Sesja_grafika

2018.01.30 – LIV Sesja Rady – Dofinansowanie dla kolejnego etapu kanalizacji!?

UMiG_tablica stara ulica pion25 stycznia br. miała miejsce kolejna sesja zwyczajna.

Według planu pracy Rady przedstawiono na niej sprawozdanie z wykonania Inwestycji. Prezentacje omówiła sekretarz naszego UMiG p. Iwona Tomaszewska.

Procedowanie uchwał związanych z budżetem oraz planami inwestycyjnymi przebiegło bez dodatkowych dyskusji. Nie złożono tego dnia żadnej interpelacji.

Sala ożywiła się jedynie w części „wolne głosy i wnioski”. Zapytałem, aby oficjalnie wybrzmiało to na sesji, o ew. obowiązek odśnieżania chodników przez mieszkańców posesji.

Odpowiedzi udzielił kier. referatu Inwestycji p. Dawid Moliński, który przywołał informacje z Biuletynu Pobiedziskiego i podkreślił, iż taki obowiązek mają właściciele posesji, których chodnik przylega bezpośrednio do granicy działki właściciela. Jeśli rozdziela go np. ścieżka rowerowa lub pas zieleni takiego prawnego obowiązku już nie ma. Dodatkowo utwardzony chodnik musi znajdować się przy drodze mającej status drogi publicznej, a śnieg należy spychać w kierunku drogi.

Warto przy tym zauważyć, że wiele utwardzonych ulic nie posiada statusu drogi publicznej!

Ciekawej i dobrej informacji udzielił zgromadzonym również Z-ca Burmistrza p. Zbigniew Zastrożny. Otóż na liście dofinansowań w kwocie ok. 4,7 miliona PLN dla samych Pobiedzisk znalazł się projekt kanalizacji „Puszcza Zielonka V”. W marcu tego roku sprawa powinna znaleźć swój oficjalny finał w postaci podpisanej umowy.

W związku z powyższym osoby chcące dokonać przyłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a mające odcinek do istniejącej już infrastruktury nie dłuższy niż 1 km mogą zgłaszać się wstępnie w tej sprawie do naszych urzędników.