach uchwały o zmianie „WPI” została przegłosowana 12-2-0 (za – wstrzymanie – przeciw). Korektę budżetu i „WPF” uchwalono odpowiednio następującą ilością głosów 11-3-0.

W przedostatnim punkcie sesji, czyli „Sprawach Rady i Burmistrza” przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Adam Szczygielski przedstawił mój wniosek (jednogłośnie poparty podczas obrad tej komisji) o skierowanie do komisji rewizyjnej sprawy sposobu przeprowadzania i informowania o przetargach na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego przez nasz UMiG.

Interpelację w imieniu klubu złożył kolega Sylwester Antkowiak. Dotyczyła ostatniej lokalizacji imprezy pn. „Piknik Ekologiczny”. Chodziło o omawiane wcześniej docelowe różne miejsca na terenie gminy, a nie tylko Pobiedziska, gdzie piknik ten mógłby się odbywać. Treść interpelacji znajdą Państwo tutaj.

Otrzymaną już na nią odpowiedź umieszczam oda razu w niniejszym linku.

Swoje dwa wnioski złożyła ponadto koleżanka z klubu My Mieszkańcy Danuta Sobka.

Rada Sportu_grafika

2017.07.25 – Podsumowanie poprzedniej kadencji Rady Sportu

Stempel Paweł_Krawczyk_2Po moim wyborze zabrałem głos i przedstawiłem wstępne propozycje działań Rady Sportu na najbliższe dwa lata oraz wygłosiłem krótkie podsumowanie poprzedniej kadencji.

Oto treść mojego wystąpienia:

„(…) Rada Sportu poprzedniej – IV kadencji spotykała się aż piętnastokrotnie podejmując przy tym nowe wyzwania. Już na pierwszym posiedzeniu poprzedniej kadencji wspólnie wyartykułowaliśmy potrzebę wypracowania zmian w kilku istotnych kwestiach.

Wykazaliśmy potrzebę ustanowienia regulaminu przyznawania nagród za sport szkolny oraz zmiany aktualnego regulaminu nagród dla młodzieży uzdolnionej sportowo. W efekcie regulamin nagradzania uczniów za aktywność sportową był długo konsultowany i finalnie został uchwalony zarówno przez samą Radę Sportu jak i Radę Miejską Gminy Pobiedziska. Wszedł w życie z początkiem roku szkolnego 2016/17.

Drugim ważnym elementem wypracowanym przez Radę Sportu poprzedniej kadencji było podjęcie się zmiany regulaminu nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska dla młodzieży uzdolnionej sportowo. Rada Sportu podjęła szereg działań w celu modyfikacji regulaminu i dostosowania go do realiów naszej gminy. Cel ten również został osiągnięty. Uprościliśmy procedurę przyznawania nagród, przy jednoczesnej promocji wszystkich bez wyjątku aktualnych dyscyplin olimpijskich. Nowy regulamin dał również możliwość nagradzania sportowców odnoszących sukces również w zawodach wojewódzkich.

Rada Sportu pochyliła się również nad infrastrukturą sportową gminy. Jako przewodniczący przedstawiłem demografię Gminy wraz z rozmieszczeniem głównych skupisk ludności. Statystyką zawierała dokładne wyliczenia liczby dzieci i młodzieży w wieku 6-20. Wykazano największe bolączki bazy sportowej naszej Gminy. Na ostatniej majowej sesji Rady Miejskiej, w ślad za ww. działaniami Rady Sportu jako radny Rady Miejskiej, również w imieniu Rady Sportu przedstawiłem interpelację dot. potrzeby lokalizacji nowego boiska treningowego sportowego dodatkowo z bieżnią lekkoatletyczną w Pobiedziskach.

Kolejną sprawą, którą zainicjowała swoimi działaniami poprzedniej kadencji Rada Sportu była korekta regulaminu działania i powoływania samej Rady Sportu. Głównym celem było zwiększenie zaangażowania i reprezentacji jej członków pochodzących spoza samorządu. Dzięki temu swój głos w nowej Radzie Sportu mają dziś aż trzej przedstawiciele stowarzyszeń sportowych, którzy wybierają się spośród siebie! Dzięki temu Rada Sportu w rzeczywistości będzie miała charakter reprezentatywny – zgodnie z ideą ustawodawcy. Nowe zarządzenie Pani Burmistrz zawierające te zmiany weszło w życie 2 czerwca br.

W międzyczasie jako przedstawiciel Rady Sportu, szczególnie w roku 2016, aktywnie uczestniczyłem w wielu spotkaniach dotyczących długo oczekiwanej zmiany jakości i sposobu finansowania pobiedziskiego sportu. Dzięki współpracy Rady Sportu z Radą Pożytku Publicznego i przy dużym wsparciu Burmistrza MiG udało się wspólnie wypracować nowe rozwiązania, które jestem przekonany wyraźnie wpłyną na rozwój miejscowych stowarzyszeń.

Poprzednia Rady Sportu IV kadencji w mojej ocenie działała w sposób bardzo aktywny i przejrzysty. Na spotkania Rady Sportu zapraszano wszystkich znanych i aktywnych przedstawicieli stowarzyszeń i klubów z terenu gminy.

Mam nadzieję na dalszą aktywną pracę nowego poszerzonego zespołu z korzyścią dla aktywnych sportowo mieszkańców gminy Pobiedziska.”

Paweł Krawczyk

Następnie przedstawiłem wstępne propozycje spraw do poruszenia na nową kadencję RS:

 • aktualizacja kontaktowej bazy danych stowarzyszeń z terenu MiG Pobiedziska – celem, w efekcie, bardziej skutecznego zaangażowania mniej aktywnych stowarzyszeń w sprawy bieżące,
 • analiza wyników, wnioski z rezultatów i rozstrzygnięć nagród za sport szkolny – zaproszenie na spotkanie nauczycieli prowadzących arkusze celem wyjaśnienia ew. wątpliwości – naniesienia ew. korekt do regulaminu,
 • sprawa bazy sportowej gminy – spotkanie ze stowarzyszeniami, sołtysami i pasjonatami sportu – „wyłapanie” największych bolączek,
 • dalsze pilotowanie sprawy boiska treningowego z bieżnią lekkoatletyczna w Pobiedziskach (interpelacja i odpowiedź na nią),
 • konsultacje i opiniowanie spraw dotacji dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy (wynikające z ustawy o sporcie i z pożytku publicznego)
 • OSiR – bieżąca wizja i plany działania tej jednostki budżetowej gminy
 • pozostałe sprawy wynikające z zapisów regulaminu działania Rady Sportu.
Rada Sportu_grafika

2017.07.15 – 1. Posiedzenie Rady Sportu V kadencji

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na 26 czerwca br. burmistrz Dorota Nowacka zwołała 1. posiedzenie Rady Sportu nowej kadencji. Przedmiotem spotkania było głownie wyłonienie spośród jej członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Zostałem ponownie wytypowany i jednogłośnie wybrany na jej przewodniczącego. Wiceprzewodniczącym został również bez głosu sprzeciwu p. Witold Meller, a sekretarzem p. Paweł Stępka.

Poniżej pełny skład Rady Sportu:

 1. Paweł Krawczyk – radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska – Przewodniczący
 2. Witold Meller – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Uczniowski Klub Sportowy LIDER  – Zastępca Przewodniczącego
 3. Paweł Stępka – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisko – Sekretarz
 4. Iwona Tomaszewska – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
 5. Artur Krysztofiak – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach
 6. Jakub Piwowarczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Pobiedziski Klub Tenisowy
 7. Adam Stachowiak – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Huragan Pobiedziska.

Rada zebrała się pierwszy raz w takim składzie i do jej pierwszego zadania będzie należało (jeszcze podczas wakacji!) zaopiniowanie wniosków dyrektorów szkół z terenu gminy w sprawie wyróżnień dla uczniów aktywnych w sporcie szkolnym.

Po moim wyborze zabrałem głos i przedstawiłem wstępne propozycje działań Rady Sportu na najbliższe dwa lata oraz wygłosiłem krótkie podsumowanie poprzedniej kadencji. jego treść opublikuję wkrótce.

dzialalnosc_grafika

2017.07.10 – Wybór przedstawiciela Rady do Rady Sportu

Stempel Paweł_Krawczyk_212 czerwca br. tuż po krótkiej sesji Rady Miejskiej odbyła się dodatkowe spotkanie na forum Rady Miejskiej poświęcone m.in. wytypowaniu przedstawiciela Rady Miejskiej do nowej Rady Sportu V kadencji.

Zostałem wyłoniony jednogłośnie (po raz drugi z rzędu) na dwuletnią kadencję Rady Sportu  jako przedstawiciel Rady Miejskiej.

Warto w tym miejscu nadmienić, że Rada Sportu działa w naszej Gminie na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.  Działalność w radzie ma charakter społeczny. Rada Sportu jest z założenia organem wyłącznie opiniodawczym i dla samorządu ma charakter konsultacyjny.

Sesja_grafika

2017.07.05 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

UMiG_panoramaZ okazji obchodów 760-lecia Praw Miejskich przyznanych Pobiedziskom oraz 600-lecia Prymasostwa w Polsce odbyła się w dniu 23 czerwca 2017 o godz. 16:30 w Sali Sesyjnej uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Sesję zaszczycili swoją obecnością m.in. goście z zaprzyjaźnionych miejscowości zagranicznych: Marktheidenfeld (Niemcy), Montfort (Francja) oraz Vaxjo (Szwecja). Ja z przyczyn służbowych nie wziąłem w niej udziału.

Podczas sesji głos zabierali m.in. p. Maurycy Kustra, który wygłosił przemówienie dotyczące historii Pobiedzisk wpisujących się w początki Państwa Polskiego, oraz burmistrz Dotota Nowacka. Swój czas mieli też goście z zagranicy. Dodatkowo swoim występem uświetniły uroczystość dzieci z pomarzanowckiego przedszkola.

 

Sesja_grafika

2017.07.03 – XLIV Sesja Rady – Dofinansowanie rozbudowy Skansenu Miniatur

UMiG_tablica stara ulica pion12 czerwca br. odbyła się dodatkowa sesja (poza planowaną zwyczajowo na ostatni czwartek miesiąca). Poświęcona była w całości przeprocedowaniu dwóch niezbędnych uchwał związanych z pozyskaniem przez nasz magistrat zewnętrznych środków finansowych na rozbudowę naszego Skansenu Miniatur.

W tym celu jednogłośnie przegłosowaliśy zmianę uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2017 – 2036 oraz zmianę uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2017.

Chodzi konkretnie o kwotę 229.165 zł, na podstawie informacji otrzymanej w dniu 24 maja 2017 roku z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w związku z terminem podpisania umowy dla projektu „Rozwój kluczowego dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” WRPO 2014 – 2020 – Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu – dotacja z UE.