Sesja_grafika

2018.07.30 – LX i LXI Sesja Rady – Audyt i Łagiewniki vs. Pomarzanowice

IMG_20170706_161847_resized_20170707_06430137122 czerwca 2018 r. odbyła się ostatnia przed wakacjami zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, zaś spotkanie nadzwyczajne miało miejsce 10 lipca.

Gościem zaproszonym na sesję była p. Katarzyna Pędzich-Nowak audytor wewnętrzny Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska. Przedstawiła prezentację dot. sprawozdania z 31 stycznia 2018 roku z prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Pobiedziska za rok 2017.

Warto przypomnieć definicje samego audytu, który był przedmiotem omawianym na sesji. Otóż audyt wewnętrzny jest z założenia działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Pani audytor podkreśliła, że audyt ten nie dotyczył strony IT, który to zakres był poza jej kompetencjami.  IT, czyli narzędzia i różne technologie (sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, teleinformatyka) wykorzystywane do pozyskiwania, selekcjonowania, analizowania, przetwarzaniu, przechowywania jej przez UMiG.

Najwięcej emocji wzbudziło jednak głosowanie w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni i lasów gminy Pobiedziska. Pan Radosław Duda, obecny na sali jako gość, wielokrotnie otrzymał głos wnosząc  m.in. o odroczenie głosowań. Jednak zgodnie z procedurą wszystkie one odbyły się, a ich wyniki były prawie jednogłośne.

Na sesji lipcowej – nadzwyczajnej najwięcej emocji wzbudził nowy i jak się okazuje ostateczny w końcu podział na okręgi wyborcze w naszej gminie. Wątpliwości i wniosek formalny zgłosił radny Dariusz Pauter. W jego efekcie głosowania (wyniki poniżej) zmieniono ostatecznie siedzibę komisji wyborczej, czyli miejsca głosowania okręgu nr 11 w skład którego wchodzą: Latalice, Łagiewniki, Pomarzanki, Krześlice, Podarzewo i Pomarzanowice. Siedzibą będą Łagiewniki, co w  mojej ocenie jest dość kuriozalne, bo sami mieszkańcy Pomarzanowic stanowią prawie 50% wyborców tego obszaru…

Decyzją większości (7 głosów za tym wnioskiem, 5 przeciw – w tym mój głos, nieobecnych aż 3. radnych) mieszkańcy Pomarzanowic i wszystkich miejscowości będą musieli dojechać na głosowanie do Łagiewnik – skrajnie położnej miejscowości tego okręgu