Interpelacja_grafika2

2017.09.21 – Interpelacja dot. budowy ulic w rejonie Sandaczowej/ Węgorzowej/ Łososiowej

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na ostatniej sesji, 31 sierpnia odczytałem i złożyłem w imieniu klubu radnych My Mieszkańcy poniższą interpelację.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu Klubu Radnych „My Mieszkańcy”
(
Sylwester Antkowiak – Paweł Krawczyk – Robert Łucka – Danuta Sobka – Mikołaj Witaszyk)

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Sz. P. Dorota Nowacka / Przez:  Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

INTERPELACJA

Szanowna Pani!

Na majowej sesji wstrzymałem się podczas głosowania dla poparcia WPI z uwagi na widoczne braki finansowania dla przebudowy ulic w rejonie Sandaczowej/ Węgorzowej/ Łososiowej w Pobiedziskach.

Stało się tak w skutek przesunięć środków na inne ważne dla całej gminy cele. Było i jest to oczywiście zrozumiałe – bo taka jest strategia podejścia do inwestycji gminnych tej kadencji.

Rozumiem ją i z nią się zgadzam.

Jednak po kolejnych zmianach i przesunięciach znacznych środków np. na budowę ulicy Okrężnej ewidentnie widać, że budowy te, choć pierwotnie planowane na rok 2017 nie zostaną w tej kadencji niestety w ogóle zaczęte! Przypomnę, że WPI jest to, cytuję wielokrotnie przywoływane zdanie Włodarzy Gminy „zbiór zadań do wykonania”. W tym kontekście godziliśmy się na tymczasowe przesunięcia środków. Dziś wygląda to tak, że zbiór zadań w przypadku tych ulic jest to, używając terminologii matematycznej „zbiór pusty”.

Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z założeniem cały czas ewoluuje. W przypadku osiedli pot. zwanych Rzecznym i Rybnym – w międzyczasie połączono pierwotnie odrębne inwestycje. Konkretnie budowę ul. Drawskiej (jako osobnej pozycji w WPI z 2015 r.) oraz budowę ulic w rejonie Węgorzowej/Sandaczowej (również jako osobnej pozycji w WPI). Dziś wiemy, że budowana będzie jedynie Drawska.

Pytam zatem jak to możliwe, że z dwóch inwestycji objętych WPI zrobiono jedną, a drugiej w ogóle w efekcie ewolucji nie przywróci się do wykonania, choćby częściowego – w bieżącej kadencji?

Owszem wykonano i konsultowano zgodnie z WPI ich projekty, ale na tym koniec. Chciałbym w ten sposób podkreślić ten fakt i zobowiązać nas wszystkich, czyli Państwa urzędników i radnych aby w roku 2018 rozpocząć już nie tylko teoretyczne prace nad budową choćby części tego zadania.

W związku z powyższym pojawia się drugie pytanie – ma ono ścisły związek z tą sprawą. Na sesji dnia 25 maja br. w odpowiedzi na moje ówczesne wątpliwości co do rozpoczęcia w tej kadencji budowy w rejonie Sandaczowej/ Węgorzowej Z-ca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny odpowiedział, iż zależy to również od możliwej do uzyskania refundacji kosztów budowy tunelu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Czy w tej sprawie mamy jakieś informacje?

Będę wdzięczny za ustosunkowanie się do postawionych zagadnień.

Z poważaniem

Klub Radnych „My Mieszkańcy