Miesięczne archiwum: marzec 2018

wniosek_grafika

2018.03.27 – Wniosek o usunięcie z rynku parkujących „reklam”

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 1 marca 2018 r. złożyłem ustny wniosek o sprawdzenie legalności parkowania aut-reklam na pobiedziskim rynku. Raz, że szpecą nasz kameralny rynek, dwa, zajmują w nieskończoność miejsca parkingowe. Następnego dnia (2 marca) skierowałem w ślad za powyższym zapytanie i prośbę wprost do komisariatu w Pobiedziskach.

Zadałem pytania o to, czy auta te faktycznie zarejestrowane? Czy mają aktualne przeglądy techniczne oraz, szczególnie w przypadku Parkująca reklama rynek Pobiedziska„malucha”, czy przypadkiem sama konstrukcja na jego dachu (niebezpieczna i niezgodna z przepisami ruchu drogowego) nie stanowi podstawy do odholowania lub innego usunięcia go?

Oczekujemy zatem na informację zwrotną jakie czynności podjęła / podejmie policja oraz jaka jest ew. wykładnia aktualnych przepisów prawa w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem

Paweł Krawczyk

dzialalnosc_grafika

2018.03.21 – „Rewizja” przetargów na Komisji Rewizyjnej

Stempel Paweł_Krawczyk_222 stycznia br. na skutek mojego wniosku (z maja 2017) na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dokonaliśmy przeglądu konkretnych spraw oraz procedur związanych z postępowaniami dot. sprzedaży drewna użytkowego i opałowego przeprowadzanymi w 2017 r. przez UMiG Pobiedziska.

Podniosłem w dyskusji pewne, można zaryzykować stwierdzenie, „niedociągnięcia” techniczne związane z procedurami w tego typu postępowaniach. Chodziło m.in. o brak powtarzalności konkretnych działań – również w publikacjach na BIP.

Zestawienie badanej i analizowanej dokumentacji o którą poprosiłem zawierało m.in.:

  • protokoły z posiedzeń komisji przetargowych dot. kilku ww. postępowań,
  • wszystkie oferty przedłożone przez oferentów na kolejne postępowania,
  • protokoły rozstrzygające kolejne postępowania wraz ze sposobem ich publikacji,
  • faktury VAT wystawione przez UMiG oraz dowody wpłat za dane postępowanie.

Na wszystkie pytania otrzymałem jednak, co bardzo cieszy, zadowalające odpowiedzi i potwierdzenie, że wszystko odbyło się w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami i regułami. Tego typu postępowania nie posiadają odrębnych regulaminów i stąd drobne niekonsekwencje, które wywołały tę sprawę. Nie były one jednak działaniem umyślnym.

Mam nadzieję, że protokół z tej komisji posłuży poprawie przejrzystości takich postępowań w przyszłości z korzyścią dla wszystkich, zarówno dla naszego UMiG jak i kupujących (jak się okazało głównie spoza naszej gminy), co wyraziłem na zakończenie tej sprawy podczas obrad komisji.

Sesja_grafika

2018.03.19 – LV Sesja Rady – Fundusz sołecki i ronda w „debacie”

Herb PobiezdziskLutowa sesja obyła się wyjątkowo 1 marca, czyli w ustanowiony w roku 2011 Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Uczciliśmy ten fakt minutą ciszy. Tematem przewodnim „dnia” obok przegłosowanych bez kontrowersji uchwał było omówienie działania funduszu sołeckiego. 

Zastępca Burmistrza przedstawił m.in. dane statystyczne związane z wydatkowaniem pieniędzy przez sołtysów z powstałego w 2016 r. funduszu sołeckiego. Następnie obejrzeliśmy dość długi film promocyjny dotyczący tego sukcesu naszej gminy.

Pominięto w tym wystąpieniu oraz filmie istotną informację. Wyraziłem to w dyskusji po projekcji. Chodzi o fakt, iż to, że fundusz sołecki działa już od 2016 r. jest przede wszystkim zasługą radnego Roberta Łucka oraz samych sołtysów, którzy finalnie zagłosowali za tą sprawą przy wydatnej pomocy merytorycznej wspomnianego kolegi, przewodniczącego klubu radnych My Mieszkańcy. O ten jeden rok jesteśmy bogatsi – dodałem kończąc swoje wystąpienie.

Kolega Mikołaj Witaszyk przypomniał, że sołtysi nie mieli już żadnych obaw o wprowadzenie funduszu w momencie, gdy szczegółowo i precyzyjnie wyjaśniono im korzyści płynące z ich wprowadzenia.

Warto przypomnieć, że Włodarze gminy proponowali wówczas odroczenie powstania funduszu sołeckiego i nie naciskali na jego utworzenie (!) – prawdopodobnie z przyczyn finansowych, co akurat jest dla mnie zrozumiałe (!) i co pragnę podkreślić. Niezrozumiała jest za to krótka pamięć i kreowanie na nowo wydarzeń, które miały już miejsce…

Jako ostatni sprawę tę podsumował sołtys ze Zbierkowa p. Włodzimierz Walter, który żartując o swoim „braku sklerozy” przypomniał pozytywną rolę w tym procesie kol. Roberta Łucka.

Do innej przedziwnej sytuacji doszło po odczytaniu przez przewodniczącą rady p. Renatę Jończyk naszego wspólnego, złożonego przez większość, bo aż 10. radnych projektu uchwały związanego z propozycjami patronów tychże rond.

Zamiast ewentualnej merytorycznej dyskusji – np. dlaczego takie propozycje się pojawiły, usłyszeliśmy zarzut, że projekt ten… jest sprzeczny z pomysłem p. Burmistrz oraz, że chcemy niejako „przypisać sobie budowę” tych obiektów infrastruktury drogowej… Dyskusja ta przybrała dość karykaturalny obraz i jak wspomniałem wcześniej nawet nie spytano nas dlaczego skierowaliśmy we wniosku taki, a nie inny projekt uchwały, czy też czym kierowało się 2/3 radnych obecnej kadencji rady?

Mam nadzieję, że nie będzie więcej takich nic nie wznoszących „pseudodebat” w naszym magistracie.

Fakt jest taki, że projekt radnych został złożony i będzie „głosowany” jak tylko ronda zostaną odebrane (zgodnie z treścią naszego wniosku).

W wolnych głosach poprosiłem urzędników o interwencję policjantów w sprawie docelowego usunięcia „parkingowych aut – reklam” szpecących i zajmujących miejsca parkingowe na rynku.

dzialalnosc_grafika

2018.03.07 – Światłowód w Twoim domu?

Budowa swiatlowodu

Źródło: Biuletyn Pobiedziski, nr 223, str. 12

Szanowni Mieszkańcy!

Doprowadzenie do granicy działki przewodu z włókna szklanego daje możliwość uzyskania najwyższego poziomu jakości TV oraz dostępu do najszybszego z możliwych do internetu.

Za Biuletynem Pobiedziskim informuję zainteresowanych o konieczności kontaktu z koordynatorem projektu  p. Michałem Szymańskim – tel. 780 225 982. Docelowo otrzymacie Państwo informację, czy Wasz teren zamieszkania objęty zostanie ew. projektem.

Link do ostatniego numeru Biuletynu znajdą Państwo na stronie naszego Urzędu. Aby powiększyć zdjęcie proszę kliknąć w powyższą grafikę.