Sesja_grafika

2017.12.30 – LII i LIII Sesja Rady – Nadzwyczajna i „budżetowa”

UMiG_panoramaW ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej. W obu z przyczyn służbowych niestety nie mogłem wziąć czynnego udziału.

Pierwsza, nadzwyczajna, miała miejsce w poniedziałek, 18 grudnia 2017 o godz. 14:30 i dotyczyła formalnej sprawy związanej z finansami budowy bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa w Pobiedziskach. Zarówno uchwała główna jak i wynikająca z niej zmiana budżetu zostały zaakceptowane jednogłośnie jedenastoma głosami obecnych radnych.

Druga grudniowa sesja oznaczona numerem LIII odbyła się w sali sesyjnej w dniu 21 grudnia 2017, godz. 15:00.

Jej punktem głównym było głosowanie nad projektem Budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018 rok. Uchwalenie ww. uchwały prawie jednogłośne (12 głosów za, 1 głos wstrzymujący)  poprzedziło wystąpienie Pani Burmistrz Doroty Nowackiej, prezentacja projektu budżetu wraz z autopoprawką oraz odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018 rok.

Ponadto podjęto jeszcze kilkanaście uchwał. Interpelacji nie było. Przewodnicząca Rady p. Renata Jonczyk poinformowała, iż radni otrzymali odpowiedź na złożoną przeze mnie klubową interpelację dot. planowanych zmian w regulaminie odbioru odpadów przez ZM GOAP. Jej treść przedstawię w osobnej wiadomości.