odp_na_Interpelacje_grafika

2018.10.04 – Odp. na interpelację dot. organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego

Stempel Paweł_Krawczyk_2Na sesji 30 sierpnia 2018 r. radna Danuta Sobka złożyła w imieniu naszej piątki radnych klubu My Mieszkańcy interpelację dot. organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego w Pobiedziskach.

Tutajest dostępny link do całości interpelacji, umieszczony przez Biuro Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska.

Zadaliśmy w niej pytania o ścieżkę rowerową i jej nielogiczny przebieg, o to jak długo trwa „ciągłość” projektu oraz jaka organizacja ruchu była na ul. Wojska Polskiego w pierwotnym projekcie?

Od p. Burmistrz Doroty Nowackiej otrzymaliśmy odpowiedzi, które muszę przyznać bardzo mnie osobiście rozczarowały…

Na konkretne pytanie nr 1 o treści:

  1. Dlaczego pobocze zostało wykorzystane na ścieżkę rowerową tylko dla odcinka Różana – Kwiatowa, a już dla odcinka Kwiatowa – Powstańców Wlkp. nie? Dlaczego zrobiono tutaj odstępstwo, skoro teren był i jest wolny i możliwe było jego bezkolizyjne utwardzenie?

Odpowiedź jest wg mnie „żadna”. Nie będę tego cytował, bo wg mnie nie jest na temat.

Na konkretne pytanie nr 2 o treści:

  1. Jak długo trwa „ciągłość” projektu – czyli jak długo wg UMiG nie można będzie zmienić tej jednokierunkowej komunikacji?

Otrzymaliśmy następującą odpowiedź: „(…) należy zachować ciągłość przez pięć lat od ostatniej wypłaty środków przez organ dofinansowujący, jednakże zmiana organizacji ruchu uzależniona jest od stanowiska zarządzającego ruchem Starosty Powiatowego (…)”

Na konkretne pytanie nr 3 o treści:

  1. Jaka organizacja ruchu była na ul. Wojska Polskiego w pierwotnym projekcie, czy od razu na tym jednym odcinku planowano ruch jednokierunkowy? Jeśli nie to dlaczego zmieniono koncepcję?

Odpowiedź, jak na pytanie nr 1, jest wymijająca i znów nie będę jej cytował. Można się z nią i pozostałymi zapoznać poniżej w linku…

Tutaj jest dostępny link do całości odpowiedzi na powyższą interpelację.

Mój komentarz:

Być może nowe uprawnienia radnych, które będą obowiązywać od nowej kadencji pozwoliłyby na uzyskanie odpowiedzi bez tego rodzaju „pogadanek”…