Miesięczne archiwum: luty 2018

dzialalnosc_grafika

2018.02.23 – Uzasadnienie naszego projektu dot. nazw nowych rond

Stempel Paweł_Krawczyk_2Jak informowałem w poprzedniej wiadomości, 9 lutego br. złożyłem w imieniu inicjatorów, tj. aż 10. radnych, wspólny wniosek wraz z gotowym projektem uchwały. Poniżej prezentuję treść uzasadnienia dlaczego uznaliśmy, iż należy nowe ronda nazwać w ten sposób.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

W imieniu radnych: wg listy popierających radnych z załącznika

Antkowiak Sylwester, Gołębiewski Edward, Krawczyk Paweł, Łucka Robert, Mikołajczak Janusz, Radecki Wojciech, Sobka Danuta, Szczygielski Adam, Widelicka Barbara, Witaszyk Mikołaj

Do: Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

W związku z powstaniem nowych obiektów infrastruktury drogowej w postaci rond w obrębie miasta Pobiedziska proponuje się nadanie im nazw „inż. Antoniego Pallutha” oraz „100-lecia Niepodległości”.

Pobiedziszczanin, inż. Antoni Palluth zapisał się szczególnie w historii pierwszej połowy XX dla Polski, Europy i Świata. Był cenionym kryptologiem, wiodącym konstruktorem kopii maszyny szyfrującej „Enigma”, bezpośrednim wykładowcą trójki ludzi, którzy złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej. Przyczynił się w sposób znaczący do szybszego zakończenia II Wojny Światowej. Był również Powstańcem Wielkopolskim oraz uczestnikiem wojny Polsko-Bolszewickiej. Zginął tragicznie w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Jest ważną postacią dla Pobiedzisk. Ten wielki Polak doskonale wpisuje się zatem w marketingowe hasło naszej gminy „Moc inspiracji”, stając się niejako jego uosobieniem.

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości proponuje się uczcić ten fakt w sposób szczególny. Nowopowstałe rondo w ciągu ul. Poznańskiej byłoby tego symbolem. Symbolem pamięci o ofiarach i nieustępliwości Narodu Polskiego w dążeniu do wyzwolenia spod zaborów. Stulecie to przypada również w odniesieniu do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zakończonego sukcesem czynu zbrojnego, który bezpośrednio łączy się odzyskaniem Niepodległości i przywróceniem Rzeczypospolitej Polskiej na terenie naszej Wielkopolski.

wniosek_grafika

2018.02.21 – Wniosek o nazwy rond – inicjatywa uchwałodawcza radnych

Stempel Paweł_Krawczyk_2Dnia 9 lutego 2018 r. złożyłem w imieniu aż 10. radnych, wspólny wniosek wraz z gotowym projektem uchwały dot. nazw nowopowstałych rond w Pobiedziskach.

Tutaj będzie / jest dostępny link do całości tekstu oryginału dokumentu umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Pobiedziska.

W imieniu radnych: wg listy popierających radnych z załącznika

Antkowiak Sylwester, Gołębiewski Edward, Krawczyk Paweł, Łucka Robert, Mikołajczak Janusz, Radecki Wojciech, Sobka Danuta, Szczygielski Adam, Widelicka Barbara, Witaszyk Mikołaj

Do: Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sz. P. Renata Jończyk

WNIOSEK

Szanowna Pani!

Niniejszym wnosimy o włączenie w pierwszym możliwym proceduralnie terminie w obrady właściwych komisji oraz na sesję projektu uchwały dotyczącej nadania nazw [ „inż. Antoniego Pallutha”  – w ciągu drogi wojewódzkiej oraz „100-lecia Niepodległości” w ciągu ul. Poznańskiej] rondom przy bezkolizyjnym przejściu drogowym pod linią kolejową nr 353 Poznań – Skandawa w miejscowości Pobiedziska.

Prosimy jednocześnie o wcześniejsze przekazanie projektu do właściwego referatu Urzędu Miasta i Gminy w celu uzupełnienia o załącznik graficzny i formalnego zatwierdzenia projektu oraz o niezbędną opinię prawną.

W załączeniu do wniosku dołączono listę radnych, którzy podpisali się pod projektem oraz treść projektu uchwały z uzasadnieniem.

Treść uzasadnienia przedstawię w osobnej wiadomości.

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

 

dzialalnosc_grafika

2018.02.09 – ul. Główna – Fabryczna – Skryta – Plan zagospodarowania!

Plan_główna_fabryczna_skryta


U dołu ul. Fabryczna, lewa krawędź to ul. Skryta, prawą krawędź wyznacza ul. Główna

UMiG  w Pobiedziskach przsytąpił do kolejnego wyłożenia w prawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Głównej, Fabrycznej i Skrytej w Pobiedziskach.

Granice obszaru o którym mowa przedstawia grafika tuż obok (proszę kliknąć, aby powiększyć).

Wszyscy, oczywiście przede wszystkim mieszkańcy oraz właściciele posesji objętych ww. terenem mogą składać wnioski do ww. projektu planu miejscowego.

Zgodnie z obwieszczeniem, wnioski należy składać w formie pisemnej w terminie do 2 marca br. z podaniem imienia, nazwiska, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości o której mowa.