Sesja_grafika

2018.06.21 – Głos naszego klubu w sprawie absolutorium dla Burmistrza

Witaszyk_M_mównicaWystąpienie kolegi Mikołaja Witaszyka z okazji Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Doroty Nowackiej z wykonania budżetu za rok 2017 podczas sesji nr VIX z dnia 24 maja br.

Szanowna Rado! Szanowna Pani Burmistrz! Szanowni Mieszkańcy!

W imieniu klubu radnych ,,My Mieszkańcy” serdecznie gratuluję realizacji zdecydowanej większości zaplanowanych inwestycji. To, co początkowo wydawało się bardzo skomplikowane, bardzo trudne, ambitne, a wręcz momentami wizjonerskie – powoli staje się faktem dokonanym. A tych inwestycji i projektów było naprawdę sporo i nie da się ukryć, że ta kadencja przejdzie do historii obiektywnie patrząc jako kadencja szerokich inwestycji; jako niewątpliwie wielokierunkowy skok cywilizacyjny dla naszej Gminy.

Cieszy szczególnie fakt, że na wiele, jeśli nie na większość zadań budżetowych – pozyskano środki zewnętrzne, w ten sposób pomnażając nasze gminne fundusze, nasze gminne złotówki. Nikt pewnie nie jest lepszym fachowcem od wyszukiwania oraz pozyskiwania tychże pieniędzy od naszego wiceburmistrza Zbigniewa Zastrożnego. Z pewnością jest Pan odpowiednią osobą na właściwym miejscu.

Stempel Paweł_Krawczyk_2Kolejnym pozytywnym aspektem jest fakt, że udało się wspólnie wypośrodkować kierunki działań – zarówno realizowano tzw. ,,inwestycje twarde” typu budowa wielu kilometrów dróg gminnych oraz tzw. ,,inwestycje miękkie”, jak chociażby ścieżki rowerowe, remont boiska w Pomarzanowicach czy oświetlenie na stadionie miejskim Huraganu. To jest niezwykle cenne i ważne.

Widać wyraźnie, że pozytywny społeczny odbiór oddawanych inwestycji jest możliwy tylko wówczas, gdy plany inwestycyjne stają się wspólnym dziełem zarówno władzy wykonawczej, jak i nas – radnych miejskich. Cieszymy się, że wiele problemów przez nas zasygnalizowanych została skutecznie rozwiązana i że masa naszych pomysłów doczekała się finalizacji, choć nie wszystkie…

Tu pewien kamyczek do ogródka… zdarzało się niestety, że łączono dwa oddzielne zadania, tworząc później jedno, przerzucając i ograniczając środki na nie – casus przebudowy ulicy Drawskiej z budową ulic w rejonie ulicy Sandaczowej w Pobiedziskach, gdzie w efekcie finalnym to drugie zadanie w tej kadencji najprawdopodobniej nie zostanie nawet rozpoczęte! Podobnie, do dziś nie wiem co będzie z planowaną świetlicą wiejską w Pomarzanowicach? Są to jednak sprawy jednostkowe, niezwykle ważne dla nas, ale dziś rozmawiamy o ogólnym bilansie za rok 2017. Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że w niedalekiej przyszłości te projekty znajdą swój szczęśliwy finał.

Na ocenę innych inwestycji należy nieco zaczekać – chodzi na przykład o jak najbardziej aktualne wprowadzenie komunikacji gminnej, która z pewnością była rzeczą potrzebną i niezbędną, ale musimy stale monitorować natężenie ruchu na poszczególnych kursach, aby zorientować się jakie realne koszty generuje te przedsięwzięcie i jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Inną newralgiczną kwestia, która zaistniała stosunkowo niedawno, bo na wiosnę tego roku była sprawa utwardzania dróg sołeckich i niewystarczających zabezpieczonych funduszy na te zadania. Nad tym problemem, zapewne najpóźniej na jesieni, przy konstrukcji nowego budżetu będziemy musieli się na nowo szczególnie pochylić i wypracować bardziej efektywne rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych stron.

W każdym razie, stałe konsultacje z radnymi, wzajemne słuchanie się jest podstawą i kluczem do sukcesu, jaki niewątpliwie wspólnie osiągnięto. Nie mamy większych uwag, zarzutów, zastrzeżeń co do sfery inwestycyjnej, choć przypominam, że nasz klub radnych My Mieszkańcy od początku tej kadencji był wyczulony i zawsze akcentowaliśmy, by mniej więcej środki inwestycyjne dzielić po równo – na miasto i na wieś. Nie zawsze jest to możliwe, co doskonale rozumiemy – zależy to od wielu czynników, przeważnie od czynników zewnętrznych, w pełni od nas niezależnych, ale warto i trzeba o tym zawsze pamiętać przy układaniu przyszłych planów budżetowych gminy i jeszcze mocniej dowartościowywać nasze ośrodki wiejskie przy każdej nadarzającej się okazji.

Jeszcze raz gratulujemy Burmistrzom, Urzędnikom oraz Pani Skarbnik wymiernych efektów ich wytężonej pracy i liczymy na to, że ta linia jak najszerszego konsultowania i dyskutowania dalszych kierunków inwestycyjnych nadal będzie podtrzymywana i kontynuowana dla dobra mieszkańców Gminy Pobiedziska.

Radny Mikołaj Witaszyk

W imieniu klubu radnych ,,My Mieszkańcy

Danuta Sobka – Paweł Krawczyk- Robert Łucka- Sylwester Antkowiak- Mikołaj Witaszyk.