Rada Sportu_grafika

2017.09.06 – Przyznaliśmy wyróżnienia dla aktywnych sportowo uczniów

Stempel Paweł_Krawczyk_2Drugie posiedzenia nowej, V kadencji Rady Sportu Gminy Pobiedziska odbyło się w dniu 07.08.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach

Na spotkaniu poruszyliśmy przede wszystkim sprawę aktywności sportowej dzieci i młodzieży Szkół z terenu gminy Pobiedziska. Celem powyższego było przyznanie – po raz pierwszy w historii – wyróżnień najaktywniejszym sportowo uczniom za ubiegły rok szkolny.

Przeprowadziliśmy analizę otrzymanych arkuszy od dyrektorów szkół z terenu gminy. Jedyne kompletne i zgodne z treścią zeszłorocznej uchwały Rady Miejskiej dane dotyczące aktywności łącznej aż 57. uczniów przedstawiła SP i Gimnazjum w Pobiedziskach. Pozwoliły one wyłonić zwycięzców zgodnie z założeniami regulaminu.

Dla Szkoły Podstawowej zaproponowano, iż zgodnie z regulaminem nagrody otrzyma ex-aequo aż pięciu uczniów. Bartosz Farbotko , Michał Grzęda, Marta Wichłacz,  Amelia Masiarek i Klaudia Sady (wszyscy judo). Wyniki najlepszych nie były tutaj jednak imponujące.

W przypadku gimnazjum trzy uczennice uzyskały największą ilość, aż 290 punktów każda (!). Jest to liczba do której odnosić będziemy przyszłe ew. rekordy. Zatem na szczególne gratulacje zapracowały indywidualnie za udziały w rozgrywkach siatkarskich:

  • Balcerska Julia
  • Flisiak Maria
  • Jasińska Agnieszka

Ponadto zgodnie z regulaminem przyznawania nagród – jego punktem 13. – nagrody za osiągnięcia drużynowe w postaci dyplomów powinny trafić na ręce zawodniczek dwóch drużyn piłki siatkowej oraz ich trenerów z gimnazjum w Pobiedziskach za zajęcie miejsc I-III w finale powiatu (ww. dziewczyny również były członkiniami obu tych drużyn!).

Postanowiono nie przyznawać nagród na podstawie otrzymanego arkusza z punktacją otrzymaną od SP w Biskupicach z uwagi na jego potencjalną niekompletność. Niestety arkusze z pozostałych szkół z terenu gminy nie wpłynęły.

Jako przewodniczący Rady Sportu podsumowałem po raz pierwszy rozpatrywane arkusze z punktacją. Stwierdziliśmy zgodnie, że poza największą szkołą z terenu gminy, czyli szkołą przy ul. Kostrzyńskiej w Pobiedziskach, która wywiązała się z zadania wzorowo, pozostałe szkoły będą miały możliwość sprostania wymogowi ponownie już w bieżącym już roku szkolnym 2017/18.

Główne uwagi to konieczność przygotowania arkusza zbiorczego wraz z przedłożeniem arkuszy cząstkowych potwierdzających uczestnictwo uczniów w imprezach z podaniem i ich dat wraz z listą uczestników. Nasunął się wniosek, aby jeden, wyznaczony przez dyrektora nauczyciel WF prowadził punktację na bieżąco zbierając arkusze cząstkowe. Pozwoli to na przyszłość terminowo wywiązać się z obowiązku przekazania punktacji. Zasugerowaliśmy ponadto, aby Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego przedyskutował z dyrektorami szkół tę kwestię i poprosił o zastosowanie się do wymagań regulaminu, co pozwoli obiektywnie ocenić aktywność sportową nie tylko uczniów ale i samych szkół.